Menu

Ako nastaviť, aby sa pri úhrade faktúry do textu dopĺňalo aj číslo uhrádzaného dokladu?

Aby program pri inkase odoslanej faktúry vo vzore PD/BV Inkaso OF, DD automaticky dopĺňal do textu interné číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

  1. V evidencii účtovných dokladov vyberieme okruh BV – Bankové výpisy a potvrdíme tlačidlom Pridaj. Zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
  2. Po stlačení lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí Výber automatického účtovania. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Inkaso OF, DD a upravíme ho cez tlačidlo Oprav.

3. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenie na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

4. V pravej časti Pri príchode do poľa vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu možnosť Kurzor na koniec textu.

5. V časti Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa označíme voľbu Hodnota z poľa a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť [Interné číslo (Banka, pokladnica)].

6. Pokračujeme cez tlačidlo Ďalej a upravené automatické účtovanie uložíme cez OK.

Aby program pri úhrade došlej faktúry v automatickom účtovaní PD/BV Úhrada DF, OD dopĺňal do textu externé číslo uhrádzaného dokladu, zvolíme rovnaký postup ako pri inkase odoslanej faktúry. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenie na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti. Vpravo v časti Pri príchode do poľa nastavíme Kurzor na koniec textu a do Hodnota z poľa vyberieme [Externé číslo (Banka, pokladnica)]. Voľbu potvrdíme cez tlačidlo Ďalej a OK.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link