Menu

Je možné zlúčiť stavby rôznej životnosti?

V programe je možné zlúčiť stavby rôznej životnosti aj napriek tomu, že program kontroluje vzťah životností jednotlivých zlučovaných stavieb. Vo väčšine prípadov by samostatne ohodnocované časti mali ukončiť životnosť v jednom roku. Výnimku môžu tvoriť konštrukčne výrazne odlišné stavby (napr. železobetónová a drevená).

TIP: Odporúčame v takýchto prípadoch, napísať do popisu zlúčenej stavby aj zdôvodnenie odlišných životností.

KROS
Copy link