Menu

Ako účtovať došlú preddavkovú faktúru, faktúru k prijatej platbe a konečnú (vyúčtovaciu) faktúru pri platiteľovi DPH?

Dodávateľ – platiteľ DPH vystavil preddavkovú faktúru v sume 2 000 eur. Preddavkovú faktúru ste zaevidovali do evidencie záväzkov a uhradili cez bankový účet. Do 15 dní dodávateľ poslal faktúru k prijatej platbe s dátumom vystavenia apríl 2022 s rozpisom na základ a DPH. Tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou v sume 2 500 eur bol doručený nasledujúci mesiac. 

 Zaevidovanie preddavkovej faktúry

 • V záväzkoch tlačidlom Pridaj vytvorte nový záväzok,
 • vyplňte partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Preddavková faktúra,
 • % DPH je N a stĺpec PD vyberte konkrétny výdavok ovplyvňujúci základ dane v našom príklade Výdavok zásoby,
 • vyplnený záväzok uložte. 

Úhrada preddavkovej faktúry v peňažnom denníku

 • V časti Banka zvoľte Výdavok, vyplňte dátum,
 • v poli Uhrádzaný doklad vyberte preddavkovú faktúru a uhraďte ju na celú sumu.

Zaevidovanie došlej faktúry k prijatej platbe

 • V evidencii záväzkov pridajte nový záväzok,
 • vyplňte číslo faktúry, partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
 • vyplňte sumy s rozpisom na základ a DPH a stĺpec PD Výdavok za zásoby,
 • vyplnený záväzok uložte.
 • Suma faktúry je zaevidovaná aj do evidencie DPH – oddiel KV B2.
 • Keďže faktúra už bola uhradená na základe preddavkovej faktúry v záložke Vyrovnanie pridajte úhradu ručne,
 • vyplňte dátum úhrady a typ vyrovnania vyberte Preddavok,
 • po doplnení úhrady záväzok uložte.

Preúčtovanie sumy DPH v peňažnom denníku – tento krok je dôležitý z pohľadu dane z príjmov.

Keďže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru vrátane DPH zaúčtovaná do stĺpca Výdavok za zásoby, sumu DPH je potrebné preúčtovať do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane – stĺpec Zaplatená DPH.

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • vyplňte dátum – podľa dátumu DVDP z faktúry a partnera,
 • stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
 • Základe kliknite na R (Rozpis) a doplňte sumy.

 

 • V časti pre 20% sadzbu DPH doplňte sumu zaplateného preddavku s rozpisom na základ a DPH a v N – sadzbe DPH doplňte rovnakú sumu, ale mínusom,
 • formulár uložte.
 • V poli Základ je uvedená suma mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
 • v Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH už bola uplatnená pri vystavení faktúry k prijatej platbe.
 • Interný doklad uložte,
 • zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrďte.

Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry

V záväzkoch zaevidujte vyúčtovaciu faktúru len na zvyšnú sumu, keďže časť tejto sumy už bola vysporiadaná faktúrou k prijatej platbe.

 

 • Vytvorte nový záväzok,
 • vyplňte číslo faktúry, partnera, dátumy a typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
 • vyplňte sumy s rozpisom na základ a DPH a stĺpec PD Výdavok za zásoby,
 • vyplnený záväzok uložte.
 • Zvyšná suma faktúry je zaevidovaná aj do evidencie DPH – oddiel KV B2.

V prípade, že vyúčtovacia faktúra je vystavená na rovnakú sumu ako faktúra k prijatej platbe, ktorú už máte zaevidovanú v záväzkoch o tejto faktúre už neúčtujete. Vyúčtovacia faktúra, ktorá je vystavená na nulu je doklad o celkovom dodaní tovaru a len ju priložte k faktúre prijatej platbe.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty