Viem si označiť skladové karty, na ktorých nebol žiadny pohyb za vybrané obdobie?

Sprehľadnite si svoj sklad

Očistite si sortiment tovarov a výrobkov o skladové karty, ktoré už nepredávate. Pomocou funkcie na označenie pomaloobratkových kariet zistíte, na ktorých skladových kartách nebol v poslednom období pohyb.

Túto funkciu nájdeme v skladových kartách (menu Sklad – Skladové karty). V ľavom hornom rohu stlačíme voľbu Označ a vyberieme možnosť OznačOznač pomaloobratkové karty.

V zobrazenej tabuľke zadáme obdobie, za ktoré chceme zistiť, na ktorých kartách nebol žiadny pohyb. Môžeme zadať priamo počet dní alebo konkrétny dátum, od ktorého chceme zistiť karty bez pohybov.

Po potvrdení tlačidla Ok sa označia všetky skladové karty, na ktorých nebol žiadny pohyb za vybrané obdobie. Následne môžeme s týmito kartami ďalej pracovať – označiť ako neaktívne, zmeniť cenu, pridať do balíčka a pod.

Ak takto označené karty majú nulové množstvo, môžeme im nastaviť voľbu neaktívne a po prechode do ďalšieho roka sa tieto karty už nebudú zobrazovať. Použijeme hromadnú funkciu cez menu Sklad – Skladové karty -Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadná zmena údajov na kartách – Základné údaje – Zmena ostatných údajov.

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link