Menu

Hromadné zaúčtovanie dokladov z fakturácie do účtovníctva.

Hromadný zápis vystavených faktúr do účtovníctva

 

V OMEGE účtovnom programe si môžeme hromadne zapísať doklady z Fakturácie do Evidencie účtovných dokladov. Funkciu využijeme napríklad pri importe faktúr z iKrosu, eshopu alebo pri importe  dokladov  z iného fakturačného systému.

  1. Doklady, ktoré chceme hromadne zapísať z Fakturácie do EUD si označíme dvojklikom v stĺpci OZ.
  2. V záložke Funkcie – Ďalšie funkcie zvolíme Zapíš označené do EUD.

 

 

Hromadná funkcia pre zápis dokladov do EUD je prístupná v module Fakturácia pre okruhy  odoslaných faktúr, preddavkových faktúr, dobropisov, storno faktúrpenalizačných faktúr.

KROS
Copy link