S akými registračnými pokladnicami spolupracuje program ALFA plus?

Zoznam fiskalizovaných elektronických registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní pre spoluprácu s programom ALFA PLUS

V programe ALFA PLUS je zapracovaná podpora pre fiskalizované registračné pokladnice a fiskálne tlačiarne
podľa zákona č. 289/2008 o registračných pokladniciach a fiskálnych moduloch.

ON-LINE komunikácia: Pri komunikácií ON-LINE je ECR stále pripojená k počítaču pomocou kábla. Pri predaji sa údaje posielajú do registračnej pokladnice, z ktorej sa následne vytlačí doklad o úhrade. Vnútorná pamäť ECR sa nevyužíva (naprogramované položky na predaj). Príkladom takejto komunikácie za pomoci programu ALFA PLUS je tlač dokladu k výdajke alebo tlač dokladu k faktúre cez ECR.

OFF-LINE komunikácia: Pri komunikácií OFF-LINE sa prenesú položky cez kábel z počítača do ECR. Následne je možné nezávisle od programu ALFA PLUS (bez prepojenia káblom) predávať naprogramované položky zadaním PLU kódu alebo pomocou klávesnice pokladnice. Údaje o predaných položkách je potrebné po pripojení pokladnice k počítaču káblom opäť preniesť do počítača. Z týchto údajov je možné zostaviť výdajku zo skladu. V režime OFF-LINE pracujú všetky nami podporované ECR.

Zoznam fiskálnych tlačiarní:
Od firmy ELCOM, s.r.o. Prešov ELCOM Efox Fiscal Printer
(www.elcom.sk) ELCOM Mini EFox Fiscal Printer
F EURO 500 FP
Od firmy VAROS Trade, s.r.o. Banská Bystrica VAROS FM 4000 Fiscal Printer
(www.varos.sk)


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link