Menu

Dodatočné výkazy DPH

Dodatočné daňové priznanie prípadne dodatočný kontrolný výkaz DPH podávame, ak sme úpravy na daňových dokladoch vykonali až po lehote na podanie výkazov.

Pri oprave postupujeme nasledovne:

  1. Vytvoríme archív firmy cez menu Firma – Archivuj. V prípade potreby sa môžeme vrátiť k pôvodným dátam.
  2. V menu Firma – Uzávierka – DPH zrušíme uzávierky od poslednej až po obdobie, v ktorom ideme robiť úpravy.
  3. Pôvodnú uzávierku DPH za mesiac alebo kvartál, v ktorom vznikol dôvod na opravu, iba zrušíme, ale nevymazávame.
  4. V Evidencii účtovných dokladov vykonáme všetky potrebné opravy (doklady opravíme, vymažeme, chýbajúce pridáme).
  5. Vytvoríme novú uzávierku za dané zdaňovacie obdobie (mesiac, kvartál). Do poznámky si môžeme uviesť, že ide o dodatočnú uzávierku.

   6. Pri tlači výkazov zvolíme, že ide o dodatočné daňové priznanie či dodatočný kontrolný výkaz.

   7. Pôvodná zrušená uzávierka DPH slúži programu len na porovnanie dokladov. Výkazy s pôvodnými údajmi už nie je možné vytlačiť.

Ak platiteľ dane podáva dodatočné daňové priznanie, nevzniká mu vždy povinnosť podávať aj dodatočný kontrolný výkaz. Platí to aj opačne. Závisí to od druhu opravy na dokladoch.

 

Dodatočné daňové priznanie DPH bude aktualizované o opravené údaje a rozdiel oproti poslednej známej vlastnej povinnosti alebo nadmernému odpočtu sa prejaví na riadku č. 36.

V Dodatočnom kontrolnom výkaze DPH sa uvádzajú len opravené a doplnené údaje. Ku každému riadku sa súčasne vyplní kód opravy (číslo 1 alebo 2):

  • Ak bol údaj prípadne doklad uvedený v pôvodnom KV DPH nesprávne – doklad s pôvodnými údajmi sa uvedie s kódom 1 a so správnymi údajmi (opravený) s kódom 2.
  • Ak doklad chýbal v pôvodnom KV DPH – v dodatočnom KV DPH bude pridaný s kódom 2.
  • Ak sa doklad nemal v pôvodnom KV DPH vôbec vykazovať a pri oprave sme ho z účtovníctva odstránili – uvedie sa v dodatočnom výkaze s kódom 1.
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty