KROS Academy:
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby. Pozrite sa na šikovné funkcie pre prácu v aplikácii a postupné kroky v spolupráci medzi investorom, zhotoviteľom, stavebným dozorom alebo subdodávateľmi.

}

Trvanie

45 minút

Forma

Videoškolenie

Cena

Zadarmo

Školiteľ

Marcel Barčík

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Vo videoškolení sa dozviete:

 

  • Prenos zmluvnej zákazky do platformy
  • Vytvorenie obdobia a vyzdieľanie stavbyvedúcemu (komunikácia zhotoviteľ a stavbyvedúci)
  • Zadávanie výkonov a priloženie fotodokumentácie zo stavby
  • Odoslanie žiadosti o schválenie súpisu prác (komunikácia zhotoviteľ a investor)
  • E-mailová notifikácia počas priebehu realizácie
  • Komentáre k čerpaným položkám a odsúhlasovanie splátok investorom
  • Zmeny v zmluvnej zákazke a evidencia dodatkov
  • Export podkladov pre fakturáciu

Lektor

Marcel Barčík

Marcel Barčík

Konzultant stavebného softvéru CENKROS 4

KROS
Copy link