Ako zaúčtujem došlú preddavkovú faktúru, došlú faktúru k prijatej platbe a konečnú (vyúčtovaciu) faktúru?

Postup pre zaúčtovanie poskytnutého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru v ALFE plus

Dodávateľ Vám vystavili preddavkovú faktúru v sume 450,- EUR. Preddavkovú faktúru ste zaevidovali do evidencie záväzkov a uhradili z peňažného denníka. Do 15 dní, najneskôr do konca mesiaca je dodávateľ povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 450,- EUR. Ďalší mesiac poslal tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou, ktorej celková suma je 550,- EUR.
Preddavkovú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu vyberte Preddavková faktúra,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– v poli % DPH je N – Neobsahuje a do poľa Základ doplňte sumu preddavku,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v poli DPH je uvedené N – Nevstupuje do DPH,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

V prípade, že neevidujete preddavkové faktúry v programe, je potrebné celú sumu preddavku smerovať vo výdavkovom doklade pri úhrade do sadzby DPH N – Neobsahuje a riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Na základe prijatej úhrady vystavil dodávateľ faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ktorú zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Spolu doplňte sumu s rozpisom na základ a DPH,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v poli DPH je uvedené 21A – Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
– záväzok uložte tlačidlom OK,

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
– formulár uložte tlačidlom OK.

Keďže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru (s DPH) zaúčtovaná do stĺpca PD Výdavok za zásoby, je potrebné preúčtovať sumu DPH zo stĺpca Výdavok za zásoby do stĺpca Zaplatená DPH.

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník a v časti Interný doklad zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby,
– v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis) a vo formulári Rozpis sumy doplňte sumy,
– v časti pre 20% sadzbu DPH doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s rozpisom na základ a DPH a v časti so sadzbou DPH – N doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s mínusom,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– v poli Základ je uvedená suma s mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
– na záložke Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH bola uplatnená pri zaevidovaní faktúry k prijatej platbe,
– interný doklad uložte tlačidlom OK,
– zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrďte tlačidlom Áno.

Úhradu preddavku zaevidujte na faktúru k prijatej platbe ručne. Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky:
– nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a pomocou tlačidla Oprav ju otvorte,
– na záložke Vyrovnanie pridajte ručne úhradu pomocou tlačidla Pridaj,
– v zobrazenom formulári vyplňte Dátum a čas vyrovnania a v poli Typ vyrovnania vyberte Preddavok,
– v zobrazenom formulári Úhrada dokladu v časti Vyrovnávajúci doklad kliknite v poli Doklad vyrovnania na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– v poli Doklad vyrovnania je doplnené číslo preddavkovej faktúry a v poli Uhradiť suma preddavku,
– formulár vyrovnanie uložte tlačidlom OK,

– v spodnej časti záväzku je v časti Zostáva vyrovnať uvedená suma 0 EUR,
– záväzok uložte tlačidlom OK.

Ako posledný doklad zaevidujte konečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorá je v sume 550,- EUR s DPH. Suma 450,- EUR s DPH už bola vysporiadaná faktúrou k prijatej platbe, preto do evidencie záväzkov zaevidujte len rozdiel, ktorý treba uhradiť v sume 100,- EUR s DPH.
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a kliknite na tlačidlo Pridaj:
– vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko,
– vyplňte Predmet fakturácie,
– do poľa Spolu doplňte sumu 100,- EUR s rozpisom na základ a DPH,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v poli DPH je uvedené 21A – Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
– záväzok uložte tlačidlom OK,

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B2,
– formulár uložte tlačidlom OK.

Vyúčtovaciu faktúru uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do výdavkového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

V prípade, že je preddavková faktúra uhradená 31.12. a daňový doklad je vystavený až v nasledujúcom roku, celú sumu vrátane DPH zaúčtujte 31.12. do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane (napr. Výdavok za zásoby). V nasledujúcom roku interným dokladom sumu DPH preúčtujte z výdavkov ovplyvňujúcich základ dane do stĺpca Zaplatená DPH.

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link