BLOG

OLYMP

Zmena pracovnej zmluvy

Zmena pracovnej zmluvy

Pri nástupe zamestnanca do pracovného pomeru s ním podpisujeme pracovnú zmluvu. Počas trvania pracovného vzťahu nastavajú zmeny, ktoré je potrebné...
KROS