Menu
17. MAREC

STAVEBNÍCTVO 2022: NÁSTUP DIGITALIZÁCIE

Záznamy z konferencie

KROS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA prináša 2. ročník online konferencie.

Videozáznam konferencie

Vplyv pandémie na ceny stavebných materiálov a investície v stavebníctve

Zdražovanie otriasa nielen stavebným sektorom, ale celou ekonomikou. Ako vyššie ceny energií ovplyvňujú ceny vstupných materiálov v stavebníctve? S akými problémami sa v praxi stretávajú stavebné firmy pri garancii cien zákaziek a naceňovaní budúcoročných projektov? Je vôbec reálne garantovať ceny v takomto turbulentnom období?

Výpadok pracovnej sily v dôsledku pandémie, meškanie tovarov či nedostatok surovín sa odzrkadlili aj pri plnení stavebných zákaziek. Aké sú hlavné faktory obmedzujúce produkciu v stavebníctve? Je pomoc štátu v tomto smere postačujúca?

Ako sa vysporiadať s výkresovou dokumentáciou

Nejasná a nekompletná výkresová dokumentácia – každý, kto sa pohybuje v stavebnom sektore sa s ňou stretol. Riešením je BIM. Ako si však s nekompletnou dokumentáciou poradiť dovtedy, kým sa BIM stane bežnou súčasťou v stavebníctve?

Aké problémy s výkresovou dokumentáciou aktuálne riešite a ako sa s nimi vysporiadať dnes? Zistite s nami, ako lepšie pochopiť, čo oceňoval rozpočtár a čo oceňovala stavebná firma.

Ako mať stavebnú zákazku pod palcom od súťaže až k fakturácii

Zvýšte svoje šance pri získavaní stavebnej zákazky s programom CENKROS 4, ktorý ponúka efektívne ocenenie zadaní, spracovanie cenovej ponuky cez kalkulácie cien stavebných materiálov a prác, sledovanie realizácie a výsledný zisk. Orientujete sa na výsledky a úspešnosť?

Manažérske funkcie programu CENKROS 4 poskytnú bilanciu úspešnosti cenových ponúk, eliminujú nedostatky a prinesú prehľad čerpania stavieb až k výslednej fakturácii.

Daňové výdavky v živote podnikateľov

Podnikanie v stavebníctve je aj o udržaní nákladov pod kontrolou. Príďte si pozrieť, ako bežné výdavky ovplyvnia vašu daň. Využívate majetok na súkromné účely? Máte v podnikaní zaradený luxusný automobil? Ako to ovplyvní daňové priznanie?

Prečo je z daňového hľadiska fľaša vína ako reklamný dar pre obchodných partnerov lepšia ako fľaša rumu? Dozviete sa aj to, aké daňové výhody majú mikrodaňovníci.

Komunikácia, kontrola a schvaľovanie súpisu prác na diaľku

Stavba sa nachádza v teréne, často ďaleko od vašej kancelárie v inom meste. Komunikovať s vašimi kolegami alebo zákazníkmi nad priebehom výstavby, respektíve cenovou ponukou potrebujete však neustále.

Ukážeme vám, ako môžete za pomoci mobilu tvoriť súpis realizovaných prác, komunikovať nad rozpočtom a rýchlo zistiť cenu práce alebo materiálu z akéhokoľvek miesta, kde sa akurát nachádzate.

Ekologické a etické stavebníctvo – desatoro udržateľnosti v stavebníctve

Ako postupovať pri tvorbe udržateľnej budovy? V čom sa udržateľná stavba odlišuje od klasickej stavby? A prečo by sa vôbec mali stavať udržateľné stavby, keď sú náročnejšie a drahšie než doterajší štandard? Prechod k udržateľnej a zodpovednej architektúre si nevyžaduje len zmeny v správaní, ale hlavne v myslení.

Predstavíme vám 10 najdôležitejších bodov udržateľnosti v stavebníctve a povieme viac o zásadách pri návrhu architektúry a dizajnu, voľbe materiálov a technológií, ako aj procese výstavby a užívania udržateľných stavieb.

Nový stavebný zákon, ako sa prejavia zmeny v praxi?

Nový stavebný zákon sľubuje zefektívnenie plánovania a schvaľovania procesu výstavby. Po dlhoročných strastiach so zdĺhavými procesmi v stavebníctve, sa môžu stavebné firmy aj investori tešiť na nové znenie, ktoré by malo reflektovať všetky požiadavky súčasného moderného stavebníctva.

Aké sú najväčšie zmeny, ktoré nás v praxi čakajú? Aké výhody či povinnosti prinesie účastníkom stavebného procesu?

Zavedenie a aktuálny stav BIM v ČR

Ako česká stavebná verejnosť vníma zavedenie BIM a aké sú očakávané prínosy v praxi? Česká agentúra pre štandardizáciu pod vedením Ministerstva priemyslu a obchodu ČR už piaty rok pracuje na plnení Koncepcie zavedenia metódy BIM v ČR.

Príďte si vypočuť, aký je aktuálny stav štandardov a metodík v ČR a čo sa zmení v legislatíve – čo bude povinné, pre koho a odkedy?

Bodka za konferenciou: Ako vidíme digitalizáciu stavebníctva v KROSE

Na digitalizáciu procesov v stavebníctve sa budeme pýtať aj garanta stavebných programov Petra Súkeníka.

Dozviete sa výsledky prieskumu, ktorý bude prebiehať počas celej konferencie, aj to, kto vyhral ceny od vydavateľstva JAGA.

KROS
O nás
Blog
Kontakty