Menu

Ako zjednodušiť účtovanie, aby sa účet dopĺňal podľa zvoleného textu?

V programe OMEGA si môžeme uľahčiť účtovanie v evidencii účtovných dokladov pomocou užívateľských textov. Stačí, keď pri spustení vzoru, pri zastávke v poli Text vyberieme niektorý z textov prednastavených v číselníku užívateľských textov. Na základe vybratého textu program doplní do účtovných zápisov príslušný účet.

V číselníku užívateľských textov sú už niektoré texty s účtovaním prednastavené, podľa potreby sa však dajú upraviť alebo doplniť nové. Stačí vojsť cez “lupu” vedľa textu v doklade, opraviť existujúci text alebo pridať nový. Netreba zabudnúť zadať kód textu, ktorý musí byť jedinečný, výstižný názov účtovného prípadu a účet, na ktorý sa má zaúčtovať.

Do číselníka textov je možné nové texty s účtovaním dopĺňať podľa potreby cez tlačidlo so symbolom lupy. Po vstupe do formulára Výber užívateľského textu a stlačením Pridaj si zadáme vlastný text vrátane účtu (napr. Umývanie automobilu – účet 518.100).

Úprava predkontácie

Nie každé automatické účtovanie je v programe prednastavené tak, že si automaticky dopĺňa účet na základe textu. Takéto automatické účtovania si môžeme upraviť ručne podľa krokov nižšie:

  1. Vstúpime do zoznamu predkontácií tak, že v ľubovoľnom doklade v EUD klikneme na “lupu” vedľa čísla predkontácie.
  2. Dostaneme sa do formulára Výber predkontácie, nájdeme si príslušnú predkontáciu, ktorú chceme upraviť (v našom prípade V-03) a stlačíme Otvorí sa okno Výber predkontácie.


  3. V kroku Automatické naplnenie si vyberieme účet MD alebo D (podľa toho, čoho sa bude predkontácia týkať). Zaklikneme napr. účet MD a na pravej strane sa nastavíme na voľbu Účet textu z hlavného formulára.

Po následnom potvrdení tlačidiel Ďalej – Ďalej – Ok – OK máme príslušnú predkontáciu už upravenú.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty