Menu

Olympiáda Mladý účtovník 2021

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizujeme u nás v KROSE spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Obsah olympiády plne zodpovedá učebnej osnove z účtovníctva na stredných školách a môžu sa do nej prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Programové vybavenie poskytuje KROS. Aktuálne informácie o olympiáde budeme priebežne zverejňovať na tejto stránke.

Ako prebieha Olympiáda Mladý účtovník?

23. marec 2021

1. online kolo olympiády

22. apríl 2021

2. online kolo olympiády

1. online kolo olympiády

Je koncipované z čiastkových príkladov špecificky zameraných na konkrétne oblasti – napríklad dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). 1. kolo bude prebiehať online formou testu.

Do 1. kola môže každá škola prihlásiť max. 3 žiakov. Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov.

2. online kolo olympiády

Účastníci olympiády vypracujú súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Každý súťažiaci dostane účtovnú osnovu. Zaokrúhlenie je podľa platnej legislatívy, tzn. na 2 desatinné miesta. Pokyny pre finálové kolo nájdete tu.

 

Študenti, ktorí postúpia do 2. kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (viac info) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (viac info) bez prijímacích pohovorov.

Poznáme 15 najlepších mladých účtovníkov 2. kola

 

 1. Karin Z. – Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
 2. Daniela C. – Obchodná akadémia Žilina
 3. Dávid J. – Obchodná akadémia Prešov
 4. Daniela O. – Obchodná akadémia Prievidza
 5. Samuel T. – Obchodná akadémia Bratislava
 6. Patrik K. – Obchodná akadémia Prievidza
 7. Lukáš L. – Obchodná akadémia Prievidza
 8. Juraj Č. – Obchodná akadémia Senica
 9. Tobias H. – Obchodná akadémia Nitra
 10. Simona H. – Obchodná akadémia Prešov
 11. Tamara P. – Obchodná akadémia Humenné
 12. Ema B. – Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
 13. Viktória S. – Obchodná akadémia Poprad
 14. Adriána K. – Obchodná akadémia Trnava
 15. Marián M. – Obchodná akadémia Topoľčany

 

Srdečne blahoželáme. 

O čo sa bude v tomto ročníku súťažiť?

Na najlepších študentov v oboch kolách čakajú zaujímavé a hodnotné ceny. Odmeny získajú aj pedagógovia, ktorí víťazov na olympiádu pripravovali.

2. kolo olympiády

1. miesto:

·         najlepší študent – finančná odmena 350 EUR,

·         najlepší pedagóg – finančná odmena 300 EUR.

2. miesto:

·         študent – bezdrôtové slúchadlá v hodnote 200 EUR,

·         pedagóg – nákupná poukážka v hodnote 150 EUR.

3. miesto:

·         študent – bezdrôtový reproduktor v hodnote 100 EUR,

·         pedagóg – nákupná poukážka v hodnote 75 EUR.

4. – 15. miesto – ostatní účastníci 2. kola:

·         finančná odmena 50 EUR.

 

1. kolo olympiády

·         1. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 100 EUR,

·         2. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 75 EUR,

·         3. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 50 EUR.

·         4. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

·         5. miesto: poukaz na nákup športových potrieb v hodnote 30 EUR.

Aké príklady sa riešili v predošlých ročníkoch?

Príklady, ktoré sa riešili v ročníku 2018, 2019, 2021:

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2021

1. kolo olympiády:

Zadanie + riešenie: 1. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie + riešenie

2. kolo olympiády:

Zadanie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – zadanie

Riešenie: 2. kolo Mladý účtovník 2021 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2019

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

Celoštátne kolo:

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2019 – riešenie

 

Príklady z Olympiády Mladý účtovník 2018

Regionálne kolo:

Zadanie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Regionálne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Celoštátne kolo:  

Zadanie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – zadanie

Riešenie: Celoštátne kolo Mladý účtovník 2018 – riešenie

Účtovné súvsťažnosti

Na tomto odkaze nájdete účtovné súvsťažnosti, ktoré pre vás spracovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov (SKCU). Môžete ich využiť pri výučbe predmetu podvojné účtovníctvo a príprave na Olympiádu Mladý účtovník.

Autor fotografií: Dobroslav Grygar

KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link