Menu

Postup na vykonanie SQL príkazu

Pred vykonaním SQL príkazu odporúčame spraviť zálohu (archív) databázy.

  1. Cez menu Omega – Pripojené firmy prejdeme do zoznamu pripojených firiem a nastavíme sa na firmu a rok, v ktorej chceme vykonať SQL príkaz.
  2. V záložke Hľadaj sa nachádza ikonka s lupou. Kliknem na túto ikonku myšou a zároveň držíme stlačený kláves SHIFT.
  3. Zobrazí sa formulár SQL príkaz, do ktorého skopírujeme SQL príkaz a potvrdíme cez Vykonaj. Ak spúšťame viac SQL príkazov, opakuje sa tento krok pre každý SQL príkaz zvlášť.
  4. Ako posledný krok program zatvoríme a spustíme znovu. Prejavia sa vykonané zmeny v databáze.
KROS
Copy link