Olympiáda Mladý účtovník 2021

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizujeme u nás v KROSE spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Prihlásiť sa

Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Programové vybavenie poskytuje KROS. Aktuálne informácie o olympiáde budeme priebežne zverejňovať na tejto stránke.

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

23. marec 2021

1. online kolo olympiády

22. apríl 2021

2. online kolo olympiády

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). 1. kolo bude prebiehať online formou testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov. Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov.

2. online kolo olympiády

Účastníci olympiády vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta.

 

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (viac info) bez prijímacích pohovorov.

Prihláste sa

do 12. marca 2021

Vyplňte údaje a miesto je vašeZadajte názov vašej školyZadajte adresu vašej školyZadajte meno a priezvisko študenta č. 1Zadajte meno a priezvisko študenta č. 2Zadajte meno a priezvisko študenta č. 3Zadajte kontaktnú osobuZadajte váš e-mailZadajte vaše telefónne číslo
KROS a. s. spracúva Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej požiadavky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riešenie požiadavky. Vaše údaje budú spracované v interných systémoch poučenými pracovníkmi po dobu platnosti požiadavky a nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac o ochrane osobných údajov.

O čo sa bude v tomto ročníku súťažiť?

Na najlepších študentov v oboch kolách čakajú zaujímavé a hodnotné ceny. Odmeny získajú aj pedagógovia, ktorí víťazov na olympiádu pripravovali.

2. kolo olympiády

1. miesto:

·         najlepší študent – finančná odmena 350 EUR,

·         najlepší pedagóg – finančná odmena 300 EUR.

2. miesto:

·         študent – bezdrôtové slúchadlá v hodnote 200 EUR,

·         pedagóg – nákupná poukážka v hodnote 150 EUR.

3. miesto:

·         študent – bezdrôtový reproduktor v hodnote 100 EUR,

·         pedagóg – nákupná poukážka v hodnote 75 EUR.

4. – 15. miesto – ostatní účastníci 2. kola:

·         finančná odmena 50 EUR.

 

1. kolo olympiády

·         1. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 100 EUR,

·         2. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 75 EUR,

·         3. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 50 EUR.

·         4. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

·         5. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

Aké príklady sa riešili v predošlých ročníkoch?

Príklady, ktoré sa riešili v ročníku 2018 a 2019:

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2019

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

Celoštátne kolo:

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2018

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Celoštátne kolo:  

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Účtovné súvsťažnosti

Na tomto odkaze nájdete účtovné súvsťažnosti, ktoré pre vás spracovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCU). Môžete ich využiť pri výučbe predmetu podvojné účtovníctvo a príprave na Olympiádu Mladý účtovník.

Autor fotografií: Dobroslav Grygar

KROS
Copy link