Menu

Prvý prechod do nového roka

Prvý prechod do nového roka v programe OMEGA

Ak potrebujeme v programe pracovať už aj v databáze nového roka, spravíme tzv. prechod do ďalšieho roka, aby sa vytvorila nová databáza.

Ako urobiť prvý prechod do nového roka?

Spustíme ho cez menu Firma – Prechod do ďalšieho roka a zobrazí sa sprievodca prechodom do nového roka.

Následne sa zobrazí informácia o prenose začiatočných stavov do nového roka oproti účtu 701.

Potvrdením Ok, sa vytvorí databáza nového roka a súbor s výsledkom prechodu (v html formáte). V tomto súbore sa zobrazí počet prenesených dokladov z jednotlivých evidencií a porovnanie účtovných stavov na účtoch na konci starého a na začiatku nového roka.

Ak pracujete v sieti, odporúčame vykonať prechod na tom počítači, kde je uložená databáza (server). Prechod prebehne rýchlejšie. Počas prechodu môže byť prihlásený iba ten užívateľ, ktorý spúšťa prechod.

 

Čo sa prenesie pri prvom prechode do nového roka?

Evidencia účtovných dokladov

  • vytvorí sa interný doklad so zaúčtovaním začiatočných stavov všetkých účtov. Ak boli zostatky niektorých účtov v cudzej mene, tieto sa zaúčtujú cez zahraničný interný doklad.
  • prenesú sa aj nevyrovnané pohľadávky a záväzky z minulého roku (počiatočné saldokonto). Prenesú sa doklady, v ktorých je použitý saldokontný účet a v starom roku ešte neboli vysporiadané (napr. neuhradená alebo čiastočne uhradená faktúra).

 

Krátkodobý a dlhodobý majetok

Do nového roka sa prenesú všetky nevyradené karty dlhodobého majetku a evidencia krátkodobého majetku.

Skladové karty, počiatočné stavy skladových kariet

  • prenesie sa zoznam všetkých skladových kariet.
  • po prechode sa vytvorí pre každý sklad samostatná príjemka s typom príjmu Počiatočný stav, s dátumom prvého dňa účtovného obdobia a sú v nej uvedené položky s počiatočnými množstvami a skladovými cenami.

Ak má skladová karta na konci starého roka nulový zostatok, tak ju môžeme označiť ako neaktívnu a neprenesie sa. Voľbu Skladová karta je neaktívna zapneme v záložke Karta.

 

Fakturácia

  • nevybavené došlé a odoslané objednávky
  • nevybavené prijaté reklamácie sa prenesú automaticky.

Ostatné doklady – odoslané faktúry, došlé faktúry, dodacie listy a pod. sa do nového roka prenesú, len ako si to nastavíme.

Na niektorých dokladoch fakturácie (napr. OF, OPF, dodacie listy) je možné nastaviť, aby sa do nového roka preniesli. Na doklade zapneme voľbu Preniesť doklad do ďalšieho roka v záložke Nastavenie. Do nového roka sa prenesú iba takto označené doklady.

 

Odoslané faktúry vo fakturácií odporúčame prenášať do nového roka, ak sú viazané na nevysporiadaný preddavok.

  • Splátkové kalendáre
  • Ostatné číselníky a nastavenia

Prenesú sa všetky číselníky potrebné pre prácu ako je číselník partnerov, číselník služieb, účtový rozvrh, strediská, zákazky, činnosti a pracovníci a pod.

  • Výkazy

Prenesú sa zostatky z minulého roka a program ich doplní ako údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link