Menu

Opravné doklady k § 69- Opravné doklady – FA s prenosom DP a mala byť s DP

Dodávateľ vystavil faktúru s dátumom dodania aj vystavenia 20. 06. 2021 a s prenosom daňovej povinnosti. V auguste dodatočne zistil, že uvedené stavebné práce nepatria do sekcie F a mali byť fakturované s DPH.

Informácie pre správne zaevidovanie opravných faktúr, pri nesprávnom uplatnení prenosu DP nájdete aj na stránke FS SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Stav_prace.pdf

A.    Dodávateľ

Z pozície dodávateľa budeme vytvárať opravnú faktúru v období jún, pričom podáme dodatočné daňové priznanie DPH. Následne pomocou interného dokladu upravíme KV DPH v auguste.

1.Dodatočné DP DPH za jún

V opravnom doklade stornujeme pôvodne uvedené prenesenie daňovej povinnosti a zároveň navýšime riadky 03 a 04 v DP DPH. Pre účely KV DH bude doklad uvedený až v zdaňovacom období, kedy bol vyhotovený, tzn. v auguste.

Zobrazenie v DP DPH:

2. Riadny KV DPH v auguste 

Hodnotu DPH z opravnej faktúry uvedieme v časti C1 v zdaňovacom období, kedy sa opravný doklad (ťarchopis) vyhotovil, v programe pomocou interného dokladu. Základ dane a DPH uvedieme raz plusom a raz mínusom čím si zabezpečíme, že sa oprava zobrazí len v KV DPH a nie v daňovom priznaní.

Z dôvodu, že ide o opravu daňového režimu je potrebné po načítaní KV DPH na portál FS SR, resp. na eDane doplniť ručne stĺpec č. 6 – Sadzba dane. V KV DPH sa uvedie informácia len o oprave DPH v časti C1. Z tohto dôvodu pre typ sumy 03 bude oddiel KV DPH „X“.

 

B.    Odberateľ

Z pozície odberateľa zaevidujeme pomocou interného dokladu opravu prenosu daňovej povinnosti a tiež vystornujeme pôvodný zápis v KV DPH v mesiaci jún.

1. Dodatočné DP DPH a KV DPH za jún

Vytvoríme interný doklad pre potreby opravy daňového priznania DPH.

Pre dodatočný KV DPH je potrebné opraviť pôvodnú faktúru so samozdanením, tak že vymažeme oddiel KV DPH. Je to z dôvodu, aby program mohol automaticky uviesť do KV DPH kód opravy 1. Ručne zmeníme oddiel KV DPH na “X”.

2. Riadne DP DPH a KV DPH v auguste

Zaevidujeme opravný doklad – ťarchopis v období, kedy nám prišiel, t.j. august. Opravu daňového priznania aj KV DPH spravíme v jednom doklade. Základ dane musíme stornovať pomocou zápisu cez V – voľný základ, aby sa nám nevykazovali náklady duplicitne.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty