Menu
MU Olympiada 2023
V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov chystáme 25. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií.
Pridajte sa k najlepším a ukážte súperom, ako vám to účtuje v OMEGE. Nemusíte sa báť, obsah olympiády zodpovedá stredoškolským učebným osnovám. Navyše sa dozviete cenné informácie o digitalizácii účtovníctva. Okrem hodnotných cien máte možnosť dostať sa na platenú stáž či prestížne univerzity bez príjímačiek. A to už naozaj stojí za tú trochu účtovania.

Oficiálny partner KPMG

Spoločnosť KPMG je na trhu už od roku 1991. Predstavuje globálnu organizáciu nezávislých členských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Za vyše 30 rokov pôsobenia si vybudovala rozsiahlu sieť klientov od malých podnikov až po súkromných investorov či korporácie. KPMG je výnimočná značka, spájajúcu silu odborných znalostí, inovatívneho myslenia a prosperity.

Ako partner 25. ročníka, si pre študentov pripravila výhry v podobe dňa otvorených dverí pre 30 postupujúcich do druhého kola, či možnosť platenej stáže pre 3 najlepších.

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

23. marec 2023

1. online kolo olympiády

20. apríl 2023

2. online kolo olympiády

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebiehať bude formou online testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Do 2. finálového kola postupuje 30 najlepších študentov. Pozrite si minuloročné pokyny ku  1. kolu.

2. online kolo olympiády

Účastníci finálového kola vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. Pozrite si minuloročné pokyny k finálovému kolu.

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) alebo na Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či na Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach (viac info).

Prihláste sa

do 20. marca 2023 (12:00)  Zadajte názov vašej školy  Zadajte adresu vašej školy  Zadajte meno a priezvisko študenta č. 1  Zadajte meno a priezvisko študenta č. 2  Zadajte meno a priezvisko študenta č. 3  Zadajte kontaktnú osobu  Zadajte váš e-mail  Zadajte vaše telefónne číslo
  KROS a. s. spracúva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riešenie požiadavky. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu platnosti požiadavky a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac o ochrane osobných údajov.

  O čo sa súťažilo v minulom ročníku?

  Na najlepších študentov v oboch kolách čakali zaujímavé a hodnotné ceny. Odmeny získali aj pedagógovia, ktorí víťazov na olympiádu pripravovali.

  2. kolo olympiády

  Hlavná výhra: všetci účastníci finálového kola boli prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích skúšok.

  1. miesto:

  ·         najlepší študent – finančná odmena 350 EUR,

  ·         najlepší pedagóg – finančná odmena 300 EUR.

  2. miesto:

  ·         študent – smart hodinky v hodnote 200 EUR,

  ·         pedagóg – nákupná poukážka v hodnote 150 EUR.

  3. miesto:

  ·         študent – bezdrôtové slúchadlá v hodnote 100 EUR,

  ·         pedagóg – nákupná poukážka v hodnote 75 EUR.

  4. – 10. miesto – ostatní účastníci 2. kola:

  ·         finančná odmena 50 EUR.

   

  1. kolo olympiády

  ·         1. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 100 EUR,

  ·         2. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 75 EUR,

  ·         3. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 50 EUR.

  ·         4. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

  ·         5. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

  Aké príklady sa riešili v predošlých ročníkoch?

  Príklady, ktoré sa riešili v ročníku 2018, 2019, 2021 a 2022:

  Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2022

  1. kolo olympiády:

  Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2022 – 1. časť, 1. kolo Mladý účtovník 2022 – 2. časť

  2. kolo olympiády:

  Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2022 – zadanie

  Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2022 – riešenie

  Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2021

  1. kolo olympiády:

  Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie + riešenie

  2. kolo olympiády:

  Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie

  Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – riešenie

   

  Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2019

  Regionálne kolo:

  Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

  Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

  Celoštátne kolo:

  Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

  Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

   

  Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2018

  Regionálne kolo:

  Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

  Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

  Celoštátne kolo:  

  Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

  Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

  Účtovné súvsťažnosti

  Na tomto odkaze nájdete účtovné súvsťažnosti, ktoré pre vás spracovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCU). Môžete ich využiť pri výučbe predmetu podvojné účtovníctvo a príprave na Olympiádu Mladý účtovník.

  Pár záberov z minulého roka
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty