Nakúpili sme tovar v Čechách. Dodávateľ vystavil faktúru a suma na faktúre je uvedená v českých korunách. Ako zaevidovať túto faktúru v Alfe plus?

Dodávateľ z Českej republiky Vám zaslal faktúru za tovar v sume 1 250,- CZK s dátumom vystavenia 7.7.2016. Faktúra bola prijatá spolu s tovarom 8.7.2016. Úhrada faktúry bola zrealizovaná z tuzemského bankového účtu dňa 12.7.2016. Došlú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Externé číslo záväzku, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
– v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar,
– doplňte Predmet fakturácie,
– v poli Mena vyberte CZK a do poľa Základ doplňte sumu faktúry 1 250,- CZK,
– v poli Kurz záväzku a Kurz DPH bude automaticky doplnený kurz, ak je v programe stiahnutý kurzový lístok. Kurz môžete stiahnuť kliknutím v poli Kurz záväzku na tlačidlo s tromi bodkami,
– v zobrazenom formulári Kurzový lístok kliknite na rozbaľovaciu šípku na tlačidle Pridaj a vyberte Import kurzového lístka z internetu,

– vo formulári Import kurzového lístka z internetu vyberte Obdobie, za ktoré chcete stiahnuť kurzový lístok, v časti Peňažná mena zvoľte CZK a kliknite na tlačidlo Stiahni,
– oznam o úspešnom stiahnutí kurzového lístka potvrďte tlačidlom OK. Nastavte sa na príslušný kurz a tlačidlom Vybrať kurz preneste do záväzku,
– kurzový lístok je možné v programe stiahnuť aj iným spôsobom, a to výberom z hlavného menu Číselníky/Kurzový lístok,

– po doplnení kurzu bude suma záväzku prepočítaná aj na menu EUR,
– na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie a Stredisko,
– v tomto prípade vzniká tzv. „samozdanenie“ a v poli DPH je uvedená sadzba 20% a doplnený riadok 07/08 pre zdaniteľné obchody – Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z členských štátov a riadok 21C pre odpočítanie dane – Daň z nadobudnutých tovaru z iného členského štátu,
– vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK,

Pri evidovaní došlej faktúry z EÚ za tovar je potrebné do kontrolného výkazu doplniť dátum nadobudnutia tovaru z EÚ. Ide o dátum, kedy bol tovar v skutočnosti nadobudnutý. Údaj vyplňte na zázname DPH v poli DNT.
– vo formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – B1,
– suma je zaevidovaná v dvoch riadkoch – zdaniteľné obchody aj odpočítanie dane, do kontrolného výkazu bude suma zaevidovaná iba v jednom riadku,
– v poli DNT vyplňte dátum nadobudnutia tovaru z EÚ a formulár uložte tlačidlom OK

Pri evidovaní došlej zahraničnej faktúry z EÚ za službu postupujte rovnakým spôsobom. Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba, podľa ktorého program nastaví riadky DPH pre samozdanenie 11/12 a 21B.

Úhradu záväzku zaevidujte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:
– vyplňte Dátum vyhotovenia, prípadne pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– v zobrazenom formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma v CZK. Ak je v ALFE plus stiahnutý kurzový lístok v poli CZK/EUR je doplnený Kurz úhrady. Prípadne kurz doplňte ručne alebo stiahnite z internetu kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami,
– v spodnej časti formulára je doplnený kurzový rozdiel – Kurzová strata/Kurzový zisk. Formulár uložte tlačidlom OK,

– údaje zo záväzku sa doplnili do výdavkového dokladu, ktorý uložte tlačidlom OK.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link