Certifikáty pre študentov

Zvýšte svoju cenu na trhu práce a získajte študentský certifikát k programu ALFA plus, OMEGA a OLYMP. Certifikát získajú iba tí študenti a účastníci kurzov, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky v programe alebo praktickej skúšky v programe známku 1 (výborný) alebo 2 (chválitebný).

Ak máte záujem o certifikáty, napíšte nám na skoly@kros.sk. Pre získanie certifikátov však musí mať škola alebo organizácia podpísanú Licenčnú zmluvu so všeobecnými alebo osobitnými podmienkami využívania počítačových programov ALFA plus, OLYMP alebo OMEGA.

Stiahnuť si môžete šablónu certifikátu, na ktorú je potrebné doplniť meno a priezvisko študenta, názov organizácie, ktorá ho vydala, miesto vydania a dátum, podpis a pečiatku. Uvedené údaje možno vyplniť ručne alebo vo Worde prostredníctvom šablóny:

KROS
Copy link