Menu

Dodatočné výkazy DPH

Dodatočné daňové priznanie prípadne dodatočný kontrolný výkaz DPH podávame, ak sme úpravy na daňových dokladoch vykonali až po lehote na podanie výkazov.

Pri oprave postupujeme nasledovne:

  1. Vytvoríme archív firmy cez menu Firma – Archivuj. V prípade potreby sa môžeme vrátiť k pôvodným dátam.
  2. V menu Firma – Uzávierka – DPH zrušíme uzávierky od poslednej až po obdobie, v ktorom ideme robiť úpravy.
  3. Pôvodnú uzávierku DPH za mesiac alebo kvartál, v ktorom vznikol dôvod na opravu, iba zrušíme, ale nevymazávame.
  4. V Evidencii účtovných dokladov vykonáme všetky potrebné opravy (doklady opravíme, vymažeme, chýbajúce pridáme).
  5. Vytvoríme novú uzávierku za dané zdaňovacie obdobie (mesiac, kvartál). Do poznámky si môžeme uviesť, že ide o dodatočnú uzávierku.

   6. Pri tlači výkazov zvolíme, že ide o dodatočné daňové priznanie či dodatočný kontrolný výkaz.

   7. Pôvodná zrušená uzávierka DPH slúži programu len na porovnanie dokladov. Výkazy s pôvodnými údajmi už nie je možné vytlačiť.

Ak platiteľ dane podáva dodatočné daňové priznanie, nevzniká mu vždy povinnosť podávať aj dodatočný kontrolný výkaz. Platí to aj opačne. Závisí to od druhu opravy na dokladoch.

 

Dodatočné daňové priznanie DPH bude aktualizované o opravené údaje a rozdiel oproti poslednej známej vlastnej povinnosti alebo nadmernému odpočtu sa prejaví na riadku č. 36.

V Dodatočnom kontrolnom výkaze DPH sa uvádzajú len opravené a doplnené údaje. Ku každému riadku sa súčasne vyplní kód opravy (číslo 1 alebo 2):

  • Ak bol údaj prípadne doklad uvedený v pôvodnom KV DPH nesprávne – doklad s pôvodnými údajmi sa uvedie s kódom 1 a so správnymi údajmi (opravený) s kódom 2.
  • Ak doklad chýbal v pôvodnom KV DPH – v dodatočnom KV DPH bude pridaný s kódom 2.
  • Ak sa doklad nemal v pôvodnom KV DPH vôbec vykazovať a pri oprave sme ho z účtovníctva odstránili – uvedie sa v dodatočnom výkaze s kódom 1.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link