Menu

Máte omylom preplatenú faktúru?

Pri úhrade faktúr sa často stretávame s prípadom, že dodávateľ nám uhradí väčšiu sumu ako je uvedená na vystavenej faktúre alebo omylom uhradíme došlú faktúru dvakrát. Z dôvodu správnej evidencie saldokonta v programe OMEGA je možné chybnú platbu vysporiadať nasledovne:

1. Preplatený doklad

Omylom sme došlú faktúru dodávateľovi uhradili dvakrát. Došlá faktúra je preplatená. Dodávateľ nám neskôr peniaze vrátil späť.

 

2. Zaúčtovanie vrátenia peňazí

Dodávateľ nám vrátil peniaze späť. Vrátenie peňazí zaúčtujeme cez účty 221/321.

Po zaúčtovaní dokladov vykonáme kontrolu vysporiadania preplatenej došlej faktúry v časti Evidencia účtovných dokladov a Saldokonte po položkách.

 

 

Kontrola vysporiadania dokladov v Evidencii účtovných dokladov:

Kontrola vysporiadania saldokonta:

V súvislosti s mylnou platbou, program zobrazí po spustení funkcie Odsúhlasenie saldokonta chybu v kontrole číslo 3 – Kontrola používania saldokontného účtu na správnej strane MD/DAL.  V tomto prípade môžeme potvrdiť možnosť Nevykazovať.

 

KROS
Copy link