Menu

KROS Academy
Videonávody

Rozbehnite sa v programe pomocou krátkych videí. Prehrajte si ich kedykoľvek zadarmo a práca v programe vám pôjde ako po masle.

Šetrite čas a peniaze

Zorientujte sa v programe s bezplatnými videami.

Uľahčite si prácu

Zoznámte sa so základnými nastaveniami a funkciami.

Vždy poruke

Ku videonávodom máte prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vyberte si z bohatej ponuky našich videonávodov

Zoznámte sa online s programom CENKROS 4

Zoznámte sa online s programom CENKROS 4

Online sledovanie realizácie zákazky

Online sledovanie realizácie zákazky

Rýchla oprava rekonštrukcia a kontrola databázy

Rýchla oprava rekonštrukcia a kontrola databázy

Spustenie programu OMEGA ako správca

Spustenie programu OMEGA ako správca

Import zadania z Excelu a PDF do programu CENKROS 4

Import zadania z Excelu a PDF do programu CENKROS 4

Import súborov do CENKROS 4 systémom DRAG & DROP

Import súborov do CENKROS 4 systémom DRAG & DROP

Práca s figúrami vo výkaze výmer pri tvorbe rozpočtu

Práca s figúrami vo výkaze výmer pri tvorbe rozpočtu

Smerné položky pre verejné obstarávanie a práca s nimi

Smerné položky pre verejné obstarávanie a práca s nimi

Zjednodušená evidencia výkonov čerpania a výrobnej faktúry

Zjednodušená evidencia výkonov čerpania a výrobnej faktúry

Evidovanie RD u muža

Evidovanie RD u muža

Výdavky a vlastné sadzby DPH

Výdavky a vlastné sadzby DPH

Spracovanie bankových  výpisov

Spracovanie bankových výpisov

Povinné texty na faktúrach – September 2016

Povinné texty na faktúrach – September 2016

Objednávky a e-shop

Objednávky a e-shop

Nastavenia prémiových funkcií

Nastavenia prémiových funkcií

Pokročilé funkcie iKROSu

Pokročilé funkcie iKROSu

Cenník

Cenník

Vystavenie faktúry za minulý rok

Vystavenie faktúry za minulý rok

Odoslanie a úhrada faktúry

Odoslanie a úhrada faktúry

Pravidelné faktúry

Pravidelné faktúry

Dodacie listy

Dodacie listy

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Vystavenie faktúry

Vystavenie faktúry

Partneri

Partneri

Nastavenia účtu

Nastavenia účtu

Predstavenie mobilných aplikácií

Predstavenie mobilných aplikácií

Predstavenie aplikácie iKROS

Predstavenie aplikácie iKROS

Overenie IČ DPH

Overenie IČ DPH

Doplnenie partnerov z registra

Doplnenie partnerov z registra

Import faktúr z aplikácie iKROS

Import faktúr z aplikácie iKROS

INTEO – Vytvorenie E-shopu a prepojenie ALFA plus

INTEO – Vytvorenie E-shopu a prepojenie ALFA plus

INTEO – Prepojenie vlastného e-shopu

INTEO – Prepojenie vlastného e-shopu

INTEO – Prenos skladových kariet do e-shopu

INTEO – Prenos skladových kariet do e-shopu

INTEO – import do programu

INTEO – import do programu

Založenie skladu a definovanie cenových úrovní

Založenie skladu a definovanie cenových úrovní

Vytvorenie skladových kariet

Vytvorenie skladových kariet

Pohyby skladových kariet

Pohyby skladových kariet

Zaevidovanie zahraničnej jazdy

Zaevidovanie zahraničnej jazdy

Zaevidovanie vozidla

Zaevidovanie vozidla

Zaevidovanie jazdy v tuzemsku

Zaevidovanie jazdy v tuzemsku

Vytvorenie cestovného príkazu

Vytvorenie cestovného príkazu

Export a import faktúr

Export a import faktúr

Editovateľné tlačové zostavy

Editovateľné tlačové zostavy

Vystavenie a úhrada odoslaného dobropisu

Vystavenie a úhrada odoslaného dobropisu

Vystavenie a úhrada faktúry

Vystavenie a úhrada faktúry

Zaevidovanie dlhodobého majetku

Zaevidovanie dlhodobého majetku

Archivácia a obnovenie údajov z archívu

Archivácia a obnovenie údajov z archívu

Zaevidovanie a úhrada došlého dobropisu

Zaevidovanie a úhrada došlého dobropisu

Založenie firmy a firemných údajov

Založenie firmy a firemných údajov

Zaevidovanie začiatočných stavov

Zaevidovanie začiatočných stavov

Číslovanie dokladov

Číslovanie dokladov

Ovládanie CENKROS 4

Ovládanie CENKROS 4

Prispôsobovanie vzhľadu – práca s pohľadmi

Prispôsobovanie vzhľadu – práca s pohľadmi

Presun položiek v rámci rozpočtu

Presun položiek v rámci rozpočtu

Sumarizačné informácie z rozpočtu

Sumarizačné informácie z rozpočtu

Práca na dvoch monitoroch

Práca na dvoch monitoroch

Čerpanie – Evidencia menej prác

Čerpanie – Evidencia menej prác

Dodatočná aktualizácia –  parametre aktualizácie

Dodatočná aktualizácia – parametre aktualizácie

Profesionálna cenová ponuka s logom firmy

Profesionálna cenová ponuka s logom firmy

Automatický import cenovej ponuky

Automatický import cenovej ponuky

Porovnanie cien s cenníkom

Porovnanie cien s cenníkom

Krok späť po aktualizácií zákazky

Krok späť po aktualizácií zákazky

MyJob – zamestnávateľ

MyJob – zamestnávateľ

Kontrola rozpočtu

Kontrola rozpočtu

Orientácia v cenníkoch

Orientácia v cenníkoch

Vyhľadávanie položiek v cenníkoch

Vyhľadávanie položiek v cenníkoch

Práca s cenníkmi od predajcov a výrobcov – Materiály online

Práca s cenníkmi od predajcov a výrobcov – Materiály online

Dodatočná aktualizácia – protokol s položkami, ktoré neaktualizovalo automaticky

Dodatočná aktualizácia – protokol s položkami, ktoré neaktualizovalo automaticky

Tvorba limitiek materiálov podľa výrobcu

Tvorba limitiek materiálov podľa výrobcu

Aktualizácia zákazky podľa popisu položiek

Aktualizácia zákazky podľa popisu položiek

Aktualizácia zákazky – protokol s rozdielmi oproti cenníkom

Aktualizácia zákazky – protokol s rozdielmi oproti cenníkom

Dodatočná aktualizácia – aktualizácia jednotlivých položiek

Dodatočná aktualizácia – aktualizácia jednotlivých položiek

Dodatočná aktualizácia materiálmi online

Dodatočná aktualizácia materiálmi online

Vylepšené vyhľadávanie a zobrazenie výsledkov

Vylepšené vyhľadávanie a zobrazenie výsledkov

Práca s cenníkmi podľa profesií

Práca s cenníkmi podľa profesií

Info KROS

Info KROS

Export EXCEL komplet – prevzorcovaný formát výstupu

Export EXCEL komplet – prevzorcovaný formát výstupu

Porovnanie cien položiek s inou zákazkou

Porovnanie cien položiek s inou zákazkou

Porovnanie dvoch zákaziek

Porovnanie dvoch zákaziek

Kontrola dodatkov

Kontrola dodatkov

Rozšírené možnosti vyhľadávania v cenníkoch

Rozšírené možnosti vyhľadávania v cenníkoch

Spätne priznaný dôchodok – vysporiadanie odvodov a dane

Spätne priznaný dôchodok – vysporiadanie odvodov a dane

Dokumenty na mieru

Dokumenty na mieru

BPŠ s výnimkou DP – doprihlásenie

BPŠ s výnimkou DP – doprihlásenie

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Výplatné pásky e-mailom

Výplatné pásky e-mailom

MyJob – zamestnanec

MyJob – zamestnanec

Inštalácia programu na nový PC a pripojenie firiem

Inštalácia programu na nový PC a pripojenie firiem

Založenie novej firmy

Založenie novej firmy

Bankové účty

Bankové účty

Pridanie pracovníka a zadanie pracovného pomeru

Pridanie pracovníka a zadanie pracovného pomeru

Evidovanie MD a RD u ženy

Evidovanie MD a RD u ženy

Ostatné personálne nastavenia – rodinné údaje, ZP a dôchodky

Ostatné personálne nastavenia – rodinné údaje, ZP a dôchodky

Karta mzdové údaje

Karta mzdové údaje

Karta zložky mzdy a zrážky v evidencií personalistika

Karta zložky mzdy a zrážky v evidencií personalistika

Generovanie výplat

Generovanie výplat

Prevodné príkazy úprava a rozdelenie položiek

Prevodné príkazy úprava a rozdelenie položiek

Nastavenie a použitie tlačového formulára

Nastavenie a použitie tlačového formulára

Exporty do účtovníctva

Exporty do účtovníctva

Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru

Zaevidovanie súbežného pracovného pomeru

Zmena pracovného úväzku a prepočet odmeny

Zmena pracovného úväzku a prepočet odmeny

Prihlasovanie dohodárov do ZP

Prihlasovanie dohodárov do ZP

Vytvorenie pracovného kalendára

Vytvorenie pracovného kalendára

Evidencia neprítomnosti v personalistike

Evidencia neprítomnosti v personalistike

Výplata svieti na červeno

Výplata svieti na červeno

RZZP – zadanie výsledkov do výplat

RZZP – zadanie výsledkov do výplat

Exporty pre inštitúcie

Exporty pre inštitúcie

Kopírovanie objektov

Kopírovanie objektov

Kreslenie mnohouholníka

Kreslenie mnohouholníka

Vzorové pôdorysy bytov

Vzorové pôdorysy bytov

Kreslenie objektov vybavenia

Kreslenie objektov vybavenia

Stavebné prvky – dvere

Stavebné prvky – dvere

Stavebné prvky – okná

Stavebné prvky – okná

Stavebné prvky – obvodové murivo

Stavebné prvky – obvodové murivo

Popis výkresu

Popis výkresu

Prepojenie existujúceho e-shopu s OMEGOU

Prepojenie existujúceho e-shopu s OMEGOU

Prenos objednávky do e-shopu

Prenos objednávky do e-shopu

Prenos položiek do e-shopu

Prenos položiek do e-shopu

Nastavenie e-shopu

Nastavenie e-shopu

Nastavenie DM

Nastavenie DM

Založenie karty DM

Založenie karty DM

Zahraničné preddavky – zaúčtovanie a vyrovnanie došlej faktúry preddavkom

Zahraničné preddavky – zaúčtovanie a vyrovnanie došlej faktúry preddavkom

Zahraničné preddavky – zaevidovanie a úhrada preddavkovej faktúry

Zahraničné preddavky – zaevidovanie a úhrada preddavkovej faktúry

Účtovanie poskytnutých preddavkov bez zaevidovania preddavkovej faktúry

Účtovanie poskytnutých preddavkov bez zaevidovania preddavkovej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej konečnej vyúčtovacej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej konečnej vyúčtovacej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej faktúry – daňového dokladu k prijatej platbe

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej faktúry – daňového dokladu k prijatej platbe

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry

Poskytnuté preddavky – zaevidovanie došlej preddavkovej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie konečnej vyúčtovacej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie konečnej vyúčtovacej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe

Prijaté preddavky – vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe

Prijaté preddavky – vystavenie preddavkovej faktúry

Prijaté preddavky – vystavenie preddavkovej faktúry

Montáž kompletov pod dohľadom

Montáž kompletov pod dohľadom

Efektívne riadenie malej výroby

Efektívne riadenie malej výroby

Akciové balíčky pre zákazníkov

Akciové balíčky pre zákazníkov

Mobilný skladník

Mobilný skladník

Zaevidovanie pohybov na sklade

Zaevidovanie pohybov na sklade

Založenie skladovej karty

Založenie skladovej karty

Založenie skladu

Založenie skladu

Úhrada došlej faktúry

Úhrada došlej faktúry

Zaúčtovanie došlej faktúry

Zaúčtovanie došlej faktúry

Nastavenie fakturácie

Nastavenie fakturácie

Vystavenie odoslanej faktúry

Vystavenie odoslanej faktúry

Číslovanie dokladov

Číslovanie dokladov

Otvorenie účtovných kníh

Otvorenie účtovných kníh

Základné nastavenia

Základné nastavenia

Založenie novej firmy

Založenie novej firmy

KROS
Copy link