Menu

Ako účtovať poistnú udalosť?

Daňovníkovi – platiteľovi DPH vznikla poistná udalosť. Z autoservisu za opravu automobilu dostal faktúru na sumu   4 095,50 eur s DPH. Daňovník uhradil autoservisu sumu 682,58 eur (iba sumu DPH). Zvyšnú sumu 3 412,92 eur uhradila poisťovňa priamo na bankový účet autoservisu.  

Faktúru z autoservisu zaevidujte do záväzkov a v pohľadávkach zaevidujte nárok na náhradu škody od poisťovne. Na základe oznámenia o poukázaní poistného plnenia zaúčtujte zápočet dokladov vo výške vzájomného krytia.

 Zaevidovanie došlej faktúry v evidencii záväzkov za opravu auta 

 • Pridajte nový záväzok, vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a doplňte Predmet fakturácie,
 • zaevidujte celkovú sumu faktúry s rozpisom na základ a DPH, vyplňte stĺpec PD prípadne členenie,
 • vyplnený záväzok uložte. Suma faktúry bude zaevidovaná aj do evidencie DPH.

Čiastočná úhrada záväzku v peňažnom denníku

 • V časti Banka zvoľte Výdavok,
 • cez Uhrádzaný doklad načítajte údaje z došlej faktúry,
 • vo formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť prepíšte sumu na 682,58 eur (iba suma DPH) a uložte,
 • táto suma bude zaúčtovaná v stĺpci PD Zaplatená DPH.

Zaevidovanie pohľadávky voči poisťovni

 • Pridajte novú pohľadávku, vyplňte údaje o partnerovi a dátumy,
 • typ dokladu vyberte Iná pohľadávka a doplňte predmet fakturácie,
 • sadzbu DPH vyberte N, doplňte sumu, stĺpec PD, príp. členenie.

Vysporiadanie záväzku a pohľadávky

 • V peňažnom denníku vyberte Interný doklad – Výdavok a cez Uhrádzaný doklad urobte úhradu došlej faktúry,
 • vo formulári Úhrada dokladu bude doplnená suma 3 412,92 eur a vyplnený formulár uložte,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad  a výdavkový doklad uložte.
 • Druhým dokladom vyberte Interný doklad – Príjem a urobte úhradu pohľadávky,
 • cez Uhrádzaný doklad vstúpte do evidencie pohľadávok a vyberte pohľadávku voči poisťovni,
 • vo formulári Úhrada dokladu je načítaná celá suma z pohľadávky, formulár uložte,
 • na záložke Ostatné zakliknite voľbu Uzávierkový doklad a príjmový doklad uložte.

V peňažnom denníku bude prijaté plnenie vo výške 3412,92 eur zaúčtované ako príjem ovplyvňujúci základ dane a zároveň aj ako výdavok ovplyvňujúcich základ dane. DPH z došlej faktúry smeruje do stĺpca Zaplatená DPH.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty