Menu

Súhrnný výkaz DPH v programe OMEGA

Súhrnný výkaz podávajú platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa § 4, § 4b alebo § 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa § 7/7a zákona o DPH), ktoré obchodujú so subjektami z iných štátov Európskej únie (EÚ).

Slúži na kontrolu zdanenia cezhraničných dodávok tovarov, ktoré sú oslobodené od DPH alebo dodávky služieb, pri ktorých platí DPH odberateľ. Tiež dodania v rámci trojstranného obchodu v prípade pozície prvého odberateľa..

Ako postupovať v programe OMEGA

V programe OMEGA účtujeme zahraničné odoslané faktúry v okruhu zOF s použitím automatického účtovania: 50 zOF – Nový doklad. Sumu v rozpise DPH zadávame do Nulovej DPH.

 Podľa charakteru faktúry, či sa jedná o tovar, službu, alebo ide o dodanie tovaru prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu, zvolíme typ sumy:

 

Doklady sa zahrnú do súhrnného výkazu až po uzávierke súhrnného výkazu. Môžeme ju spustiť cez menu Firma – Uzávierka – Súhrnného výkazu DPH alebo priamo v Evidencii účtovných dokladov.

Pravidlá pre uzávierku súhrnného výkazu:

• Uzavrieť môžeme len príslušný mesiac/štvrťrok, za ktorý nám vznikla povinnosť podať súhrnný výkaz.

• Obdobie nie je závislé na nastavení platiteľa DPH vo všeobecných nastaveniach, tzn. uzávierku môžeme vytvoriť za štvrťrok, a keď prekročíme stanovený limit, tak môžeme vykonať uzávierku aj za mesiac.

• V prípade, ak budeme mať vytvorenú mesačnú uzávierku aspoň za jeden mesiac, nebude možné vytvoriť uzávierku SV za daný štvrťrok dovtedy, kým mesačnú uzávierku nezrušíme.

• Uzávierku SV je možné vytvárať aj spätne, ak za dané obdobie neexistuje, nakoľko sa SV DPH nemusí podávať ak je nulový.

• Program OMEGA umožňuje zrušiť iba konkrétnu uzávierku za dané obdobie, tzn. že sa nezrušia všetky nasledujúce uzávierky ako je to napríklad pri uzávierke DPH.

• Pridávanie, mazanie, prípadne opravy dokladov uzavretých uzávierkou SV je možné až po zrušení danej uzávierky.

 

  Tlač a export súhrnného výkazu

  Po vykonaní uzávierky súhrnného výkazu si môžeme výkaz vytlačiť na obrazovku alebo vyexportovať do elektronického formátu XML priamo z formulára cez tlačidlo Tlač.

         Pri forme tlače originálne tlačivo sa tlačí zvlášť 1. strana a ďalšie strany. Pri elektronickom podaní sa exportujú všetky strany naraz.

  V súhrnnom výkaze sa zobrazujú údaje kumulatívne podľa IČ DPH partnera a podľa typu dodávky sa uvedie:

  • tovar bez kódu,

  • trojstranný obchod s kódom 1,

  • služba s kódom 2.

  V daňovom priznaní k DPH sa uvedú údaje nasledovne:

  • tovar bude uvedený na riadku 14,

  • trojstranný obchod sa v daňovom priznaní DPH neuvádza,

  • služba sa v daňovom priznaní DPH neuvádza.

  Pre zobrazenie ďalších strán súhrnného výkazu použijeme tlačidlá v spodnej časti zobrazeného výkazu:

  Pri forme tlače originálne tlačivo sa tlačí zvlášť 1. strana a ďalšie strany s položkami. Pri elektronickom podaní sa exportujú všetky strany naraz.

   

  Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.     01.01.2021

  Vzdelávajte sa s KROS academy

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

  Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
  Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

  Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

  E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
  Legislatívna TOUR 2021/2022

  Legislatívna TOUR 2021/2022

  Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
  Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

  Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

  Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
  Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

  Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

  Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
  Daňové výdavky živnostníka

  Daňové výdavky živnostníka

  Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
  Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

  Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

  Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
  Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

  Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

  Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
  Majetok vo vašich rukách

  Majetok vo vašich rukách

  Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

  Pozrite si celú ponuku

  Webináre

  Online vzdelávanie odkiaľkolvek
  Ebooky

  Ebooky a príručky

  Príručky pre používateľov
  Videoskolenia

  Videoškolenia

  Rady odborníkov na žiadané témy
  KROS
  Copy link