Menu

Nastavenie pre prácu s DPH

Nastavenie pre prácu s DPH

Pozrite si, čo je potrebné nastaviť v programe OMEGA, ak ste sa stali platiteľmi DPH:

1.Cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zapneme možnosť Firma je platiteľom DPH a označíme, či sme mesačný alebo štvrťročný platiteľ DPH. Zmena sa prejaví po znovuotvorení firmy. V programe OMEGA sa automaticky sprístupnia vzory na účtovanie dokladov s DPH.

2. Pridelené IČ DPH doplníme cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje priamo v záložke Základné údaje.

Registráciu pre DPH nenastavujeme ku konkrétnemu dátumu. Ak nám prídu doklady z obdobia, kedy sme ešte neboli platiteľom dane, zaúčtujeme ich s typom sumy V voľný základ.

 

Firma ABC, s. r. o. sa stala 05. 03. 2018 mesačným platiteľom DPH. V apríli podáva prvé daňové priznanie DPH za mesiac marec.

 

Pre vytvorenie výkazov DPH uzavrieme príslušné obdobie, za ktoré chceme podať daňové priznanie DPH. Uzávierku DPH vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – DPH pomocou tlačidla Pridaj.

Ak sme sa stali platiteľom DPH v priebehu roka, napr. od apríla, musíme vytvoriť uzávierku aj za všetky predchádzajúce obdobia. Za tieto obdobia nepodávame daňové priznanie DPH. Počet uzavretých dokladov bude 0.

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link