Menu

Elektronický podpis na doklade z OMEGY

Zasielate faktúry svojim obchodným partnerom elektronicky? Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu dokumentov zabezpečíte elektronickým podpisom.

V OMEGE je preto potrebné vyplniť časť Elektronický podpis v menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia v záložke Emailová komunikácia. K dokladu odoslanom z fakturácie do emailu alebo vytlačenom do súboru vo formáte PDF bude pripojený aj elektronický podpis.

Podpísaný dokument v elektronickej forme je plnohodnotnou náhradou fyzického dokladu. Vydanie elektronického podpisu a vytvorenie súboru s elektronickým podpisom zabezpečujú špecializované spoločnosti.

Ak používate Adobe Acrobat Reader DC (ďalej len AR), overiť si, či je faktúra podpísaná elektronickým podpisom môžete pomocou krokov uvedených na obrázku:

V prípade, že sa voľba Podpisy (v 2. kroku) nezobrazí, to znamená, že doklad nie je elektronicky podpísaný, odporúčame:
1. Vo Všeobecných nastaveniach skontrolovať, či užívateľ, ktorý doklad vytlačil/odoslal má vyplnenú časť Elektronický podpis. Prípadne, či je správne uvedená cesta k súboru s elektronickým podpisom a zadané heslo.

2. Overiť, či neskončila platnosť certifikátu Vášho elektronického podpisu. V takom prípade je potrebné kontaktovať spoločnosť, od ktorej bol certifikát zakúpený.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty