Menu

Vysporiadanie príspevku na stravovanie

Skončil u vás zamestnanec pracovný pomer a potrebujete mu zraziť finančný príspevok na stravovanie, ktorý mu bol vyplatený navyše? Pripravili sme krátky príklad aj s návodom, akými spôsobmi je možné so zamestnancom stravné vysporiadať.  

Zamestnávateľ poskytuje dopredu finančný príspevok na stravovanie vo výške 2,80 eura na deň. Zamestnanec skončil pracovný pomer 15. 7. 2022, pričom za mesiac júl 2022 mu bol už vyplatený finančný príspevok na celý mesiac. Akým spôsobom zamestnancovi zraziť navyše vyplatený finančný príspevok za 10 dní? 

Zamestnancovi je možné zraziť navyše vyplatený finančný príspevok prostredníctvom zložky mzdy 979 – finančný príspevok na stravu s mínusovou čiastkou alebo prostredníctvom zrážky stravné.

1. Zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu

Do vygenerovanej mzdy pridáte zložku mzdy 979 – finančný príspevok na stravu, pričom do poľa Tarifa zadáte 2,80 EUR na deň a do poľa Dni uvediete 10 dní so znamienkom mínus. Program automaticky vypočíta sumu na zrazenie vo výške – 28  eur. Ďalšou z možností je priamo vyplniť do poľa Čiastka celkovú sumu 28 eur, ktorú potrebujete zamestnancovi zraziť so znamienkom mínus

 

Ak zamestnanec vráti finančný príspevok zamestnávateľovi v hotovosti, označíte voľbu Vyplatené mimo miezd

Rovnakým spôsobom vysporiadate aj poskytnutý finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu (zložkou mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF) a tiež finančný príspevok na stravovanie poskytnutý nad rámec Zákonníka práce (zložkou mzdy 980 – finančný príspevok na stravu – zdaňovaný).

2.  Zrážka stravné

Vo vygenerovanej výplate na karte Zrážky pridáte zrážku stravné. Spôsob výpočtu môžete zvoliť čiastka na deň alebo čiastka.

Pri spôsobe výpočtu čiastka na deň zadáte do poľa Zrážka sumu finančného príspevku na jeden deň vo výške 2,80 eura a do počtu dní zadáte 10 dní. Program vynásobí dni zadanou čiastkou na deň a vypočíta čiastku, ktorá sa zamestnancovi zrazí z čistej mzdy.

Pri spôsobe výpočtu čiastka vyplníte pole Zrážka, kde uvediete celkovú výšku stravného, ktoré sa má zamestnancovi zraziť. V našom prípade sumu 28 eur.  

Zrazenie bude v hotovosti, nakoľko zrážka na stravné sa strhne zamestnancovi priamo z čistej mzdy.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   19.07.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty