Nastavenie pre prácu s DPH

Nastavenie pre prácu s DPH

Pozrite si, čo je potrebné nastaviť v programe OMEGA, ak ste sa stali platiteľmi DPH:

1.Cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zapneme možnosť Firma je platiteľom DPH a označíme, či sme mesačný alebo štvrťročný platiteľ DPH. Zmena sa prejaví po znovuotvorení firmy. V programe OMEGA sa automaticky sprístupnia vzory na účtovanie dokladov s DPH.

2. Pridelené IČ DPH doplníme cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje priamo v záložke Základné údaje.

Registráciu pre DPH nenastavujeme ku konkrétnemu dátumu. Ak nám prídu doklady z obdobia, kedy sme ešte neboli platiteľom dane, zaúčtujeme ich s typom sumy V voľný základ.

 

Firma ABC, s. r. o. sa stala 05. 03. 2018 mesačným platiteľom DPH. V apríli podáva prvé daňové priznanie DPH za mesiac marec.

 

Pre vytvorenie výkazov DPH uzavrieme príslušné obdobie, za ktoré chceme podať daňové priznanie DPH. Uzávierku DPH vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – DPH pomocou tlačidla Pridaj.

Ak sme sa stali platiteľom DPH v priebehu roka, napr. od apríla, musíme vytvoriť uzávierku aj za všetky predchádzajúce obdobia. Za tieto obdobia nepodávame daňové priznanie DPH. Počet uzavretých dokladov bude 0.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link