Menu

Ako vytlačiť odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov?

Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov

Pre účely splnenia povinností vyplývajúcich z dokladovej inventúry pohľadávok a záväzkov, je možné v programe Omega vytlačiť zostavu Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov a to dvoma spôsobmi:

  • z Prehľadu pohľadávok resp. Prehľadu záväzkov,
  • priamo z čísleníka partnerov.

1. Odsúhlasenie pohľadávok z Prehľadu pohľadávok

Cez menu Prehľady – Prehlaď pohľadávok, kde vyfiltrujeme neuhradené doklady pre konkrétneho partnera, prípadne pre všetkých partnerov:

Po zobrazení neuhradených dokladov je potrebné zvoliť voľbu Tlač a vo formulári Tlač zostavy vybrať tlačovú zostavu Odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov.

Po vybratí konkrétnej zostavy a stlačení voľby Pokračuj, je potrebné vo formulári Odsúhlasenie pohľadávok zvoliť dátum, ktorý bude zobrazený v samotnej zostave a osobu, ktorá vybavuje toto odsúhlasenie. Sprievodný a záverečný text je možné v prípade potreby zmeniť.

V časti Tlačiť doklady vyberieme voľbu vybraté v knihe pohľadávok

2. Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov priamo z Číselníka partnerov

Odsúhlasenie je možné vytvoriť aj cez menu Číselník – Partneri, kde je potrebné nastaviť sa na partnera, pre ktorého chceme odsúhlasenie vytlačiť.

Cez voľbu Tlač sa dostaneme do formulára Tlač zostavy, kde je potrebné v ľavom hornom rohu do bunky Nájdi zostavu napísať „odsúhlasenie“ a program nám následne vyhľadá vyhovujúce zostavy.

Po vybratí zostavy je potrebné správne zvoliť kritérium „Do tlače zahrnúť záznamy“:

  • Aktuálny – vybratím tejto voľby program vytvorí odsúhlasenie pohľadávok pre partnera, na ktorom sme boli v číselníku partnerov nastavený.
  • Všetky – vytvorí odsúhlasenie pohľadávok pre všetkých partnerov, ktorí sú evidovaní v číselníku partnerov a k 31. 12. máme voči týmto partnerom evidované neuhradené pohľadávky/záväzky.
  • Označené/Neoznačené – vybratím jednej z týchto volieb, program vytvorí odsúhlasenie pohľadávok pre označených resp. neoznačených partnerov z číselníka partnerov.

Zostavu Odsúhlasenie pohľadávok – záväzkov je možné tlačiť aj priamo z menu Tlač – Prehľady – Odsúhlasenie pohľadávok/záväzkov.

KROS
Copy link