Menu

E-book: Daňové výdavky živnostníka

Tipy na účtovanie daňových výdavkov, aj bez znalosti zákona

i

Počet strán

75

Aktualizácia

September 2020

Cena

10 € (12 € s DPH)

Autor

Erika Dingová

Odborný garant

Ing. Katarína Synáková, daňová poradkyňa

Čo všetko si môže živnostník zaúčtovať do daňových výdavkov? Podľa zákona o dani z príjmov len to, čo súvisí s jeho zdaniteľným príjmom. Prax však ukazuje, že každé podnikanie si vyžaduje individuálny prístup k posúdeniu daňovej uznateľnosti výdavku. Kým pre robotníka sú montérky pracovné oblečenie, pre realitného makléra plní oblek reprezentačnú funkciu a v tom prípade ide o nedaňový výdavok. Aké sú limity a obmedzenia? Tipy na účtovanie výdavkov, aj bez znalosti zákona, nájdete v novej publikácií Daňové výdavky živnostníka.

Obsah e-booku

Uplatnenie výdavkov v účtovníctve živnostníka

 • Paušálne výdavky – kto ich môže uplatniť a ako ovplyvnia výpočet dane
 • Daňová evidencia – zjednodušená forma účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Výhody a nevýhody jednotlivých foriem výdavkov

 

Daňové výdavky

 • Nákup materiálu a tovaru
 • Auto v podnikaní – čo všetko môže ísť do nákladov
 • Stravné živnostníka – za akých podmienok vzniká nárok a výška stravného
 • Pracovné cesty – nárok na diéty a ostatné výdavky
 • Výdavky za služby – telefón, internet, energie, reklama, nájomné, oprava majetku
 • Výdavky na poistné – kedy ich platiť, aktuálne sumy odvodov
 • Mzdové záväzky
 • Majetok – výdavok až pri odpise
 • Úroky z úverov

Nedaňové výdavky

 • Obstaranie dlhodobého majetku
 • Technické zhodnotenie majetku
 • Manká a škody
 • Osobná spotreba
 • Úver – účtovanie istiny
KROS
Copy link