Menu

Ako zjednodušiť účtovanie, aby sa účet dopĺňal podľa zvoleného textu?

V programe OMEGA si môžeme uľahčiť účtovanie v evidencii účtovných dokladov pomocou užívateľských textov. Stačí, keď pri spustení vzoru, pri zastávke v poli Text vyberieme niektorý z textov prednastavených v číselníku užívateľských textov. Na základe vybratého textu program doplní do účtovných zápisov príslušný účet.

V číselníku užívateľských textov sú už niektoré texty s účtovaním prednastavené, podľa potreby sa však dajú upraviť alebo doplniť nové. Stačí vojsť cez “lupu” vedľa textu v doklade, opraviť existujúci text alebo pridať nový. Netreba zabudnúť zadať kód textu, ktorý musí byť jedinečný, výstižný názov účtovného prípadu a účet, na ktorý sa má zaúčtovať.

Do číselníka textov je možné nové texty s účtovaním dopĺňať podľa potreby cez tlačidlo so symbolom lupy. Po vstupe do formulára Výber užívateľského textu a stlačením Pridaj si zadáme vlastný text vrátane účtu (napr. Umývanie automobilu – účet 518.100).

Úprava predkontácie

Nie každé automatické účtovanie je v programe prednastavené tak, že si automaticky dopĺňa účet na základe textu. Takéto automatické účtovania si môžeme upraviť ručne podľa krokov nižšie:

  1. Vstúpime do zoznamu predkontácií tak, že v ľubovoľnom doklade v EUD klikneme na “lupu” vedľa čísla predkontácie.
  2. Dostaneme sa do formulára Výber predkontácie, nájdeme si príslušnú predkontáciu, ktorú chceme upraviť (v našom prípade V-03) a stlačíme Otvorí sa okno Výber predkontácie.


  3. V kroku Automatické naplnenie si vyberieme účet MD alebo D (podľa toho, čoho sa bude predkontácia týkať). Zaklikneme napr. účet MD a na pravej strane sa nastavíme na voľbu Účet textu z hlavného formulára.

Po následnom potvrdení tlačidiel Ďalej – Ďalej – Ok – OK máme príslušnú predkontáciu už upravenú.

KROS
Copy link