Menu

Dajú sa v HypoCade kresliť šikmé čiary?

  • Kreslenie šikmých čiar je sprístupnené po zrušení možnosti Prichytávať v uhloch v nastaveniach programu HypoCad
  • Zaškrtnutá funkcia Prichytávať v uhloch umožňuje kreslenie len vodorovných, zvislých čiar a čiar v uhle 45 stupňov aj v prípade, že myšou potiahnete krivo, to znamená, že nakreslenéčiary budú vždy rovné
KROS
Copy link