Menu
MU Olympiada 2023

V spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov chystáme 25. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií.
Pridajte sa k najlepším a ukážte súperom, ako vám to účtuje v OMEGE. Nemusíte sa báť, obsah olympiády zodpovedá stredoškolským učebným osnovám. Okrem hodnotných cien máte možnosť dostať sa na platenú stáž či prestížne univerzity bez príjímačiek. A to už naozaj stojí za tú trochu účtovania.

Oficiálny partner KPMG

Spoločnosť KPMG je na trhu už od roku 1991. Predstavuje globálnu organizáciu nezávislých členských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Za vyše 30 rokov pôsobenia si vybudovala rozsiahlu sieť klientov od malých podnikov až po súkromných investorov či korporácie. KPMG je výnimočná značka, spájajúcu silu odborných znalostí, inovatívneho myslenia a prosperity.

Ako partner 25. ročníka, si pre študentov pripravila výhry v podobe dňa otvorených dverí pre 30 postupujúcich do druhého kola, či možnosť platenej stáže pre troch najlepších.

Olympiáda Mladý Účtovník 2023 - KPMG program

Spoznajte svet KPMG na vlastnej koži

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

23. marec 2023

1. online kolo olympiády

20. apríl 2023

2. online kolo olympiády

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebiehať bude formou online testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. troch žiakov bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Pozrite si pokyny ku  1. kolu.

Poznáme najlepších mladých účtovníkov 1. kola

#MenoŠkolaBody

1 Norbert T. Súkromná obchodná akadémia, Prešov 112
2 Lukáš M. Spojená škola, Masarykova, Prešov 112
3 Nikola B. Súkromná obchodná akadémia, Prešov 111.5
4 Adam G. Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou 110.5
5 Júlia M. Súkromná obchodná akadémia, Prešov 107.5
6 Milan H. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 106
7 Eliška Š. Obchodná akadémia, Trnava 100.5
8 Lívia V. Obchodná akadémia, Nitra 100
9 Patrícia A. Obchodná akadémia, Prievidza 97
10 Christina P. Obchodná akadémia, Prievidza 94
11 Chiara K. Obchodná akadémia, Detva 94
12 Peter N. Obchodná akadémia, Humenné 92
13 Martina K. Obchodná akadémia, Detva 92
14 Viktória Z. Obchodná akadémia Veľká okružná, Žilina 92
15 Lea D. Obchodná akadémia Veľká okružná, Žilina 90.5
16 Viktória V. Obchodná akadémia, Prievidza 89
17 Ema D. Obchodná akadémia Veľká okružná, Žilina 89
18 Viktória V. Spojená škola, Masarykova, Prešov 88
19 Miriama S. Obchodná akadémia Milana Hodžu, Trenčín 86.5
20 Andrej R. Obchodná akadémia, Martin 84.5
21 Hana B. Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava 82
22 Viktória D. Obchodná akadémia, Sereď 81
23 Tamara L. Spojená škola, Masarykova, Prešov 81
24 Bianka Dz. Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves 81
25 Maroš Š. Obchodná akadémia, Trnava 80.5
26 Lenka B. Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava 80.5
27 Matúš T. Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava 79.5
28 Sofia M. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 79
29 Tomáš F. Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava 79
30 Samuel P. Spojená škola, Obchodná akadémia, Svidník 77
31 Christian G. SSŠ Štúrovo, o. z. SOA, EP Nitra 77
32 Júlia Dz. Spojená škola, organizačná zložka Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa 77

Poradie súťažiacich zohľadňuje počet získaných bodov a v prípade rovnakého počtu bodov aj čas odoslania odpovedí.

Srdečne blahoželáme.

2. online kolo olympiády

Účastníci finálového kola vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. Pozrite si pokyny k finálovému kolu.

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) alebo na Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave či na Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach (viac info).

Poznáme najlepších mladých účtovníkov 2. kola

# Meno Škola Body
1 Lea D. Obchodná akadémia Veľká okružná 32, 011 57  Žilina 156
2 Ema D. Obchodná akadémia Veľká okružná 32, 011 57  Žilina 153,5
3 Lukáš M. Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 144,5
4 Andrej R. Obchodná akadémia Martin 138,5
5 Adam G. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou 136
6 Eliška Š. Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava 136
7 Júlia M. Súkromná obchodná akadémia, Prešov 132
8 Lívia V. Obchodná akadémia Nitra 129,5
9 Norbert T. Súkromná obchodná akadémia, Prešov 129,5
10 Viktória Z. Obchodná akadémia Veľká okružná 32, 011 57  Žilina 127
11 Tamara L. Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 125
12 Peter N. Obchodná akadémia Humenné 123
13 Sofia M. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 121,5
14 Viktória V. Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 113,5
15 Milan H. Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín 112,5
16 Miriama S. Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín 111
17 Júlia Dz. Spojená škola Jarmočná 108, organizačná zložka Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa 110
18 Viktória V. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 105
19 Christina P. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 105
20 Maroš Š. Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava 103
21 Matúš T. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11 93,5
22 Chiara K. Obchodná akadémia Detva 93,5
23 Tomáš F. Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava 91
24 Lenka B. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 78
25 Martina K. Obchodná akadémia Detva 76,5
26 Viktória D. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 73
27 Patrícia A. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 59
28 Christian G. SSŠ Štúrovo, o. z. SOA, EP Nitra 55,5
29 Samuel P. Spojená škola, Obchodná akadémia, Svidník 51
30 Bianka Dz. Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves, Stojan 1 50,5
31 Hana B. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11 17,5

Poradie súťažiacich zohľadňuje počet získaných bodov a v prípade rovnakého počtu bodov aj čas odoslania odpovedí.

Srdečne blahoželáme.

O čo sa bude súťažiť?

Na najlepších študentov v oboch kolách čakajú zaujímavé hodnotné ceny. Odmeny získajú aj pedagógovia, ktorí víťazov na olympiádu pripravovali.

2. kolo olympiády

Hlavná výhra: všetci účastníci finálového kola budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích skúšok.

Výhry od KPMG: Postupujúci do finálového kola – deň otvorených dverí.  Najlepší traja možnosť platenej stáže.

1. miesto:

·         najlepší študent – finančná odmena 300 EUR,

·         pedagóg – finančná odmena 250 EUR.

2. miesto:

·         študent – smart hodinky v hodnote 200 EUR,

·         pedagóg – finančná odmena 150 EUR.

3. miesto:

·         študent – slúchadlá v hodnote 100 EUR,

·         pedagóg – finančná odmena 75 EUR.

4. – 10. miesto

·         študent – finančná odmena 50 EUR.

 

1. kolo olympiády

Výhry od Fakulty riadenia a informatiky: 3x voucher na Letnú školu “Buď manažér”. 10 x e-book.

·         1. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 100 EUR,

·         2. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 75 EUR,

·         3. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 50 EUR.

·         4. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

·         5. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

Aké príklady sa riešili v predošlých ročníkoch?

Príklady, ktoré sa riešili v ročníku 2018, 2019, 2021, 2022 a 2023:

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2023

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2023

 2. kolo olympiády

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2023 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2023 – riešenie

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2022

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2022 – 1. časť, 1. kolo Mladý účtovník 2022 – 2. časť

2. kolo olympiády:

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2022 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2022 – riešenie

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2021

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie + riešenie

2. kolo olympiády:

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2019

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

Celoštátne kolo:

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2018

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Celoštátne kolo:  

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Účtovné súvsťažnosti

Na tomto odkaze nájdete účtovné súvsťažnosti, ktoré pre vás spracovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCU). Môžete ich využiť pri výučbe predmetu podvojné účtovníctvo a príprave na Olympiádu Mladý účtovník.

Pár záberov z minulého roka
KROS
O nás
Blog
Kontakty