Menu

Ako vytlačiť odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov?

Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov

Pre účely splnenia povinností vyplývajúcich z dokladovej inventúry pohľadávok a záväzkov, je možné v programe Omega vytlačiť zostavu Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov a to dvoma spôsobmi:

  • z Prehľadu pohľadávok resp. Prehľadu záväzkov,
  • priamo z čísleníka partnerov.

1. Odsúhlasenie pohľadávok z Prehľadu pohľadávok

Cez menu Prehľady – Prehlaď pohľadávok, kde vyfiltrujeme neuhradené doklady pre konkrétneho partnera, prípadne pre všetkých partnerov:

Po zobrazení neuhradených dokladov je potrebné zvoliť voľbu Tlač a vo formulári Tlač zostavy vybrať tlačovú zostavu Odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov.

Po vybratí konkrétnej zostavy a stlačení voľby Pokračuj, je potrebné vo formulári Odsúhlasenie pohľadávok zvoliť dátum, ktorý bude zobrazený v samotnej zostave a osobu, ktorá vybavuje toto odsúhlasenie. Sprievodný a záverečný text je možné v prípade potreby zmeniť.

V časti Tlačiť doklady vyberieme voľbu vybraté v knihe pohľadávok

2. Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov priamo z Číselníka partnerov

Odsúhlasenie je možné vytvoriť aj cez menu Číselník – Partneri, kde je potrebné nastaviť sa na partnera, pre ktorého chceme odsúhlasenie vytlačiť.

Cez voľbu Tlač sa dostaneme do formulára Tlač zostavy, kde je potrebné v ľavom hornom rohu do bunky Nájdi zostavu napísať „odsúhlasenie“ a program nám následne vyhľadá vyhovujúce zostavy.

Po vybratí zostavy je potrebné správne zvoliť kritérium „Do tlače zahrnúť záznamy“:

  • Aktuálny – vybratím tejto voľby program vytvorí odsúhlasenie pohľadávok pre partnera, na ktorom sme boli v číselníku partnerov nastavený.
  • Všetky – vytvorí odsúhlasenie pohľadávok pre všetkých partnerov, ktorí sú evidovaní v číselníku partnerov a k 31. 12. máme voči týmto partnerom evidované neuhradené pohľadávky/záväzky.
  • Označené/Neoznačené – vybratím jednej z týchto volieb, program vytvorí odsúhlasenie pohľadávok pre označených resp. neoznačených partnerov z číselníka partnerov.

Zostavu Odsúhlasenie pohľadávok – záväzkov je možné tlačiť aj priamo z menu Tlač – Prehľady – Odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link