Menu
 1. KROS Academy
 2. E-booky
 3. Došlé faktúry a iné záväzky z pohľadu DPH

E-book: Došlé faktúry a iné záväzky z pohľadu DPH

i

Počet strán

47

Zverejnenie

Október 2022

Cena

13 € (15,60 € s DPH)

Autor

Erika Dingová

Odborný garant

Ing. Kristína Tašková, daňová poradkyňa

Evidencia záväzkov je pre podnikateľa dôležitá z pohľadu jeho hospodárenia. Došlé faktúry a iné záväzky vyplývajúce z finančných či zamestnaneckých vzťahov predstavujú povinnosť zaplatiť dlžnú sumu napríklad dodávateľovi, banke, daňovému úradu alebo vyplatiť mzdy zamestnancom. V e-booku sa dozviete, ako legislatívne správe evidovať došlé faktúry od tuzemského dodávateľa, či ako nadobudnutie tovaru alebo služby ovplyvňuje DPH. V jednotlivých kapitolách nájdete sprievodcu účtovania mzdového záväzku, finančného príspevku na stravu, lízingu, odvodov a ostatné príklady z praxe.

Obsah e-booku
Čo sú záväzky a prečo ich evidujeme

Evidovanie došlých faktúr a preddavkových faktúr

 • Došlá faktúra – nákup tovaru z tuzemska
 • Došlá faktúra – nákup mobilu a výdavky osobnej potreby
 • Došlá faktúra – nákup tovaru z tuzemska a uplatnenie DPH v inom v zdaňovacom období
 • Došlá preddavková faktúra – nákup tovaru z tuzemska
 • Došlá faktúra – nákup tovaru z EÚ
 • Došlá faktúra – nákup služby z EÚ
 • Došlá faktúra – nákup tovaru z tretích štátov + evidovanie JCD
 • Došlá faktúra – tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 2, 9 – 12
 • Došlá faktúra – tuzemský prenos daňovej povinnosti a iná sadzba DPH

Evidovanie došlých dobropisov a ťarchopisov

 • Došlý dobropis – vrátenie tovaru dodávateľovi z tuzemska
 • Došlý dobropis – vrátenie tovaru z EÚ
 • Došlý ťarchopis – nedoplatok za elektrinu

Evidovanie poistného za SZČO

 • Poistné SZČO
 • Nedoplatky z RZZP

Evidovanie mzdových záväzkov

 • Evidovanie miezd

Evidovanie úveru

 • Účtovanie poskytnutého úveru za nákup automobilu

Iné typy záväzkov

 • Lízing

Evidovanie daní

 • Evidovanie DPH
 • Evidovanie preddavkov na daň z príjmov
 • Evidovanie DP z MV

Prílohy

 • Pomocný zoznam služieb, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
 • Pomocný zoznam služieb, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 16 zákona o DPH

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2023
Už 15. mája odštartujeme 4. ročník jedinečného Online festivalu vzdelávania. Tento rok bude iný. Okrem trojdňového online vysielania sa môžeme vidi...

Online festival vzdelávania 2023

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021
E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate
Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Daňové výdavky živnostníka
Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...

Daňové výdavky živnostníka

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty