Menu

Opravné doklady k § 69- Opravné doklady – FA s prenosom DP a mala byť s DP

Dodávateľ vystavil faktúru s dátumom dodania aj vystavenia 20. 06. 2021 a s prenosom daňovej povinnosti. V auguste dodatočne zistil, že uvedené stavebné práce nepatria do sekcie F a mali byť fakturované s DPH.

Informácie pre správne zaevidovanie opravných faktúr, pri nesprávnom uplatnení prenosu DP nájdete aj na stránke FS SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Stav_prace.pdf

A.    Dodávateľ

Z pozície dodávateľa budeme vytvárať opravnú faktúru v období jún, pričom podáme dodatočné daňové priznanie DPH. Následne pomocou interného dokladu upravíme KV DPH v auguste.

1.Dodatočné DP DPH za jún

V opravnom doklade stornujeme pôvodne uvedené prenesenie daňovej povinnosti a zároveň navýšime riadky 03 a 04 v DP DPH. Pre účely KV DH bude doklad uvedený až v zdaňovacom období, kedy bol vyhotovený, tzn. v auguste.

Zobrazenie v DP DPH:

2. Riadny KV DPH v auguste 

Hodnotu DPH z opravnej faktúry uvedieme v časti C1 v zdaňovacom období, kedy sa opravný doklad (ťarchopis) vyhotovil, v programe pomocou interného dokladu. Základ dane a DPH uvedieme raz plusom a raz mínusom čím si zabezpečíme, že sa oprava zobrazí len v KV DPH a nie v daňovom priznaní.

Z dôvodu, že ide o opravu daňového režimu je potrebné po načítaní KV DPH na portál FS SR, resp. na eDane doplniť ručne stĺpec č. 6 – Sadzba dane. V KV DPH sa uvedie informácia len o oprave DPH v časti C1. Z tohto dôvodu pre typ sumy 03 bude oddiel KV DPH „X“.

 

B.    Odberateľ

Z pozície odberateľa zaevidujeme pomocou interného dokladu opravu prenosu daňovej povinnosti a tiež vystornujeme pôvodný zápis v KV DPH v mesiaci jún.

1. Dodatočné DP DPH a KV DPH za jún

Vytvoríme interný doklad pre potreby opravy daňového priznania DPH.

Pre dodatočný KV DPH je potrebné opraviť pôvodnú faktúru so samozdanením, tak že vymažeme oddiel KV DPH. Je to z dôvodu, aby program mohol automaticky uviesť do KV DPH kód opravy 1. Ručne zmeníme oddiel KV DPH na “X”.

2. Riadne DP DPH a KV DPH v auguste

Zaevidujeme opravný doklad – ťarchopis v období, kedy nám prišiel, t.j. august. Opravu daňového priznania aj KV DPH spravíme v jednom doklade. Základ dane musíme stornovať pomocou zápisu cez V – voľný základ, aby sa nám nevykazovali náklady duplicitne.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link