Menu

Export dokladu pre EDI (elektronická výmena dát)

Export dokladu pre EDI (elektronická výmena dát)

V programe OMEGA je možné niektoré doklady z menu Fakturácia exportovať do formátu pre EDI (Elektronic Data Interchange), a to pre Ahold, Baumax, Billa, Coop Jednota, Metro a Tesco. Slúži na to funkcia Export dokladov pre EDI, ktorá sa nachádza v menu Fakturácia – Odoslané faktúry (Odoslané dobropisy a Dodacie listy), v záložke Funkcie, po stlačení tlačidla Ďalšie funkcie.

Rovnako v menu Fakturácia – Došlé objednávky je možné cez tlačidlo Ďalšie funkcie zvolením Import z EDI súboru importovať Došlé objednávky.

Aby komunikácia prebehla korektne, je potrebné, aby boli v programe zadané špecifické údaje:

  • EAN vašej firmy
  • EAN Materskej firmy – centrály (pre Ahold, Baumax, Billa, Coop Jednota, Metro a Tesco)
  • EAN Európskej pobočky
  • EAN Predajne
  • EAN skladovej karty, resp. služby

Ich zadávanie v OMEGE si vysvetlíme na príklade spolupráce s firmou BAUMAX. Štruktúra firmy BAUMAX je nasledovná:

V menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje do záložky Ostatné údaje zadáme do poľa EAN firmy váš EAN.

V číselníku partnerov v zadefinovanom partnerovi BAUMAX v záložke Nastavenia – SZČP/EAN zadáme:

  • EAN Európskej pobočky BAUMAX (EAN objednávateľa) – SR do poľa EAN firmy
  • EAN Predajne, ktorá tovar prevzala (EAN miesta dodania – predajňa, sklad) – do poľa EAN príjemcu/odosielateľa dokladov.
  • EAN materskej spoločnosti BAUMAX – Rakúsko (pre Metro, Baumax a Ahold) (EAN fakturačného miesta – materská firma) – do poľa EAN firmy pre ECR.

TIP: Ak materská firma nemá zadaný EAN, tak do poľa EAN firmy pre ECR treba zadať EAN firmy objednávateľa (v našom prípade Európska pobočka SR). V poli EAN firmy a EAN firmy pre ECR bude v tomto prípade rovnaký údaj.

POZOR! Každá predajňa musí byť zaevidovaná ako samostatný partner v číselníku partnerov.

Priamo vo faktúre do záložky Poznámka je dôležité do poľa Miesto určenia uviesť EAN Predajne, ktorá tovar prevzala.

POZOR!  Pri vystavovaní faktúry, ktorú budeme potom exportovať do EDI súboru, je možné zadať len položky z evidencie skladu alebo služieb, nie voľné položky. Každá položka zo skladu alebo služba z cenníka služieb musí mať zaevidované EAN.

 

 

 

KROS
Copy link