Menu

Podpora
pre ekonomické školy

Mladý účtovník 2021
Ani tento rok sme nezabudli na obľúbenú Olympiádu Mladý účtovník. Aj keď sa neuvidíme naživo, tešíme sa na to, ako si svoje sily zmerajú budúci ekonómovia online. A pozor, okrem výhry atraktívnych cien sa môžu dostať aj na vysokú školu bez prijímačiek.

Výsledky finálového kola

V KROSE nezabúdame ani na novú generáciu ekonómov, účtovníkov, mzdárov a personalistov. Programy ALFA plus, OMEGA a OLYMP pomáhajú pri výučbe na viac ako 600 školách a na mnohých z nich sú súčasťou maturitnej skúšky alebo diplomovej či bakalárskej práce. Získajte kompletný systém vzdelávania pre vašich študentov s najpredávanejším softvérom na Slovensku.

 

Bezplatná školská verzia

Zapojte svoju školu a požiadajte o bezplatnú licenciu programov ALFA plus, OMEGA a OLYMP na spracovanie miezd.

 

Bezplatný prístup k HOTLINE 

Potrebujete radu? Zavolajte nám na HOTLINE, ktorú máte zadarmo.

 

Videoškolenia a publikácie so zľavou

Vzdelávajte sa v KROS Academy pomocou videoškolení či publikácií so špeciálnou zľavou 60 %.

 

Olympiáda Mladý účtovník

Zapojte sa do prestížnej celoštátnej súťaže stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve. Viac info.

 

Certifikáty pre študentov

Pomôžte svojim študentom zvýšiť ich cenu na trhu práce a získať študentský certifikát k programu ALFA plus, OMEGA a OLYMP. Viac info. 

 

Seminár pre pedagógov

Pedagógov ochotne zaškolíme, poskytneme výučbové materiály a raz ročne pripravíme seminár s praktickými príkladmi v programoch. Viac info.

Ako sa môžem zapojiť?

Z

Zašlite vyplnené 2 exempláre Licenčnej zmluvy so všeobecnými podmienkami alebo Licenčnej zmluvy s osobitnými podmienkami, spolu s objednávkou produktov a služieb na adresu: KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina. Hneď, ako nám budú doručené, zabezpečíme odoslanie školskej verzie spolu s podpísanou licenčnou zmluvou na adresu školy.

Z

Využívajte všetky výhody školských verzií ekonomických programov a kontaktuje nás na 041/707 10 59 alebo e-mailom na skoly@kros.sk.

KROS
Copy link