Menu

Inventarizácia majetku a záväzkov

Pred uzatvorením účtovných kníh musí účtovná jednotka vykonať podľa zákona o účtovníctve inventarizáciu majetku a záväzkov. Pomocou nej overíme, či máme účtovný stav majetku a záväzkov zhodný so skutočným stavom (evidenčný stav). V programe OMEGA sa inventarizácia nachádza v hlavnom menu Prehľady – Inventarizácia majetku a záväzkov.

Inventarizácia môže byť:

  • riadna (periodická) inventarizácia – vytvára sa ku dňu, ku ktorému sa vykonáva účtovná závierka (zväčša k 31. 12.),
  • mimoriadna inventarizácia – vytvárame ju napríklad ku dňu vzniku, zlúčenia, rozdelenia alebo zrušenia organizácie, pri likvidácii alebo inej organizačnej zmene.

Formulár inventarizácie majetku a záväzkov

1. V záložke Texty sa vypĺňajú dátumové polia týkajúce sa inventarizácie, informácie o zložení inventarizačnej komisie a ich vyjadrenia k prípadným inventarizačným rozdielom, ktoré boli inventarizáciou zistené. Dôležitý je správny výber mesiaca, ku ktorému sa inventarizácia vykonáva. Podľa neho sa načítavajú zostatky do inventarizačného zápisu.

     

2. Záložka Položky sa skladá z dvoch častí:

  • ľavú časť tvoria účty z účtovej osnovy, ktoré majú ku koncu roka účtovný zostatok,
  • na pravej strane sa vypĺňajú informácie o tom, z čoho sa zostatok daného účtu skladá.

  Údaje do jednotlivých položiek môžeme doplniť cez voľbu Pridaj z účtovníctva, príp. pri saldokontných účtoch Naplň zo saldokonta.

Cez tlačidlo Možnosti v spodnej časti formulára môžeme hromadne položkám naplniť stavy podľa hlavnej knihy, označiť za dokončené/nedokončené, prípadne vyčistiť

 

3. Záložka Záver inventarizácie obsahuje jednoduché textové pole, v ktorom uvádzame informácie o výsledku vykonanej inventarizácie.

4. Posledná záložka Príkaz na vykonanie slúži na úvodný a záverečný text príkazu.

 

Vyplnenú a dokončenú inventarizáciu vytlačíme pomocou voľby Tlač, kde si môžeme vybrať zo zoznamu tlačových zostáv:

  • Inventarizačný zápis podrobný,
  • Inventarizačný zápis sumárny prípadne
  • Príkaz na vykonanie inventarizácie.

Najčastejšie chyby

Ak sa účtovný stav nezhoduje s evidenčným, položka získa príznak červeného výkričníka, tzn. bude chybne zadaná. Najčastejšie dôvody chybne zadanej položky:

  • Nesprávne zadaný mesiac, ku ktorému inventarizáciu vykonávame – skontrolujeme v záložke Texty.
  • Dodatočne zaevidované doklady – údaje v inventarizácii sa automaticky neaktualizujú. Cez tlačidlo Možnosti si však môžeme dať nanovo Naplniť stavy z hlavnej knihy.
  • Nevybrali sme všetky doklady – pri výbere dokladov pomocou voľby Pridaj z účtovníctva/Naplň zo saldokonta sa zobrazí formulár na výber dokladov. Do Inventarizácie je potrebné preniesť hodnotu za všetky zobrazené doklady. Aby sme vybrali všetky doklady, použijeme voľbu Možnosti – Vybrať zobrazené doklady.

Ak sa napriek tomu skutočný stav nezhoduje s účtovným overíme, ktorý stav je správny. Napr. pri účte 211 (pokladnica) najskôr zistíme, v ktorom období vznikol rozdiel a následne si za vybrané obdobie vytlačíme Knihu analytickej evidencie za konkrétny analytický účet 211 a porovnáme ju na Pokladničnú knihu.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

 

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty