Menu
 1. KROS Academy
 2. E-booky
 3. Majetok v jednoduchom účtovníctve

E-book: Majetok v jednoduchom účtovníctve

i

Počet strán

50

Zverejnenie

Október 2022

Cena

13 € (15,60 € s DPH)

Autor

Bc. Lenka Beniačová

Odborný garant

Ing. Katarína Bohdalová, daňová poradkyňa

Zaradenie majetku ovplyvňuje výšku daňového základu firmy, preto by ste mali vedieť, ako správne postupovať pri jeho evidovaní a odpisovaní. V novom e-booku Majetok v jednoduchom účtovníctve nájdete okrem platnej legislatívy aj množstvo príkladov z praxe.

Overte si v e-booku, aké sú pravidlá pri odpisovaní majetku v špecifických situáciách. Posvietime si na majetok u mikrodaňovníka, odpisovanie luxusných automobilov, elektromobilov alebo majetku, ktorý je využívaný aj na osobnú potrebu.

Zistite, ako správne evidovať technické zhodnotenie, vyradenie a iné pohyby majetku. Dozviete sa, ako postupovať pri vyradení osobného auta predajom, kedy vzniká nárok na odpisy a akú zostatkovú cenu si môžete uplatniť do daňových výdavkov.

Obsah e-booku

Majetok v jednoduchom účtovníctve

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v podnikaní

 • Odpisovanie dlhodobého majetku
  – Daňové odpisy
  – Účtovné odpisy
 • Krátkodobý majetok

Pohyby dlhodobého majetku

 • Obstaranie a zaradenie majetku
 • Evidovanie majetku v ALFE plus
  – Osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 eur a viac
  – Majetok u mikrodaňovníka
  – Majetok využívaný aj na osobnú potrebu
  – Preradenie z osobného užívania
  – Majetok už odpisovaného v inom účtovnom programe
  – Evidovanie nehmotného majetku
 • Evidovanie zmeny majetku v ALFE plus
  – Technické zhodnotenie
  – Zvýšenie a zníženie ceny majetku
  – Vyradenie majetku
  – Predaj majetku
  – Predaj majetku – odpis v roku vyradenia
  – Preradenie do osobného užívania
  – Likvidácia
  – Manká a škody
  – Iný pohyb
 •  Odpisovanie majetku v špecifických situáciách

Majetok a koniec roka

 • Inventarizácia majetku
 • Uzávierka majetku
  – Daňová uzávierka
  – Účtovná uzávierka
 • Účtovná závierka a daňové priznanie
  – DPFO – luxusné automobily
  – Prenájom nehnuteľnosti a daňové priznanie
  – Majetok a ukončenie podnikania
  – Majetok a účtovná závierka
 •  10 najčastejších otázok k dlhodobému majetku v ALFE plus

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty