Menu

Súhrnný výkaz DPH v programe OMEGA

Súhrnný výkaz podávajú platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa § 4, § 4b alebo § 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa § 7/7a zákona o DPH), ktoré obchodujú so subjektami z iných štátov Európskej únie (EÚ).

Slúži na kontrolu zdanenia cezhraničných dodávok tovarov, ktoré sú oslobodené od DPH alebo dodávky služieb, pri ktorých platí DPH odberateľ. Tiež dodania v rámci trojstranného obchodu v prípade pozície prvého odberateľa..

Ako postupovať v programe OMEGA

V programe OMEGA účtujeme zahraničné odoslané faktúry v okruhu zOF s použitím automatického účtovania: 50 zOF – Nový doklad. Sumu v rozpise DPH zadávame do Nulovej DPH.

 Podľa charakteru faktúry, či sa jedná o tovar, službu, alebo ide o dodanie tovaru prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu, zvolíme typ sumy:

 

Doklady sa zahrnú do súhrnného výkazu až po uzávierke súhrnného výkazu. Môžeme ju spustiť cez menu Firma – Uzávierka – Súhrnného výkazu DPH alebo priamo v Evidencii účtovných dokladov.

Pravidlá pre uzávierku súhrnného výkazu:

• Uzavrieť môžeme len príslušný mesiac/štvrťrok, za ktorý nám vznikla povinnosť podať súhrnný výkaz.

• Obdobie nie je závislé na nastavení platiteľa DPH vo všeobecných nastaveniach, tzn. uzávierku môžeme vytvoriť za štvrťrok, a keď prekročíme stanovený limit, tak môžeme vykonať uzávierku aj za mesiac.

• V prípade, ak budeme mať vytvorenú mesačnú uzávierku aspoň za jeden mesiac, nebude možné vytvoriť uzávierku SV za daný štvrťrok dovtedy, kým mesačnú uzávierku nezrušíme.

• Uzávierku SV je možné vytvárať aj spätne, ak za dané obdobie neexistuje, nakoľko sa SV DPH nemusí podávať ak je nulový.

• Program OMEGA umožňuje zrušiť iba konkrétnu uzávierku za dané obdobie, tzn. že sa nezrušia všetky nasledujúce uzávierky ako je to napríklad pri uzávierke DPH.

• Pridávanie, mazanie, prípadne opravy dokladov uzavretých uzávierkou SV je možné až po zrušení danej uzávierky.

 

  Tlač a export súhrnného výkazu

  Po vykonaní uzávierky súhrnného výkazu si môžeme výkaz vytlačiť na obrazovku alebo vyexportovať do elektronického formátu XML priamo z formulára cez tlačidlo Tlač.

         Pri forme tlače originálne tlačivo sa tlačí zvlášť 1. strana a ďalšie strany. Pri elektronickom podaní sa exportujú všetky strany naraz.

  V súhrnnom výkaze sa zobrazujú údaje kumulatívne podľa IČ DPH partnera a podľa typu dodávky sa uvedie:

  • tovar bez kódu,

  • trojstranný obchod s kódom 1,

  • služba s kódom 2.

  V daňovom priznaní k DPH sa uvedú údaje nasledovne:

  • tovar bude uvedený na riadku 14,

  • trojstranný obchod sa v daňovom priznaní DPH neuvádza,

  • služba sa v daňovom priznaní DPH neuvádza.

  Pre zobrazenie ďalších strán súhrnného výkazu použijeme tlačidlá v spodnej časti zobrazeného výkazu:

  Pri forme tlače originálne tlačivo sa tlačí zvlášť 1. strana a ďalšie strany s položkami. Pri elektronickom podaní sa exportujú všetky strany naraz.

   

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     01.01.2021

  Zdieľať

  Vzdelávajte sa s KROS academy

  Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

  Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

  Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
  Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

  Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

  Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
  Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

  Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

  Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
  Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

  Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

  Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
  Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

  Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

  Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
  Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

  Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

  Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
  Exekučné zrážky v OLYMPE

  Exekučné zrážky v OLYMPE

  V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
  Verejná správa v OLYMPE

  Verejná správa v OLYMPE

  V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
  Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

  Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

  Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

  Pozrite si celú ponuku

  Webináre

  Online vzdelávanie odkiaľkolvek
  Ebooky

  Ebooky a príručky

  Príručky pre používateľov
  Videoskolenia

  Videoškolenia

  Rady odborníkov na žiadané témy
  KROS
  O nás
  Blog
  Kontakty