Menu

Firma sa stala platiteľom DPH – ako ponížiť stav skladu o uplatnenú DPH?

Podľa § 55 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty môže zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, odpočítať daň týkajúcu sa majetku, služieb a zásob, ktorý nadobudla predtým, ako sa stala platiteľom. Platiteľ môže pri registrácii odpočítať daň v rozsahu, v akom majetok alebo zásoby použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Firma sa dňa 18. 01. 2021 stáva platiteľom DPH. Pre uplatnenie DPH zo zásob, čiže z tovarov na sklade je potrebné v programe OMEGA realizovať nasledujúce kroky:

1. Na začiatok je potrebné archivovať databázu cez menu Firma – Archivuj.

2. Vytvoríme uzávierku skladu cez menu Firma – Uzávierka – Skladu, k dátumu registrácie platiteľa DPH. V našom príklade vytvoríme uzávierku skladu k 17. 01. 2021

3. V menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia zapneme voľbu Firma je platiteľom DPH (mesačný alebo štvrťročný).

4. Vytlačíme zostavu Stav na sklade, cez menu Sklad – Skladové karty – Tlač, k dátumu 17. 01. 2021, za konkrétny sklad v skladových cenách. Podľa stavu zásob vypočítame výšku DPH, o ktorú môžeme znížiť hodnotu tovarov na sklade.

5. Hromadne zmeníme na existujúcich skladových kartách sadzbu DPH (na vyššiu alebo nižšiu), a to cez menu Sklad – Skladové karty – Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadná zmena údajov na kartách.

Ak skladové karty, ktorým meníme sadzbu DPH, majú nastavenú fixnú predajnú cenu, program automaticky ponúkne prepočet predajných cien. Je potrebné vybrať, ktorú cenu chceme prepočítať.

  

6. Prepočet predajných cien je možné spustiť aj neskôr cez menu Sklad – Skladové karty, záložka Funkcie – Ďalšie funkcie – Prepočet predajných cien. Na obrázku uvedené nastavenie zachová pôvodnú fixnú cenu ako cenu s DPH a o príslušnú sadzbu DPH poníži základ, teda vypočíta cenu bez DPH.

7. Následne bude potrebné ponížiť o sumu DPH tovar na sklade – upraviť skladové ceny zásob.
• cez menu Sklad – Pohyby na sklade vyhotovíme príjemku s typom príjmu Úprava ceny, v našom prípade k dátumu 18. 01. 2021,
• v záložke Nastavenie odporúčame vypnúť voľbu Zahrnúť do automatického zaúčtovania skladu z dôvodu, že odpočet DPH budeme účtovať samostatne cez Interný doklad.

  • do príjemky pridáme položky hromadne cez tlačidlo Pridaj položku, kliknutím na ikonu s Lupou sa dostaneme do zoznamu Skladových kariet, a potom cez tlačidlo Možnosti zvolíme Vybrať zobrazené karty.

Zobrazí sa tabuľka, v ktorej nás budú zaujímať stĺpce NC bez DPH a Množstvo, nakoľko tieto dva stĺpce budeme prepisovať:
• do stĺpca NC bez DPH (nákupná cena) zadáme hodnotu DPH, vypočítanú zo skladovej ceny, o ktorú potrebujeme znížiť cenu zásob. Keďže znižujeme skladovú cenu, hodnotu budeme zadávať mínusom
• stĺpci Množstvo zadáme požadované množstvo tovaru, z akého budeme uplatňovať DPH.

Priemerná cena tovaru je 13,71 eur, čo pre nás predstavuje hodnotu 120 %. Budeme ju znižovať o 20 %, čo je hodnota 2,285 eur. Do stĺpca NC bez DPH doplníme sumu v eur mínusom – 2,285.

 

Znížiť skladovú cenu – Uplatniť DPH je možné iba zo zásob, ku ktorým máme daňové doklady s vyčíslenou DPH.

 

8. Následne je potrebné cez Sklad – Skladové karty záložku Funkcie – Ďalšie funkcie spustiť voľbu Prepočítaj zostatky na všetkých kartách.

Po uvedených úpravách odporúčame opäť vytlačiť zostavu Stav na sklade v skladových cenách k dátumu zmeny neplatiteľa DPH na platiteľa a skontrolovať, či je hodnota skladu správne ponížená o uplatňovanú DPH..

 

9. Na záver cez menu Sklad – Sklady, cez Oprav na konkrétnom sklade, v záložke Prednastavenie skladových kariet zmeníme sadzbu DPH na konkrétnom sklade, aby sa tento údaj automaticky dopĺňal do novovytvorených skladových kariet.

10. V menu Evidencia – Účtovné doklady zaúčtujeme interným dokladom hodnotu uplatnenej DPH zo zásob pomocou automatického účtovania ID – Nový doklad, k dátumu 18. 01. 2021, kde je potrebné zmeniť typ sumy na 30 (Odpočet dane pri registrácii § 55).

11. Na účtovnom doklade v záložke Evidencia DPH skontrolujeme, či máme zapnutú voľbu Uplatniť DPH.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021   

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty