Menu

Ako evidovať došlú faktúru, ktorá bola vystavená v cudzej mene?

Od českého dodávateľa – platiteľa DPH ste dostali faktúru za tovar v sume 1 800 czk. Na faktúre je uvedený prenos daňovej povinnosti. 

Zaevidovanie došlej faktúry v záväzkoch

  • Vyplňte externé číslo, partnera a dátumy,
  • typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ tovar a doplňte Predmet fakturácie,
  • v Mena vyberte CZK a do Základ doplňte sumu faktúry,
  • kurz záväzku a kurz DPH bude automaticky doplnený z kurzového lístka stiahnutého v programe. Kurz stiahnete v poli kurz záväzku alebo cez číselníky – kurzový lístok. Po doplnení kurzu bude suma prepočítaná aj na menu EUR.
  • vyberte stĺpec PD prípadne členenie,
  • v poli DPH je doplnená 20% sadzba, riadok DPH je 07/08 pre zdaniteľné obchody a riadok 19C pre odpočítanie dane,
  • vyplnený záväzok uložte.

V evidencii DPH je suma zaevidovaná dvoch riadkoch – zdaniteľné obchody aj odpočítanie dane.

V poli DNT – Dátum nadobudnutia tovaru doplňte dátum kedy bol tovar v skutočnosti nadobudnutý. Tento dátum bude doplnený aj do kontrolného výkazu. Vyplnený formulár uložte.

Pri evidovaní došlej zahraničnej faktúry z EÚ za službu postupujte rovnakým spôsobom. Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba, podľa ktorého program nastaví riadky DPH pre “zahraničné samozdanenie” a to konkrétne riadky 09/10 a 19B.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty