Menu

Inventarizácia majetku a záväzkov

Pred uzatvorením účtovných kníh musí účtovná jednotka vykonať podľa zákona o účtovníctve inventarizáciu majetku a záväzkov. Pomocou nej overíme, či máme účtovný stav majetku a záväzkov zhodný so skutočným stavom (evidenčný stav). V programe OMEGA sa inventarizácia nachádza v hlavnom menu Prehľady – Inventarizácia majetku a záväzkov.

Inventarizácia môže byť:

  • riadna (periodická) inventarizácia – vytvára sa ku dňu, ku ktorému sa vykonáva účtovná závierka (zväčša k 31. 12.),
  • mimoriadna inventarizácia – vytvárame ju napríklad ku dňu vzniku, zlúčenia, rozdelenia alebo zrušenia organizácie, pri likvidácii alebo inej organizačnej zmene.

Formulár inventarizácie majetku a záväzkov 

1. V záložke Texty sa vypĺňajú dátumové polia týkajúce sa inventarizácie, informácie o zložení inventarizačnej komisie a ich vyjadrenia k prípadným inventarizačným rozdielom, ktoré boli inventarizáciou zistené. Dôležitý je správny výber mesiaca, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva. Podľa neho sa načítavajú zostatky do inventarizačného zápisu.

     

2. Záložka Položky sa skladá z dvoch častí:

  • ľavú časť tvoria účty z účtovej osnovy, ktoré majú ku koncu roka účtovný zostatok,
  • na pravej strane sa vypĺňajú informácie o tom, z čoho sa zostatok daného účtu skladá.

  Údaje do jednotlivých položiek môžeme doplniť cez voľbu Pridaj z účtovníctva, príp. pri saldokontných účtoch Naplň zo saldokonta.    

 

Cez tlačidlo Možnosti v spodnej časti formulára môžeme hromadne položkám naplniť stavy podľa hlavnej knihy, označiť za dokončené/nedokončené, prípadne vyčistiť

 

3. Záložka Záver inventarizácie obsahuje jednoduché textové pole, v ktorom uvádzame informácie o výsledku vykonanej inventarizácie.

4. Posledná záložka Príkaz na vykonanie slúži na úvodný a záverečný text príkazu.

 

Vyplnenú a dokončenú inventarizáciu vytlačíme pomocou voľby Tlač, kde si môžeme vybrať zo zoznamu tlačových zostáv:

  • Inventarizačný zápis podrobný,
  • Inventarizačný zápis sumárny prípadne
  • Príkaz na vykonanie inventarizácie.

Najčastejšie chyby

Ak sa účtovný stav nezhoduje s evidenčným, položka získa príznak červeného výkričníka, tzn. bude chybne zadaná. Najčastejšie dôvody chybne zadanej položky:

  • Nesprávne zadaný mesiac, ku ktorému inventarizáciu vykonávame – skontrolujeme v záložke Texty.
  • Dodatočne zaevidované doklady – údaje v inventarizácii sa automaticky neaktualizujú. Cez tlačidlo Možnosti si však môžeme dať nanovo Naplniť stavy z hlavnej knihy.
  • Nevybrali sme všetky doklady – pri výbere dokladov pomocou voľby Pridaj z účtovníctva/Naplň zo saldokonta sa zobrazí formulár na výber dokladov. Do Inventarizácie je potrebné preniesť hodnotu za všetky zobrazené doklady. Aby sme vybrali všetky doklady, použijeme voľbu Možnosti – Vybrať zobrazené doklady.

Ak sa napriek tomu skutočný stav nezhoduje s účtovným overíme, ktorý stav je správny. Napr. pri účte 211 (pokladnica) najskôr zistíme, v ktorom období vznikol rozdiel a následne si za vybrané obdobie vytlačíme Knihu analytickej evidencie za konkrétny analytický účet 211 a porovnáme ju na Pokladničnú knihu.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link