E-book: Lex korona – opatrenia v oblasti dane z príjmov

i

Počet strán

30

Zverejnenie

Jún 2020

Cena

20,00 € (24,00 € s DPH)

Autor

Ing. Katarína Synaková, daňová poradkyňa

E-book ponúka zrozumiteľné vysvetlenie mimoriadnych opatrení v oblasti dane z príjmov podľa zákona „lex korona“. Nájdete tu novú lehotu na podanie DP vysvetlenú na praktických príkladoch, ako aj návod na výhodné odpočítanie daňových strát. Dozviete sa, aké možnosti má podnikateľ pri platení preddavkov na daň z príjmov v období pandémie. Témy sú obohatené o vaše otázky z praxe, na ktoré odpovedá daňová poradkyňa.

Tip: S Balíkom podpory ŠTANDARD si čerpajte e-book z kreditu v KROS účte.

Obsah e-booku

Nová lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov PO, FO

 • Nová lehota nemá presný termín – od čoho závisí?
 • Čo všetko ovplyvňuje nová lehota a ktorých daňovníkov sa týka?
 • Určenie lehoty v rôznych situáciách daňovníkov na praktických príkladoch
 • Odpovede od daňovej poradkyne na vaše otázky k určeniu lehoty

Platenie preddavkov na daň z príjmov v období pandémie

 • Možnosti daňovníka pri platení preddavkov vysvetlené na názorných príkladoch
 • Za akých podmienok sa preddavky neplatia vôbec?
 • Ktoré preddavky bude daňovník po období pandémie doplácať?
 • Kedy správca dane vráti rozdiel na zaplatených preddavkoch?
 • Preddavky v odpovediach na otázky z vašej praxe

Vrátenie preplatkov na dani z príjmov z podaného DP

 • DP ste podali/podáte počas pandémie – kedy správca dane vráti preplatok?
 • Pokuta za zneužívanie skoršieho vrátenia daňových preplatkov

Zvýhodnený odpočet daňových strát

 • Ktoré straty je možné odpočítať celé a ktoré nie?
 • Zvýhodnený odpočet – ako ho správne uviesť v DP
 • Otázky a odpovede k odpočtu strát podľa lex korony
KROS
Copy link