Menu
 1. KROS Academy
 2. E-booky
 3. Daňové výdavky živnostníka

E-book: Daňové výdavky živnostníka

Tipy na účtovanie daňových výdavkov, aj bez znalosti zákona

i

Počet strán

44

Aktualizácia

Október 2023

Cena

13 € (15,60 € s DPH)

Autor

Mgr. Júlia Ďurcová

Odborný garant

Ing. Kristína Tašková, daňová poradkyňa

Čo všetko si môže živnostník zaúčtovať do daňových výdavkov? Podľa zákona o dani z príjmov ide o výdavky, ktoré súvisia s jeho podnikaním, musí k nim byť doklad a ten je zaúčtovaný v účtovníctve alebo daňovej evidencii.

Z praxe vieme, že práve daňové výdavky majú značný vplyv na výšku základu dane. Ich daňovú uznateľnosť však treba individuálne posúdiť. Napríklad, pri osobnom automobile, veľkú úlohu zohráva to, či je alebo nie je vozidlo zaradené v majetku firmy, prípadne je prenajaté.

Významné, vo výdavkoch živnostníka, sú aj sumy náhrady za jazdu či sumy finančného príspevku na stravovanie živnostníka alebo jeho zamestnancov. Netreba tiež zabúdať ani na správny postup uplatňovania výdavkov pri dotáciách, finančnom lízingu či auto úvere.
Tipy na účtovanie výdavkov, spolu s daňovým vysvetlením, nájdete v novej publikácii Daňové výdavky živnostníka.

Obsah e-booku
Uplatnenie výdavkov v účtovníctve živnostníka

 • Paušálne výdavky
 • Daňová evidencia
 • Jednoduché účtovníctvo

Daňové výdavky v praxi

 • Auto v podnikaní – čo všetko môže ísť do nákladov
 • Pracovné cesty – nárok na diéty a ostatné výdavky
 • Stravné živnostníka
 • Živnostník ako zamestnávateľ – účtovanie miezd, finančný príspevok
 • Nákup dlhodobého majetku
 • Odvody do SP a ZP – nedoplatky, preplatky
 • Platby na energie
 • Rekreačný príspevok

Zdroje financovania výdavkov

 • Auto úver
 • Dotácia z úradu práce
 • Účtovanie dotácie na elektrinu
 • Finančný lízing

Vzdelávajte sa s KROS academy

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2023
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2023

Záznam z webinára: Daňové výdavky a príjmy živnostníka
Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...

Záznam z webinára: Daňové výdavky a príjmy živnostníka

Uzávierka roka a daňové priznanie 2023
Uzávierkové operácie, ktoré súvisia s ukončením roka, ovplyvňujú koncoročný základ dane. Čerpali ste príspevky prvej pomoci? Vzniká vám povinnosť p...

Uzávierka roka a daňové priznanie 2023

Škola DPH
Zákon o DPH je bezpochyby najnáročnejší daňový zákon. Školíte sa, študujete a aj napriek tomu máte plnú hlavu informácií, ktorým nerozumiete? Pripr...

Škola DPH

DPH z pohľadu živnostníka
Zaujíma vás, ako funguje DPH v ALFE plus? Kedy vzniká povinnosť registrácie za platiteľa DPH, čo sa zmení v programe a aké povinnosti pribudnú? Ako...

DPH z pohľadu živnostníka

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty