KROS Academy

Vzdelávajte sa s nami v KROS academy. Vyberte si z bohatej ponuky formu vzdelávania, ktorá vyhovuje práve vám.

Vyberte si z našej ponuky

Videoškolenie: Efektívna práca s rozpočtom

Videoškolenie: Efektívna práca s rozpočtom

Videoškolenie: Rýchla cesta od zadania k cenovej ponuke

Videoškolenie: Rýchla cesta od zadania k cenovej ponuke

Videoškolenie: Ako jednoducho naimportovať akékoľvek zadanie alebo rozpočet

Videoškolenie: Ako jednoducho naimportovať akékoľvek zadanie alebo rozpočet

Saldokonto pod kontrolou

Saldokonto pod kontrolou

Odpovede na otázky z konferencie Daňové priznanie 2020

Odpovede na otázky z konferencie Daňové priznanie 2020

Zmenoví pracovníci v roku 2021

Zmenoví pracovníci v roku 2021

Tuzemské doklady z pohľadu DPH s novou legislatívou 2021

Tuzemské doklady z pohľadu DPH s novou legislatívou 2021

Špecifické účtovné prípady s DPH s novou legislatívou 2021

Špecifické účtovné prípady s DPH s novou legislatívou 2021

Zahraničné doklady z pohľadu DPH s novou legislatívou 2021

Zahraničné doklady z pohľadu DPH s novou legislatívou 2021

Opravné doklady z pohľadu DPH s novou legislatívou 2021

Opravné doklady z pohľadu DPH s novou legislatívou 2021

DPPO 2020: Ako na odpočítateľné a pripočítateľné položky

DPPO 2020: Ako na odpočítateľné a pripočítateľné položky

Daňové priznanie právnických osôb 2020

Daňové priznanie právnických osôb 2020

Daňové priznanie právnických osôb 2020 aj s daňovou poradkyňou

Daňové priznanie právnických osôb 2020 aj s daňovou poradkyňou

Daňové priznanie motorových vozidiel 2020

Daňové priznanie motorových vozidiel 2020

Daňové priznanie fyzických osôb 2020 s príkladmi

Daňové priznanie fyzických osôb 2020 s príkladmi

Ročné zúčtovanie dane 2020

Ročné zúčtovanie dane 2020

Legislatívne zmeny v mzdách 2021 a ročné zúčtovanie

Legislatívne zmeny v mzdách 2021 a ročné zúčtovanie

Elektronická komunikácia

Elektronická komunikácia

Online sledovanie realizácie zákazky

Online sledovanie realizácie zákazky

Nová DPH od 2021 v ALFE plus aj s daňovou poradkyňou

Nová DPH od 2021 v ALFE plus aj s daňovou poradkyňou

Nová DPH od 2021 v OMEGE aj s daňovou poradkyňou

Nová DPH od 2021 v OMEGE aj s daňovou poradkyňou

Uzávierka roka 2020 a kontrola účtovníctva v OMEGE

Uzávierka roka 2020 a kontrola účtovníctva v OMEGE

Uzávierka účtovníctva a novinky v legislatíve

Uzávierka účtovníctva a novinky v legislatíve

Rýchla oprava rekonštrukcia a kontrola databázy

Rýchla oprava rekonštrukcia a kontrola databázy

Spustenie programu OMEGA ako správca

Spustenie programu OMEGA ako správca

Najčastejšie otázky z HOTLINE

Najčastejšie otázky z HOTLINE

Majetok v jednoduchom účtovníctve

Majetok v jednoduchom účtovníctve

Dovolenka

Dovolenka

Mzdy v čase pandémie COVID-19

Mzdy v čase pandémie COVID-19

Začíname s programom CENKROS 4

Začíname s programom CENKROS 4

Majetok v OMEGE

Majetok v OMEGE

Lex korona – opatrenia v oblasti dane z príjmov

Lex korona – opatrenia v oblasti dane z príjmov

Mzdová legislatíva 2020

Mzdová legislatíva 2020

Import zadania z Excelu a PDF do programu CENKROS 4

Import zadania z Excelu a PDF do programu CENKROS 4

Import súborov do CENKROS 4 systémom DRAG & DROP

Import súborov do CENKROS 4 systémom DRAG & DROP

Práca s figúrami vo výkaze výmer pri tvorbe rozpočtu

Práca s figúrami vo výkaze výmer pri tvorbe rozpočtu

Smerné položky pre verejné obstarávanie a práca s nimi

Smerné položky pre verejné obstarávanie a práca s nimi

Zjednodušená evidencia výkonov čerpania a výrobnej faktúry

Zjednodušená evidencia výkonov čerpania a výrobnej faktúry

Uzávierka roka v jednoduchom účtovníctve

Uzávierka roka v jednoduchom účtovníctve

Dobrovoľné benefity pre zamestnancov v roku 2020

Dobrovoľné benefity pre zamestnancov v roku 2020

Príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2020

Príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2020

Rozpočítavanie príjmu

Rozpočítavanie príjmu

Uzávierka roka s OMEGOU

Uzávierka roka s OMEGOU

Evidovanie RD u muža

Evidovanie RD u muža

10 najčastejších otázok k programu OMEGA

10 najčastejších otázok k programu OMEGA

Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo

Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo

Overenie IČ DPH

Overenie IČ DPH

Doplnenie partnerov z registra

Doplnenie partnerov z registra

Import faktúr z aplikácie iKROS

Import faktúr z aplikácie iKROS

INTEO – Vytvorenie E-shopu a prepojenie ALFA plus

INTEO – Vytvorenie E-shopu a prepojenie ALFA plus

INTEO – Prepojenie vlastného e-shopu

INTEO – Prepojenie vlastného e-shopu

INTEO – Prenos skladových kariet do e-shopu

INTEO – Prenos skladových kariet do e-shopu

INTEO – import do programu

INTEO – import do programu

Založenie skladu a definovanie cenových úrovní

Založenie skladu a definovanie cenových úrovní

Vytvorenie skladových kariet

Vytvorenie skladových kariet

Pohyby skladových kariet

Pohyby skladových kariet

Zaevidovanie zahraničnej jazdy

Zaevidovanie zahraničnej jazdy

Zaevidovanie vozidla

Zaevidovanie vozidla

Zaevidovanie jazdy v tuzemsku

Zaevidovanie jazdy v tuzemsku

Vytvorenie cestovného príkazu

Vytvorenie cestovného príkazu

Export a import faktúr

Export a import faktúr

Editovateľné tlačové zostavy

Editovateľné tlačové zostavy

Vystavenie a úhrada odoslaného dobropisu

Vystavenie a úhrada odoslaného dobropisu

Vystavenie a úhrada faktúry

Vystavenie a úhrada faktúry

Zaevidovanie dlhodobého majetku

Zaevidovanie dlhodobého majetku

Archivácia a obnovenie údajov z archívu

Archivácia a obnovenie údajov z archívu

Zaevidovanie a úhrada došlého dobropisu

Zaevidovanie a úhrada došlého dobropisu

Založenie firmy a firemných údajov

Založenie firmy a firemných údajov

Zaevidovanie začiatočných stavov

Zaevidovanie začiatočných stavov

Číslovanie dokladov

Číslovanie dokladov

Ovládanie CENKROS 4

Ovládanie CENKROS 4

Prispôsobovanie vzhľadu – práca s pohľadmi

Prispôsobovanie vzhľadu – práca s pohľadmi

Presun položiek v rámci rozpočtu

Presun položiek v rámci rozpočtu

Sumarizačné informácie z rozpočtu

Sumarizačné informácie z rozpočtu

Práca na dvoch monitoroch

Práca na dvoch monitoroch

Čerpanie – Evidencia menej prác

Čerpanie – Evidencia menej prác

Dodatočná aktualizácia –  parametre aktualizácie

Dodatočná aktualizácia – parametre aktualizácie

Profesionálna cenová ponuka s logom firmy

Profesionálna cenová ponuka s logom firmy

Automatický import cenovej ponuky

Automatický import cenovej ponuky

Porovnanie cien s cenníkom

Porovnanie cien s cenníkom

Krok späť po aktualizácií zákazky

Krok späť po aktualizácií zákazky

MyJob – zamestnávateľ

MyJob – zamestnávateľ

Kontrola rozpočtu

Kontrola rozpočtu

Orientácia v cenníkoch

Orientácia v cenníkoch

Vyhľadávanie položiek v cenníkoch

Vyhľadávanie položiek v cenníkoch

Práca s cenníkmi od predajcov a výrobcov – Materiály online

Práca s cenníkmi od predajcov a výrobcov – Materiály online

Dodatočná aktualizácia – protokol s položkami, ktoré neaktualizovalo automaticky

Dodatočná aktualizácia – protokol s položkami, ktoré neaktualizovalo automaticky

Tvorba limitiek materiálov podľa výrobcu

Tvorba limitiek materiálov podľa výrobcu

Aktualizácia zákazky podľa popisu položiek

Aktualizácia zákazky podľa popisu položiek

Aktualizácia zákazky – protokol s rozdielmi oproti cenníkom

Aktualizácia zákazky – protokol s rozdielmi oproti cenníkom

Dodatočná aktualizácia – aktualizácia jednotlivých položiek

Dodatočná aktualizácia – aktualizácia jednotlivých položiek

Dodatočná aktualizácia materiálmi online

Dodatočná aktualizácia materiálmi online

Vylepšené vyhľadávanie a zobrazenie výsledkov

Vylepšené vyhľadávanie a zobrazenie výsledkov

Práca s cenníkmi podľa profesií

Práca s cenníkmi podľa profesií

Info KROS

Info KROS

Export EXCEL komplet – prevzorcovaný formát výstupu

Export EXCEL komplet – prevzorcovaný formát výstupu

Porovnanie cien položiek s inou zákazkou

Porovnanie cien položiek s inou zákazkou

Porovnanie dvoch zákaziek

Porovnanie dvoch zákaziek

Kontrola dodatkov

Kontrola dodatkov

Rozšírené možnosti vyhľadávania v cenníkoch

Rozšírené možnosti vyhľadávania v cenníkoch

Ročné zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane

Bočné informatívne karty označovanie a filtrovanie zamestnancov

Bočné informatívne karty označovanie a filtrovanie zamestnancov

Oprava neoprávnene uplatnenej odpočítateľnej položky na ZP

Oprava neoprávnene uplatnenej odpočítateľnej položky na ZP

Spätne priznaný dôchodok – vysporiadanie odvodov a dane

Spätne priznaný dôchodok – vysporiadanie odvodov a dane

Dokumenty na mieru

Dokumenty na mieru

Potvrdenie o prevzatí stravných lístkov

Potvrdenie o prevzatí stravných lístkov

BPŠ s výnimkou DP – doprihlásenie

BPŠ s výnimkou DP – doprihlásenie

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Výplatné pásky e-mailom

Výplatné pásky e-mailom

MyJob – zamestnanec

MyJob – zamestnanec

Inštalácia programu na nový PC a pripojenie firiem

Inštalácia programu na nový PC a pripojenie firiem

Založenie novej firmy

Založenie novej firmy

Bankové účty

Bankové účty

Pridanie pracovníka a zadanie pracovného pomeru

Pridanie pracovníka a zadanie pracovného pomeru

Evidovanie MD a RD u ženy

Evidovanie MD a RD u ženy

Ostatné personálne nastavenia – rodinné údaje, ZP a dôchodky

Ostatné personálne nastavenia – rodinné údaje, ZP a dôchodky

Karta mzdové údaje

Karta mzdové údaje

Karta zložky mzdy a zrážky v evidencií personalistika

Karta zložky mzdy a zrážky v evidencií personalistika

Generovanie výplat

Generovanie výplat

Prevodné príkazy úprava a rozdelenie položiek

Prevodné príkazy úprava a rozdelenie položiek

Nastavenie a použitie tlačového formulára

Nastavenie a použitie tlačového formulára

Exporty do účtovníctva

Exporty do účtovníctva

Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru

Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru

Zmena pracovného úväzku a prepočet odmeny

Zmena pracovného úväzku a prepočet odmeny

Prihlasovanie dohodárov do ZP

Prihlasovanie dohodárov do ZP

Vytvorenie pracovného kalendára

Vytvorenie pracovného kalendára

Evidencia neprítomnosti v personalistike

Evidencia neprítomnosti v personalistike

Pridávanie a úprava zložiek mzdy vo výplate

Pridávanie a úprava zložiek mzdy vo výplate

Výplata svieti na červeno

Výplata svieti na červeno

RZZP – zadanie výsledkov do výplat

RZZP – zadanie výsledkov do výplat

Exporty pre inštitúcie

Exporty pre inštitúcie

Kopírovanie objektov

Kopírovanie objektov

Kreslenie mnohouholníka

Kreslenie mnohouholníka

Vzorové pôdorysy bytov

Vzorové pôdorysy bytov

Kreslenie objektov vybavenia

Kreslenie objektov vybavenia

Stavebné prvky – dvere

Stavebné prvky – dvere

Stavebné prvky – okná

Stavebné prvky – okná

Stavebné prvky – obvodové murivo

Stavebné prvky – obvodové murivo

Popis výkresu

Popis výkresu

Prepojenie existujúceho e-shopu s OMEGOU

Prepojenie existujúceho e-shopu s OMEGOU

Prenos objednávky do e-shopu

Prenos objednávky do e-shopu

Prenos položiek do e-shopu

Prenos položiek do e-shopu

Nastavenie e-shopu

Nastavenie e-shopu

Nastavenie DM

Nastavenie DM

Založenie karty DM

Založenie karty DM

Zahraničné preddavky – zaúčtovanie a vyrovnanie došlej faktúry preddavkom

Zahraničné preddavky – zaúčtovanie a vyrovnanie došlej faktúry preddavkom

Zahraničné preddavky – zaevidovanie a úhrada preddavkovej faktúry

Zahraničné preddavky – zaevidovanie a úhrada preddavkovej faktúry

Účtovanie poskytnutých preddavkov bez zaevidovania preddavkovej faktúry

Účtovanie poskytnutých preddavkov bez zaevidovania preddavkovej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej konečnej vyúčtovacej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej konečnej vyúčtovacej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej faktúry – daňového dokladu k prijatej platbe

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej faktúry – daňového dokladu k prijatej platbe

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie konečnej vyúčtovacej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie konečnej vyúčtovacej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe

Prijaté preddavky – vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe

Prijaté preddavky – vystavenie preddavkovej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie preddavkovej faktúry

Montáž kompletov pod dohľadom

Montáž kompletov pod dohľadom

Efektívne riadenie malej výroby

Efektívne riadenie malej výroby

Akciové balíčky pre zákazníkov

Akciové balíčky pre zákazníkov

Mobilný skladník

Mobilný skladník

Zaevidovanie pohybov na sklade

Zaevidovanie pohybov na sklade

Založenie skladovej karty

Založenie skladovej karty

Založenie skladu

Založenie skladu

Úhrada došlej faktúry

Úhrada došlej faktúry

Zaúčtovanie došlej faktúry

Zaúčtovanie došlej faktúry

Nastavenie fakturácie

Nastavenie fakturácie

Vystavenie odoslanej faktúry

Vystavenie odoslanej faktúry

Číslovanie dokladov

Číslovanie dokladov

Otvorenie účtovných kníh

Otvorenie účtovných kníh

Základné nastavenia

Základné nastavenia

Založenie novej firmy

Založenie novej firmy

Príručka pre používateľov MEMO

Príručka pre používateľov MEMO

Príručka pre používateľov HYPO

Príručka pre používateľov HYPO

Príručka pre používateľov CENKROS 4

Príručka pre používateľov CENKROS 4

Príručka pre používateľov OMEGA

Príručka pre používateľov OMEGA

Exporty do inštitúcií, importy pre vás (E-book)

Exporty do inštitúcií, importy pre vás (E-book)

Príručka pre používateľov OLYMP

Príručka pre používateľov OLYMP

Priemer na nemoc 

Priemer na nemoc 

Zaostrené na kontrolu účtovníctva

Zaostrené na kontrolu účtovníctva

Účtovanie novej firmy

Účtovanie novej firmy

MAJETOK – špecifiká s daňovými dôsledkami

MAJETOK – špecifiká s daňovými dôsledkami

Čo je nové v exekúciách?

Čo je nové v exekúciách?

Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Príručka pre používateľov ALFA plus

Príručka pre používateľov ALFA plus

Top 7 funkcií pre bežné účtovanie

Top 7 funkcií pre bežné účtovanie

Evidencia DPH, viete ako na ňu?

Evidencia DPH, viete ako na ňu?

Tovary a služby z EÚ zdaňuje aj neplatiteľ DPH

Tovary a služby z EÚ zdaňuje aj neplatiteľ DPH

KROS
Copy link