Menu

Dodatočné výkazy DPH

Dodatočné daňové priznanie prípadne dodatočný kontrolný výkaz DPH podávame, ak sme úpravy na daňových dokladoch vykonali až po lehote na podanie výkazov.

Pri oprave postupujeme nasledovne:

  1. Vytvoríme archív firmy cez menu Firma – Archivuj. V prípade potreby sa môžeme vrátiť k pôvodným dátam.
  2. V menu Firma – Uzávierka – DPH zrušíme uzávierky od poslednej až po obdobie, v ktorom ideme robiť úpravy.
  3. Pôvodnú uzávierku DPH za mesiac alebo kvartál, v ktorom vznikol dôvod na opravu, iba zrušíme, ale nevymazávame.
  4. V Evidencii účtovných dokladov vykonáme všetky potrebné opravy (doklady opravíme, vymažeme, chýbajúce pridáme).
  5. Vytvoríme novú uzávierku za dané zdaňovacie obdobie (mesiac, kvartál). Do poznámky si môžeme uviesť, že ide o dodatočnú uzávierku.

   6. Pri tlači výkazov zvolíme, že ide o dodatočné daňové priznanie či dodatočný kontrolný výkaz.

   7. Pôvodná zrušená uzávierka DPH slúži programu len na porovnanie dokladov. Výkazy s pôvodnými údajmi už nie je možné vytlačiť.

Ak platiteľ dane podáva dodatočné daňové priznanie, nevzniká mu vždy povinnosť podávať aj dodatočný kontrolný výkaz. Platí to aj opačne. Závisí to od druhu opravy na dokladoch.

 

Dodatočné daňové priznanie DPH bude aktualizované o opravené údaje a rozdiel oproti poslednej známej vlastnej povinnosti alebo nadmernému odpočtu sa prejaví na riadku č. 36.

V Dodatočnom kontrolnom výkaze DPH sa uvádzajú len opravené a doplnené údaje. Ku každému riadku sa súčasne vyplní kód opravy (číslo 1 alebo 2):

  • Ak bol údaj prípadne doklad uvedený v pôvodnom KV DPH nesprávne – doklad s pôvodnými údajmi sa uvedie s kódom 1 a so správnymi údajmi (opravený) s kódom 2.
  • Ak doklad chýbal v pôvodnom KV DPH – v dodatočnom KV DPH bude pridaný s kódom 2.
  • Ak sa doklad nemal v pôvodnom KV DPH vôbec vykazovať a pri oprave sme ho z účtovníctva odstránili – uvedie sa v dodatočnom výkaze s kódom 1.
KROS
Copy link