Menu

Nakúpili sme tovar v Čechách. Dodávateľ vystavil faktúru a suma na faktúre je uvedená v českých korunách. Ako zaevidovať túto faktúru v Alfe plus?

Dodávateľ z Českej republiky Vám zaslal faktúru za tovar v sume 1 250,- CZK s dátumom vystavenia 7.7.2016. Faktúra bola prijatá spolu s tovarom 8.7.2016. Úhrada faktúry bola zrealizovaná z tuzemského bankového účtu dňa 12.7.2016. Došlú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo záväzku, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar,
– doplňte Predmet fakturácie,
– v poli Mena vyberte CZK a do poľa Základ doplňte sumu faktúry 1 250,- CZK,
– v poli Kurz záväzku a Kurz DPH bude automaticky doplnený kurz, ak je v programe stiahnutý kurzový lístok. Kurz môžete stiahnuť kliknutím v poli Kurz záväzku na tlačidlo s tromi bodkami,
– v zobrazenom formulári Kurzový lístok kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu,

– vo formulári Import kurzového lístka z internetu vyberte Obdobie, za ktoré chcete stiahnuť kurzový lístok, v časti Peňažná mena zvoľte CZK a kliknite na tlačidlo Stiahni,
– oznam o úspešnom stiahnutí kurzového lístka potvrďte tlačidlom OK. Nastavte sa na príslušný kurz a tlačidlom Vybrať kurz preneste do záväzku,
– kurzový lístok je možné v programe stiahnuť aj iným spôsobom, a to výberom z hlavného menu Číselníky/Kurzový lístok,

– po doplnení kurzu bude suma záväzku prepočítaná aj na menu EUR,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v tomto prípade vzniká tzv. „samozdanenie“ a v poli DPH je uvedená sadzba 20% a doplnený riadok 07/08 pre zdaniteľné obchody – Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z členských štátov a riadok 21C pre odpočítanie dane – Daň z nadobudnutých tovaru z iného členského štátu,
– vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK,

Pri evidovaní došlej faktúry z EÚ za tovar je potrebné do kontrolného výkazu doplniť dátum nadobudnutia tovaru z EÚ. Ide o dátum, kedy bol tovar v skutočnosti nadobudnutý. Údaj vyplňte na zázname DPH v poli DNT.
– vo formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B1,
– suma je zaevidovaná v dvoch riadkoch – zdaniteľné obchody aj odpočítanie dane, do kontrolného výkazu bude suma zaevidovaná iba v jednom riadku,
– v poli DNT vyplňte dátum nadobudnutia tovaru z EÚ a formulár uložte tlačidlom OK

Pri evidovaní došlej zahraničnej faktúry z EÚ za službu postupujte rovnakým spôsobom. Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba, podľa ktorého program nastaví riadky DPH pre samozdanenie 11/12 a 21B.

Úhradu záväzku zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia, prípadne pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– v zobrazenom formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma v CZK. Ak je v ALFE plus stiahnutý kurzový lístok v poli CZK/EUR je doplnený Kurz úhrady. Prípadne kurz doplňte ručne alebo stiahnite z internetu kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami,
– v spodnej časti formulára je doplnený kurzový rozdiel – Kurzová strata/Kurzový zisk. Formulár uložte tlačidlom OK,

– údaje zo záväzku sa doplnili do výdavkového dokladu, ktorý uložte tlačidlom OK.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link