Olympiáda Mladý účtovník 2020

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS.

Olympiáda Mladý účtovník 2020 zrušená

Prípady nakazenia koronavírusom sa objavujú na Slovensku v období, kedy boli naplánované regionálne kolá a celoštátne kolo olympiády Mladý účtovník. Zdravie nás všetkých bude vždy na prvom mieste. Preto aktuálny ročník olympiády Mladý účtovník rušíme. Zrušené sú všetky regionálne kolá olympiády, ktoré sa mali konať v Bratislave, Žiline a v Košiciach. Vzhľadom na postup olympiády sa táto zmena týka aj celoštátneho kola.


Ďakujeme za pochopenie. Budeme sa na vás tešiť v ďalšom ročníku olympiády.

Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Programové vybavenie poskytuje spoločnosť KROS.

Ako prebieha olympiáda Mladý účtovník

December – marec

Školy organizujú školské kolá olympiády

24. marec

Regionálne kolá olympiády, ktoré sa konajú v Bratislave, Žiline a v Košiciach

7. apríl

Celoštátne kolo olympiády v Žiline

Regionálne kolo

Účastníci olympiády vypracujú komplexný súvislý príklad za jedno účtovné obdobie, v jednom podnikateľskom subjekte na PC v účtovnom softvéri OMEGA a zároveň aj ručne účtujú.

Do regionálneho kola môže každá škola môže prihlásiť max. 2 žiakov.

Do celoštátneho kola postupuje 15 najlepších študentov. Študenti , ktorí sa umiestnia na regionálnych kolách na 1. – 3. mieste postupujú automaticky, zvyšných 6 študentov postúpi na základe počtu získaných bodov nezávisle na mieste konania regionálneho konania.

Pri súťaži je možné používať iba kalkulačku. Každý súťažiaci dostane vytlačenú účtovú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta.

Študenti, ktorí postúpia do celoštátneho kola budú prijatí na vybrané fakulty Žilinskej univerzity a Ekonomickej univerzity v Bratislave bez prijímacích pohovorov.

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ).

Účtuje sa v rôznych účtovných jednotkách, v rôznych účtovných obdobiach.

Ako sa môžem do súťaže prihlásiť?

O možnosti prihlásenia študentov do regionálnych kôl olympiády Mladý účtovník 2020 budeme školy včas informovať.

O čo sa bude v tomto ročníku súťažiť?

Na najlepších študentov v regionálnych a celoštátnom kole čakajú zaujímavé a hodnotné ceny. Odmeny získajú aj pedagógovia, ktorí víťazov na olympiádu pripravovali.

Celoštátne kolo

1 miesto:

·         najlepší študent – finančná odmena 333 EUR,

·         najlepší pedagóg – finančná odmena 333 EUR. 

2. miesto:

·         študent – bezdrôtové slúchadlá v hodnote 200 EUR,

·         pedagóg – wellness podľa vlastného výberu v hodnote 100 EUR.

3. miesto: 

·         študent – bezdrôtový reproduktor v hodnote 100 EUR,

·         pedagóg – wellness podľa vlastného výberu v hodnote 75 EUR.

4. – 15. miesto – ostatní účastníci celoštátneho kola:

·         finančná odmena 33 EUR. 

 

Regionálne kolo

·         1. miesto: poukaz na nákup v kamenných predajniach EXIsport v hodnote 60EUR,

·         2. miesto: poukaz na nákup v kamenných predajniach EXIsport v hodnote 50EUR,

·         3. miesto: poukaz na nákup v kamenných predajniach EXIsport v hodnote 40EUR.

Aké príklady sa riešili v predošlých ročníkoch?

Príklady, ktoré sa riešili na regionálnych a celoštátnom kole v ročníku 2018 a 2019:

Príklady z olympiády Mladý účtovník 2019

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

Celoštátne kolo:

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

 

Príklady z olympiády Mladý účtovník 2018

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Celoštátne kolo:  

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Účtovné súvsťažnosti

Na tomto odkaze nájdete účtovné súvsťažnosti, ktoré pre vás spracovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCU). Môžete ich využiť pri vyúčbe predmetu podvojné účtovníctvo a príprave na súťaž Mladý účtovník.

Autor fotografií: Dobroslav Grygar

KROS
Copy link