Menu

Od výkresu až po položkový rozpočet stavby

Naučte sa rozpočtovať  pomocou softvéru CENKROS 4

Počas dvoch dní vám ukážeme, ako čo najlepšie využívať informácie z cenníkových databáz. Naučíte sa vytvoriť jednoduchý výkaz výmer z projektovej dokumentácie a získate základné teoretické i praktické vedomosti v oblasti rozpočtovania. Ukážeme vám, ako vytvárať orientačné rozpočty, cenové ponuky či zadania do súťaži rýchlo, jednoducho a bez chýb.
 1. KROS Academy
 2. Podujatia CENKROS
 3. Podujatia
 4. Kurzy CENKROS
 5. Od výkresu až po položkový rozpočet stavby
17. -18.1. 2023
Bratislava
Kurz: Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (2 dni)
14. -15.2. 2023
Bratislava
Kurz: Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (2 dni)
20. -21.2. 2023
Žilina
Kurz: Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (2 dni)
21. -22.2. 2023
Košice
Kurz: Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (2 dni)
14. -15.3. 2023
Bratislava
Kurz: Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (2 dni)
25. -26.4. 2023
Košice
Kurz: Od výkresu až po položkový rozpočet stavby (2 dni)

Pre koho je kurz určený?

Vytvárate stavebné rozpočty? Chcete sa naučiť, ako urobiť výkaz výmer z výkresovej dokumentácie?
Pracovať s rozpočtom v CENKROSE 4? Poznať všetky užitočné tipy a triky? Potrebujete sa zdokonaliť vo vašej profesii rozpočtára či prípravára? Potom je tento kurz určený práve vám. Odporúčame ho tiež absolventom stavebných škôl a novým zamestnancom .

 

Odporúčania pre záujemcov:

 • Základná zručnosť pri práci s PC
 • Orientácia v stavebníctve
 • Schopnosť čítania výkresovej dokumentácie

 Popis kurzu:

 • Kurz zameraný na tvorbu, úpravu rozpočtov a evidenciu súpisov prác počas realizácie
 • Teória prepojená s praxou pre lepšie porozumenie problematiky rozpočtovania
 • Tvorba výkazu výmer s využitím projektovej dokumentácie
 • Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodných položiek, správnom výpočte ich množstva a dajú aj odpoveď na to, čo je a čo nie je započítané v cenách položiek
 • Pojmy ako prirážky, presuny, koeficienty množstva, malý rozsah či Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) – ukážeme si, ako ich určiť a evidovať v rozpočte
 • Smerné položky – ich význam a využitie vo verejnom obstarávaní
 • Najčastejšie chyby pri rozpočtovaní a ako im predchádzať
 • Ďalšie možnosti využitia programu CENKROS 4 v príprave a realizácii
 • Úprava cien práce v rozpočte, užitočné tipy a triky
 • Importy, exporty a prehľadné výstupy z programu v rôznych fázach stavby
 • Realizácia zákazky – súpisy vykonaných prác a zmeny v projekte vždy pod kontrolou
 • Komunikácia nad zákazkou s účastníkmi stavby v rámci aj mimo firmy

V cene kurzu sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Certifikát:

Po skončení kurzu získate certifikát, ktorým preukážete nadobudnuté vedomosti v oblasti rozpočtovania a zatraktívnite tak svoj pracovný profil.

Pozrite si program kurzu

1. deň

Úvod do teórie rozpočtu a databáz

 • Čo je rozpočet, podklady pre vyhotovenie rozpočtu
 • Smerné orientačné oceňovacie a kalkulačné nástroje (databáza)
  • základné dokumenty databázy
  • štruktúra databázy (TSKP a TSP)
  • obsah cien
  • hodinové  zúčtovacie sadzby (HZS)
 • Rozbor položky
  • materiály, pracovníci, stroje
 • Vybrané časti z dokumentu Pravidlá
  • vedľajšie rozpočtové náklady (VRN)
  • obsah réžií
  • dopravné náklady na materiál – mimostavenisková doprava
  • cenové rady (príplatky za malý a menší rozsah zákazky)

Práca v programe CENKROS 4

 • Zoznam zákaziek
 • Orientácia v cenníkovej databáze

Tvorba rozpočtu s výkazom výmer

 • Vyhotovenie výkazu výmer a rozpočtu vybraných častí rodinného domu na základe projektovej dokumentácie (bez TZB, elektriky)
 • Súlad s pravidlami, úvodmi cenníkov, poznámkami a STN, prílohy k cenníkom

 

2. deň

Úprava rozpočtu

  • Rekapitulácia a kontrola rozpočtu
   • Krycí list
   • Úprava rozpočtu – úprava štruktúry, práca s cenou, indexy
   • Porovnanie cien + ďalšie pohľady
   • Cenová ponuka
   • Aktualizácia cien podľa cenníkovej databázy
   • Importy zadania – ocenenie – export cien do zadania

  KROS Platforma

  • Stavebné projekty (funkcia a možnosti)
  • Súpis vykonaných prác a sledovanie realizácie zákazky v Priebehu výstavby
  • Komunikácia nad zákazkou, Prehľad projektov
  • Stavebné úložisko

  Diskusia

  Odovzdanie certifikátov

  Podmienky platby + storno

  Podmienky platby:

  Kurz je potrebné uhradiť do 7 dní po vystavení faktúry. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 7 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení. Faktúry neuhradené v tomto termíne budú stornované a miesto na kurze uvoľnené pre ďalších záujemcov. Ďakujeme za pochopenie.

  Storno podmienky:

  • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 14 dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
  • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 7 dní pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
  • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 7 dní pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

  Kurzami vás prevedú:

  Ing. Richard Miške, PhD.

  Ing. Richard Miške, PhD.

  Ing. Peter Macho

  Ing. Peter Macho

  Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

  Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

  Ing. Milan Schmögner

  Ing. Milan Schmögner

  Michal Mrmus

  Michal Mrmus

  Ing. Miroslav Hlúbik

  Ing. Miroslav Hlúbik

  Predpokladané trvanie kurzu:

  1. deň: 9:00 – 16:00

  2. deň: 9:00 – 15:30  379 €

  bez DPH

  Vhodné pre:
  Rozpočtár, prípravár

  Forma:
  Práca na počítači

  Trvanie:
  2 dni

  Miesto konania:
  Bratislava, Košice, Žilina

  Prihlásiť sa

  Ďalšia ponuka kurzov:

  Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

  Staňte sa profesionálmi v sledovaní priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie.

  Viac info

  Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby

  Počas celodenného kurzu preskúmate do detailu cenníkovú databázu, zistíte, čo obsahujú a ako sú vypočítané orientačné ceny, čo môžu byť oprávnené náklady zhotoviteľa.

  Viac info

  Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác

  Vďaka kurzu budete mať zisk na vašich stavbách vždy pod kontrolou.

  Viac info

  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty