Menu

1 % z ceny vozidla

Používajú Vaši zamestnanci služobné automobily aj na súkromné účely? Viete ako tento nepeňažný príjem zamestnancovi zaevidovať?

Evidencia u zamestnanca

Nepeňažný príjem zamestnanca za používanie služobného vozidla na súkromné účely zaevidujete v Personalistike na karte Zložky mzdy zložkou mzdy 630 – fiktívny príjem. Pri jeho poskytnutí označíte  pole 1 % z VC vozidla a vyplníte pole Čiastka.  

Ak máte zostavu Profesionál/Biznis/Profi pole Čiastka vypĺňať nemusíte. Stačí, ak označíte voľbu 1 % z VC vozidla. Následne sa zobrazí tlačidlo s lupou, pomocou ktorého sa dostanete do Číselníka áut. Cez Pridaj zadáte evidenčné číslo, vstupnú cenu a dátum zaradenia vozidla do užívania. Program automaticky v mzde vypočíta v zmysle platného zákona výšku 1% z ceny vozidla.

V spodnej časti môžete zadať cez tlačidlo Pridaj aj technické zhodnotenie.

 

Z dôvodu opotrebenia vzniká zamestnávateľovi povinnosť prepočítať hodnotu automobilu vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na súkromné účely. Pri priradení auta z  Číselníka áut program automaticky každoročne zníži vstupnú cenu vozidla o 12,5 %, a tým poklesne aj nepeňažný príjem zamestnanca (1 % z ceny vozidla) pre výpočet odvodov a dane.

V zostave Profesionál/Biznis/Profi vstúpite do Číselníka áut aj cez menu Číselníky – Autá.

Zamestnávateľ kúpil motorové vozidlo vo februári 2021 a v tomto roku ho aj zaradil do užívania. Kúpna cena vozidla bola 25 000 eur s DPH. Zamestnávateľ sa rozhodol zamestnancovi poskytnúť služobné vozidlo aj na súkromné účely  ako benefit od 8/2022.

Ako zamestnávateľ určí výšku nepeňažného príjmu zamestnanca?

Ak bolo vozidlo zaradené do užívania v roku 2021 a zamestnancovi bolo poskytnuté prvýkrát v 8/2022, nepeňažným príjmom zamestnanca za 8/2022  je suma vo výške 1 % vypočítaná zo vstupnej ceny zníženej o 1 x 12,5 % k prvému dňu zdaňovacieho obdobia 2022 (druhý rok od zaradenia do užívania), t. j. 218,75 eura.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   27.09.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty