Menu

Je možné v jednom posudku vypočítať VŠH bytu inou metódou ako VŠH garáže prislúchajúcej k tomuto bytu?

Vypočítať VŠH bytu inou metódou ako VŠH garáže prislúchajúcej k tomuto bytu je možné rozdelením stavieb do skupín. V hlavnom formulári sa v stromovej štruktúre nastavte na položku Všeobecná hodnota. Nad tabuľkou, ktorá sa zobrazí v pravej časti zaškrtnite box Rozdeliť stavby do skupín. Cez tlačidlo Pridaj môžete vytvárať samostatné skupiny, pre ktoré budete počítať všeobecnú hodnotu. V tomto prípade zaraďte byt do jednej skupiny a garáž do druhej a pre každú skupinu môžete vypočítať všeobecnú hodnotu zvolenou metódou osobitne.

KROS
Copy link