E-book: Daňové výdavky živnostníka

Tipy na účtovanie daňových výdavkov, aj bez znalosti zákona

i

Počet strán

110

Zverejnenie

Júl 2017

Cena

10 € (12 € s DPH)

Autor

Ing. Zuzana Golierová

Do daňových výdavkov si môžete dať aj oblečenie. Platí to aj pri oblekoch alebo kostýmoch? Kým pre robotníka sú montérky pracovné oblečenie, pre realitného makléra plní oblek reprezentačnú funkciu a v tom prípade ide o nedaňový výdavok. Čo všetko si teda môžete dať do „nákladov“? Nábytok, televízor, darčekové predmety… Závisí to od schopnosti obhájiť si výdavok pred daňovou kontrolou. Aké sú limity a obmedzenia? Tipy na účtovanie výdavkov, aj bez znalosti zákona, nájdete v novej publikácií Daňové výdavky živnostníka.

Obsah e-booku

Uplatnenie výdavkov v účtovníctve živnostníka

 • Paušálne výdavky – ako ovplyvnia daň aj odvody
 • Daňová evidencia – zjednodušená forma účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Výhody a nevýhody jednotlivých foriem výdavkov

 

Daňové výdavky

 • Nákup materiálu a tovaru
 • Auto v podnikaní – čo všetko môže ísť do výdavkov
 • Pracovné cesty – diéty a ostatné výdavky
 • Stravné živnostníka – gastrolístok vs. doklad z reštaurácie
 • Výdavky za služby: telefón a internet, energie, reklama a propagácia, nájomné, opravy a údržby majetku
 • Výdavky na poistné: sociálne odvody – kedy ich platiť, odvody živnostníkov v roku 2017,
 • Podpora podnikania – ako účtovať dotáciu
 • Majetok – výdavok až pri odpise

Nedaňové výdavky

 • Obstaranie majetku v sume viac ako 1 700 €
 • Výdavky na reprezentáciu a sponzorské dary
 • Výdavky na osobnú spotrebu živnostníka
 • Manká a škody

10 výdavkov, ktoré sú predmetom sporu

KROS
Copy link