Menu

Ako postupovať pri vystavení faktúry za kovový šrot, ak faktúra je vystavená na iného platiteľa DPH a má vznikať Prenos daňovej povinnosti na odberateľa?

Dodanie kovového odpadu alebo kovového šrotu tuzemským dodávateľom pre tuzemského odberateľa, pričom sú obidvaja platiteľmi DPH, je od dane oslobodené. Podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) je povinný daň zaplatiť nadobúdateľ – odberateľ.
Dňa 7.7.2016 ste odberateľovi, ktorý je platiteľ DPH predali a vystavili faktúru za kovový šrot podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) v sume 9 895,50 EUR.
• Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú faktúru,
• vyplňte pole Odberateľ, Číslo faktúry a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie.
• Na záložke Položky tlačidlom Pridaj, doplňte fakturovanú položku,
• vyplňte Názov položky, Množstvo, Sadzbu DPH vyberte 0 (Nulová) a doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
• na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
• Riadok DPH vyberte O (Dodanie služieb podľa osobitných pravidiel § 16 a iné dodania, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 2, 9 – 12).

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 Zákona o DPH musí faktúra obsahovať informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby – „prenesenie daňovej povinnosti“.
• Na záložke Texty v časti Úvod doplňte informáciu napr. Fakturujeme Vám podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e),
• v časti Záver doplňte povinnú slovnú informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“.

Vystavenú faktúru uložte tlačidlom OK.
• Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – Nevstupuje do KV,
• formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK. Suma faktúry nevstupuje do výkazu DPH ani do kontrolného výkazu.

Úhrada faktúry na bankový účet v účtovnom softvéri ALFA plus:
• Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
• v časti Banka zvoľte Príjem,
• vyplňte Dátum vyhotovenia,
• v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpite do evidencie pohľadávok. Nastavte na uhrádzanú pohľadávku a kliknite na Vybrať. Zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z pohľadávky sú načítané do príjmového dokladu,
• vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link