Ako nastaviť, aby sa pri úhrade faktúry do textu dopĺňalo aj číslo uhrádzaného dokladu?

V programe Omega je možné upraviť vzor pre zaúčtovanie úhrady tak, aby sa dopĺňalo aj číslo uhrádzaného dokladu, podľa nasledovného postupu:

Aby program pri inkase odoslanej faktúry vo vzore „PD/BV Inkaso OF, DD “ automaticky dopĺňal do textu interné číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

  1. v evidencii účtovných dokladov je potrebné vybrať okruh BV – Bankové výpisy a potvrdiť tlačidlom Pridaj, zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
  2. Po stlačení lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí číselník „Výber automatického účtovania“. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Inkaso OF, DD a stlačíme tlačidlo Oprav.

2. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenia na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

3. V pravej časti „Pri príchode do poľa“ z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť Kurzor na koniec textu.

4. V časti „Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa“ označíme voľbu „Hodnota z poľa“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme voľbu [Interné číslo (Banka, pokladnica)].

6. Upravené automatické účtovanie potvrdíme OK.

Aby program pri úhrade došlej faktúry v automatickom účtovaní „PD/BV Úhrada DF, OD“ automaticky dopĺňal do textu externé číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

  1. v evidencii účtovných dokladov je potrebné vybrať okruh BV – Bankové výpisy a potvrdiť tlačidlom Pridaj, zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
  2. Po stlačení tlačidla lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí číselník „Výber automatického účtovania“. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Úhrada DF, OD a stlačíme tlačidlo Oprav.

3. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenia na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

4. V pravej časti „Pri príchode do poľa“ z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť Kurzor na koniec textu.

5. V časti „Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa“ označíme voľbu „Hodnota z poľa“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme voľbu [Externé číslo (Banka, pokladnica)].

6. Upravené automatické účtovanie uložíme tlačidlom OK.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link