Menu

Ako v daňovom priznaní odpočítať stratu z predchádzajúcich období?

Odpočet daňovej straty v DPPO za rok 2021

Podmienky odpočítania daňovej straty sú:

 • Odpočítať stratu z minulých rokov môžeme iba vtedy, ak vznikol za aktuálne zdaňovacie obdobie kladný základ dane na riadku 400.
 • Ak má daňovník zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.
 • Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty zaniká odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

 

Odpočítavanie strát v DPPO 2021

Strata podľa pravidiel účinných do 31.12.2019

 • stratu z roku 2017 možno umoriť rovnomerne vo výške ¼ v ZO 2018 až 2021
 • stratu z roku 2018 možno umoriť rovnomerne vo výške ¼ v ZO 2019 až 2022
 • stratu z roku 2019 možno umoriť rovnomerne vo výške ¼ v ZO 2020 až 2023

Strata podľa pravidiel účinných od 1. 1. 2020

 • stratu z roku 2020 možno umoriť najviac do výšky 50% základu dane v riadku 400 a to počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

 

Pri odpočítavaní strát z roku 2017 a 2018 je potrebné zohľadňovať ich správne doodpočítavanie, ak daňovník v zdaňovacom období roka 2019 uplatnil ich mimoriadny odpočet podľa zákona lex korona. 

 

Odpočet daňovej straty sa uvádza v Tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty, ktorá je rozdelená na 9 stĺpcov. Tabuľka sa nachádza na 6 a 7 strane tlačiva.

 • V 1. stĺpci sa uvádza osobitný odpočet daňovej straty po skončení uplatňovania nároku na daňový úver podľa § 35a a 35b zákona č. 366/1999 Z. z o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • V stĺpci 2 a 3 sa uvádza odpočet daňovej straty vykázanej v jednotlivých zdaňovacích obdobiach u daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a 30b zákona.
 • V stĺpci 4 až 8 sa uvádza odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona. Najstaršia strata, ktorú je možné tento rok odpočítať, môže byť za zdaňovacie obdobie ukončené najskôr v kalendárnom roku 2017. Hodnoty odpočítané v príslušnom zdaňovacom období sa spočítavajú v stĺpci 9. Hodnota uvedená v riadku 2 sa prenáša automaticky na riadok 410 na strane 3.
 • V tabuľke vypĺňame daňovú stratu od najstaršej po najnovšiu.
 • Daňová strata vykázaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza iba na riadku 400. V tabuľke D sa uvádza až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Daňovú stratu alebo úhrn daňových strát je možné odpočítať len do výšky základu dane uvedeného na riadku 400 (strana 3).

Odpočet daňovej straty podľa nových pravidiel. 

Daňovník PO so ZO kalendárny rok,  vykázal v DPPO 2020 na r. 400 prvýkrát daňovú stratu vo výške 4000 eur (v predchádzajúcich ZO vykazoval vždy kladný základ dane). V DPPO 2021 vykázal na r. 400:

 1. kladný základ dane v sume 10 000 eur
 2. kladný základ dane v sume 3 000 eur
 3. daňovú stratu v sume  -5 000 eur

Ako bude v DPPO 2021 daňovník  postupovať pri odpočte daňovej straty vykázanej za ZO 2020? 

Pri odpočítavaní daňovej straty (ďalej DS) vykázanej za ZO kalendárneho roka 2020 sa postupuje podľa § 30 ZDP účinného od 01. 01. 2020.   Strata sa odpočítava najviac do výšky 50% základu dane (ďalej ZD) a najviac počas 5tich bezprostredne po sebe  nasledujúcich ZO, počnúc ZO bezprostredne nasledujúcim po ZO, za ktoré bola táto DS vykázaná (ZO 2021 až 2025). 

A) V DPPO 2021 ZD 10 000 eur, odpočet daňovej straty vykázanej za ZO 2020 vo výške 4 000 eur.

 

B) V DPPO 2021 ZD 3 000 eur, odpočet daňovej straty vykázanej za ZO 2020 vo výške 4 000 eur.

 C) V DPPO 2021 daňová strata 5 000 eur. 

 

 

 

Daňovník PO so ZO kalendárny rok,  vykázal v DPPO 2020 na r. 400 prvýkrát daňovú stratu vo výške 9000 eur (v predchádzajúcich ZO vykazoval vždy kladný základ dane). V DPPO 2021 vykázal základ dane 2 000 eur. Ako bude daňovník postupovať pri odpočítavaní daňovej straty v DPPO 2021 a neskôr?

Pri odpočítavaní DS vykázanej za ZO kalendárneho roka 2020 sa postupuje podľa § 30 ZDP účinného od 01. 01. 2020.   Strata sa odpočítava najviac do výšky 50% ZD a najviac počas 5tich bezprostredne po sebe  nasledujúcich ZO, počnúc ZO bezprostredne nasledujúcim po ZO, za ktoré bola táto DS vykázaná (ZO 2021 až 2025).

 

Rok  2025 je posledným piatym ZO, kedy je  možné uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej v roku 2020.  Zvyšnú neodpočítanú časť  DS 1000 eur už nie je  možné  odpočítať v nasledujúcich ZO.  

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty