Menu

V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov chystáme už 24. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií.

Pridajte sa k najlepším a ukážte súperom, ako vám to účtuje v OMEGE. Báť sa nemusíte, obsah olympiády zodpovedá stredoškolským učebným osnovám. Okrem hodnotných cien sa navyše 30 finalistov dostane na prestížne univerzity bez prijímačiek. A to už naozaj stojí za tú trochu účtovania.

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

25. marec 2022

1. online kolo olympiády

22. apríl 2022

2. online kolo olympiády

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebiehať bude online formou testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Do 2. finálového kola postupuje 30 najlepších študentov. Pozrite si pokyny ku  1. kolu.

2. online kolo olympiády

Účastníci finálového kola vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. Pozrite si pokyny k finálovému kolu.

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (viac info) bez prijímacích pohovorov.

Poznáme najlepších mladých účtovníkov 2. kola

 

 1.  Veronika H., Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina,  91 bodov
 2. Martina L. Obchodná akadémia Trnava, Kukučínova 2, Trnava, 82 bodov
 3. Terézia K. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina, 81 bodov
 4. Natália K. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín, 80,5 bodov
 5. Tereza M. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina, 80,5 bodov
 6. Nina Š. Obchodná akadémia F. Madvu 2, Prievidza, 80 bodov
 7. Liliana R. Obchodná akadémia, Martin, 78 bodov
 8. Nikola L. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, 70,5 bodov
 9. Zuzana Dz. Spojená škola, Masarykova 24, Prešov, org. zl. Obchodná akadémia, 67,5 bodov
 10. Miroslav B. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava, 66 bodov
 11. Miriam V. Súkromná obchodná akadémia, Prešov, 65 bodov
 12. Júlia Dz. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, org. zl. Obchodná akadémia, 64,5 bodov
 13. Nikol B. Ď. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava, 63,5 bodov
 14. Tamara S. Spojená škola, Masarykova 24, Prešov, org. zl. Obchodná akadémia, 62 bodov
 15. Michaela M. Obchodná akadémia, Námestie hrdinov 7, Šurany, 55 bodov
 16. Samuel P. Spojená škola Svidník, Obchodná akadémia, 54,5 bodov
 17. Veronika N. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, org. zl. Obchodná akadémia, 54,5 bodov
 18. Dávid G. Spojená škola Svidník, Obchodná akadémia, 53 bodov
 19. Tatiana P. Obchodná akadémia, Nitra, 49 bodov
 20. Sára N. S. Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad, 47,5 bodov
 21. Samuel S. Obchodná akadémia Nitra, 47,5 bodov
 22. Adela S. Obchodná akadémia, Nitra, 47 bodov
 23. Tamara Z. Obchodná akadémia Daxnerova 88, Vranov nad Topľou, 45 bodov
 24. Simona S. Obchodná akadémia Daxnerova 88, Vranov nad Topľou, 31 bodov
 25. Matej K. Súkromná spojená škola Štúrovo, OZ. Súkromná obchodná akadémia, EP Nitra, 30,5 bodov
 26. Zuzana L. Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota, 20 bodov
 27. Tatiana M. Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves, 15 bodov
 28. Annamária K. Obchodná akadémia Trnava, Kukučínova 2, Trnava, 7,5 bodov

 

Poradie súťažiacich zohľadňuje počet získaných bodov a v prípade rovnakého počtu bodov aj čas odoslania odpovedí.

Srdečne blahoželáme.

O čo sa bude v tomto ročníku súťažiť?
Na najlepších študentov v oboch kolách čakajú zaujímavé a hodnotné ceny. Odmeny získajú aj pedagógovia, ktorí víťazov na olympiádu pripravovali.

2. kolo olympiády

Hlavná výhra: všetci účastníci finálového kola budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích skúšok.

1. miesto:

·         najlepší študent – finančná odmena 350 EUR,

·         najlepší pedagóg – finančná odmena 300 EUR.

2. miesto:

·         študent – smart hodinky v hodnote 200 EUR,

·         pedagóg – nákupná poukážka v hodnote 150 EUR.

3. miesto:

·         študent – bezdrôtové slúchadlá v hodnote 100 EUR,

·         pedagóg – nákupná poukážka v hodnote 75 EUR.

4. – 10. miesto – ostatní účastníci 2. kola:

·         finančná odmena 50 EUR.

 

1. kolo olympiády

·         1. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 100 EUR,

·         2. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 75 EUR,

·         3. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 50 EUR.

·         4. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

·         5. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

Aké príklady sa riešili v predošlých ročníkoch?

Príklady, ktoré sa riešili v ročníku 2018, 2019, 2021 a 2022:

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2022

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2022 – 1. časť, 1. kolo Mladý účtovník 2022 – 2. časť

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2021

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie + riešenie

2. kolo olympiády:

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2019

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

Celoštátne kolo:

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2018

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Celoštátne kolo:  

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Účtovné súvsťažnosti

Na tomto odkaze nájdete účtovné súvsťažnosti, ktoré pre vás spracovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCU). Môžete ich využiť pri výučbe predmetu podvojné účtovníctvo a príprave na Olympiádu Mladý účtovník.

Pár záberov z minulého roka
KROS
O nás
Blog
Kontakty