Menu
MU Olympiada 2023
V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov chystáme 26. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií.
Pridajte sa k najlepším a ukážte súperom, ako vám to účtuje v OMEGE. Nemusíte sa báť, obsah olympiády zodpovedá stredoškolským učebným osnovám. Okrem hodnotných cien máte možnosť dostať sa na prestížne univerzity bez príjímačiek. A to už naozaj stojí za tú trochu účtovania.

Oficiálny partner KPMG

Spoločnosť KPMG je na trhu už od roku 1991. Predstavuje globálnu organizáciu nezávislých členských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Za vyše 30 rokov pôsobenia si vybudovala rozsiahlu sieť klientov od malých podnikov až po súkromných investorov či korporácie. KPMG je výnimočná značka, spájajúcu silu odborných znalostí, inovatívneho myslenia a prosperity.

Pre 30 postupujúcich do druhého kola si v KPMG pripravili deň otvorených dverí a pre troch najlepších študentov možnosť platenej stáže.

Olympiáda Mladý Účtovník 2023 - KPMG program

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebiehať bude formou online testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. troch žiakov bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Pozrite si pokyny k 1. kolu.

Poznáme najlepších mladých účtovníkov 1. kola

Meno Názov školy Body

1 Lenka K. Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32 147,5
2 Marek V. Obchodná akadémia Trnava 145,5
3 Samuel M. Obchodná akadémia Poprad 143,5
4 Vladímíra H. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 141,5
5 Alexander P. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 140,5
6 Tímea Ž. Obchodná akadémia Poprad 137
7 Tomáš K. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 136,5
8 Klaudia O. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 135
9 Vanesa S. Súkromná obchodná akadémia, Prešov 134,5
10 Tomáš G. Obchodná akadémia Nevädzová 3 134
11 Monika M. Obchodná akadémia F. Madvu 2, Prievidza 133
12 Simona S. Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 132
13 Monika K. Obchodná akadémia F. Madvu 2, Prievidza 131
14 Gabriela G. Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca 131
15 Jakub K. Obchodná akadémia Nevädzová 3 130,5
16 Natália I. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 130
17 Martina H. Obchodná akadémia Veľká okružná, Žilina 129
18 Patrik Victor R. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava 127
19 Natália Z. Obchodná akadémia Martin 127
20 Lenka Š. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 127
21 Karolína P. Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris 127
22 Dominika B. Obchodná akadémia, Topoľčany 126,5
23 Kristína Z. Obchodná akadémia Ružomberok 126
24 Tomáš G. Obchodná akadémia Senica 125
25 Alexander  Š. Súkromná obchodná akadémia Prešov 125
26 Darlene H. SSOŠ Pro scholaris 125
27 Erika K. Obchodná akadémia Poprad 123,5
28 Žofia P. Obchodná akadémia MF BB 122,5
29 Matej Š. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 122
30 Katarína M. Spojená škola, Jarmočná 108, Obchodná akadémia 122

Poradie súťažiacich zohľadňuje počet získaných bodov a v prípade rovnakého počtu bodov aj čas odoslania odpovedí.

Srdečne blahoželáme.

2. online kolo olympiády

Účastníci finálového kola vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. Pozrite si pokyny k finálovému kolu.

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) alebo na Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či na Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach (viac info).

Poznáme najlepších mladých účtovníkov 2. kola

# Meno Škola Body
1 Natália I. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 167
2 Lenka K. Obchodná akadémia Veľká okružná 32,  Žilina 166
3 Vanesa S.. Súkromná obchodná akadémia, Prešov 161
4 Marek V. Obchodná akadémia Trnava 159
5 Klaudia O. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 159
6 Alexander Š. Súkromná obchodná akadémia Prešov 157
7 Vladimíra H. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 150
8 Martina H. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina 147
9 Katarína M. Spojená škola Jarmočná 108, Obchodná akadémia 064 01 144,5
10 Tomáš K. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 143,5
11 Natália Z.. Obchodná akadémia Martin 138
12 Monika M. Obchodná akadémia F. Madvu 2, Prievidza 136,5
13 Patrik Victor R. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava 131
14 Tomáš G. Obchodná akadémia Senica 130.5
15 Matej Š.. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 130,5
16 Tímea Ž. Obchodná akadémia Poprad 129
17 Darlene H. SSOŠ Pro scholaris 128.5
18 Simona S. Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné 127,5
19 Kristína Z. Obchodná akadémia Ružomberok 127
20 Karolína P. Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris 123,5
21 Tomáš G.. Obchodná akadémia Nevädzová 3 120
22 Jakub K. Obchodná akadémia Nevädzová 3 117,5
23 Erika K. Obchodná akadémia Poprad 117
24 Žofia P. Obchodná akadémia MF BB 114
25 Alexandra P. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava 109,5
26 Gariela G. Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca 108,5
27 Dominika B. Obchodná akadémia, Topoľčany 103
28 Monika K. Obchodná akadémia F. Madvu 2 102,5
29 Samuel M. Obchodná akadémia Poprad 97
30 Lenka Š. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 90,5

Poradie súťažiacich zohľadňuje počet získaných bodov a v prípade rovnakého počtu bodov aj čas odoslania odpovedí.

Srdečne blahoželáme.

O čo sa súťažilo?
Na najlepších študentov čakali zaujímavé hodnotné ceny. Odmeny získali aj pedagógovia, ktorí víťazov na olympiádu pripravovali.

2. kolo olympiády

Hlavná výhra: všetci účastníci finálového kola budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích skúšok.

Výhry od KPMG: Postupujúci do finálového kola – deň otvorených dverí.  Najlepší traja možnosť platenej stáže.

1. miesto:

·         najlepší študent – finančná odmena 250 EUR,

·         pedagóg – finančná odmena 200 EUR.

2. miesto:

·         študent – smart hodinky v hodnote 150 EUR,

·         pedagóg – finančná odmena 100 EUR.

3. miesto:

·         študent – slúchadlá v hodnote 100 EUR,

·         pedagóg – finančná odmena 75 EUR.

4. – 10. miesto

·         študent – finančná odmena 50 EUR.

 

1. kolo olympiády

3 x voucher na Letnú školu BuďManažér a knihy od Fakulty riadenia a informaticky Žilinskej univerzity v Žiline.

·         1. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 100 EUR,

·         2. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 70 EUR,

·         3. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 50 EUR.

·         4. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

·         5. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 25 EUR.

Aké príklady sa riešili v predošlých ročníkoch?
Príklady, ktoré sa riešili v ročníku 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 a 2024:

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2024

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2024

 2. kolo olympiády

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2024 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2024 – riešenie

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2023

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2023

 2. kolo olympiády

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2023 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2023 – riešenie

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2022

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2022 – 1. časť, 1. kolo Mladý účtovník 2022 – 2. časť

2. kolo olympiády:

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2022 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2022 – riešenie

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2021

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie + riešenie

2. kolo olympiády:

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2019

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

Celoštátne kolo:

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2018

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Celoštátne kolo:  

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Účtovné súvsťažnosti

Na tomto odkaze nájdete účtovné súvsťažnosti, ktoré pre vás spracovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCU). Môžete ich využiť pri výučbe predmetu podvojné účtovníctvo a príprave na Olympiádu Mladý účtovník.

KROS
O nás
Blog
Kontakty