Menu

Ako nastaviť, aby sa pri úhrade faktúry do textu dopĺňalo aj číslo uhrádzaného dokladu?

Aby program pri inkase odoslanej faktúry vo vzore PD/BV Inkaso OF, DD automaticky dopĺňal do textu interné číslo uhrádzaného dokladu, je potrebné upraviť automatické účtovanie podľa nasledujúcich krokov:

  1. V evidencii účtovných dokladov vyberieme okruh BV – Bankové výpisy a potvrdíme tlačidlom Pridaj. Zobrazí sa formulár Pridaj účtovný doklad.
  2. Po stlačení lupy vedľa poľa Automatické účtovanie sa zobrazí Výber automatického účtovania. Klikneme na automatické účtovanie PD/BV – Inkaso OF, DD a upravíme ho cez tlačidlo Oprav.

3. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenie na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti.

4. V pravej časti Pri príchode do poľa vyberieme z rozbaľovacieho zoznamu možnosť Kurzor na koniec textu.

5. V časti Ako vložiť hodnotu do vybraného poľa označíme voľbu Hodnota z poľa a z rozbaľovacieho zoznamu vyberieme možnosť [Interné číslo (Banka, pokladnica)].

6. Pokračujeme cez tlačidlo Ďalej a upravené automatické účtovanie uložíme cez OK.

Aby program pri úhrade došlej faktúry v automatickom účtovaní PD/BV Úhrada DF, OD dopĺňal do textu externé číslo uhrádzaného dokladu, zvolíme rovnaký postup ako pri inkase odoslanej faktúry. V automatickom účtovaní v záložke Zastavenie na bunkách označíme voľbu Text, ktorá sa nachádza v ľavej časti. Vpravo v časti Pri príchode do poľa nastavíme Kurzor na koniec textu a do Hodnota z poľa vyberieme [Externé číslo (Banka, pokladnica)]. Voľbu potvrdíme cez tlačidlo Ďalej a OK.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty