Menu

E-book: Majetok v jednoduchom účtovníctve

i

Počet strán

30

Zverejnenie

November 2020

Cena

10 € (12 € s DPH)

Autor

Erika Dingová

Odborný garant

Ing. Katarína Synáková, daňová poradkyňa

Auto, stroje, náradie ale aj kúpa softvéru tvorí majetok každého daňovníka. Jeho zaradenie ovplyvňuje aj výšku daňového základu. Pozrite sa bližšie, ako správne postupovať pri evidovaní či odpisovaní majetku.

V e-booku si overíte, aké odpisové skupiny poznáme, ako uplatniť odpis pri majetku, ktorý je využívaný aj na osobnú potrebu či ako postupovať pri vyradení majetku z dôvodu krádeže. Dozviete sa, čo sa deje s majetkom pri prerušenom odpisovaní a kedy zostatková cena ovplyvňuje daňový základ.

Obsah e-booku
 • Majetok v jednoduchom účtovníctve
 • Dlhodobý majetok
 • Čo sú odpisy?
 • Daňový odpis
 • Účtovný odpis
 • Zaevidovanie majetku – nákup osobného automobilu
 • Majetok využívaný aj na osobnú potrebu
 • Obstaranie majetku preradením z osobného užívania
 • Limitovaná vstupná cena osobných automobilov
 • Zaevidovanie majetku odpisovaného v inom programe
 • Zaevidovanie nehmotného majetku
 • Technické zhodnotenie majetku
 • Zvýšenie ceny majetku – zrušenie registrácie platiteľa DPH
 • Zníženie ceny majetku – registrácia za platiteľa DPH
 • Vyradenie majetku
 • Predaj majetku
 • Predaj
 • Predaj – odpis v roku vyradenia
 • Porovnanie daňových výdavkov pri predaji osobného automobilu
 • Preradenie do osobného užívania
 • Likvidácia
 • Manká a škody
 • Inventarizácia majetku
 • Fyzická inventúra
 • Uzávierka majetku
 • Daňová uzávierka
 • Účtovná uzávierka
 • Účtovná závierka a DPFO
 • Krátkodobý majetok
KROS
Copy link