Menu

Súhrnná faktúra a hromadné pridanie položiek

Chcete vytvoriť súhrnnú faktúru z dodacích listov a je pre vás zdĺhavé vyberať doklady po jednom? Prípadne potrebujete pridať viacero položiek na doklad? Využite funkciu pre hromadný výber dokladov alebo položiek.

SÚHRNNÁ FAKTÚRA Z DODACÍCH LISTOV

1. Faktúru vytvoríme ako kópiu z dodacích listov cez menu FakturáciaOdoslané faktúryKópiaKópia z dodacieho listu.

2. Po tomto kroku sa dostaneme do formulára Dodacie listy, kde si označíme (žltým štvorčekom) dodacie listy pre vybraného partnera. Ak chceme vidieť len tieto doklady, vyberieme možnosť Označené.

3. Cez tlačidlo Možnosti v pravom hornom rohu skopírujeme zobrazené doklady.

4. Po skopírovaní dokladov sa vytvorí súhrnná faktúra s položkami z dodacích listov.

Súhrnnú faktúru môžeme vystaviť len na rovnakého partnera, ktorý bol použitý na dodacích listoch.

HROMADNÉ PRIDANIE POLOŽIEK

Pri pohyboch na sklade, či dokladoch vo fakturácii vieme tiež vybrať naraz viacero položiek. Hromadné pridanie položiek si ukážeme na príjemke:

1. Pomocou tlačidla Pridaj položku na príjemke sa presunieme do formulára na výber skladových kariet.

2. V druhom kroku označíme skladové karty, ktoré chceme vidieť na príjemke.

3. Aby sa nám zobrazili len označené položky, opäť zaklikneme možnosť Označené.

4. Cez tlačidlo Možnosti vyberieme zobrazené karty.


5. Po potvrdení voľby Vybrať zobrazené karty sa objaví formulár na Hromadné pridávanie položiek do príjemky. V danom formulári si zadefinujeme množstvo, cenu či zľavu.

6. Príjemka obsahuje všetky zvolené položky s určenými množstvami a cenami. Stačí ju už len uložiť.

Cez tlačidlo Možnosti vieme vybrať naraz aj iné doklady v rôznych evidenciách. Ak chceme vytvoriť súhrnnú faktúru, ktorej položkami budú čísla dodacích listov, tak priamo na faktúre použijeme šípku pri tlačidle Pridaj položku.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty