Menu

Používam mzdový program Olymp. Je možné vytvorené mzdy importovať do Alfy plus?

Mzdy predstavujú Váš záväzok voči zamestnancom. Vygenerovanú mzdu z Olympu naimportujete v Alfe plus priamo v evidencii záväzkov tlačidlom Import z Olympu.

Import miezd z Olympu

Mzdy vytvorené v programe Olymp môžete jednoduchým spôsobom naimportovať do evidencie záväzkov. Úhradu mzdových záväzkov zaúčtujete v peňažnom denníku.

V Olympe vytvorené mzdy vyexportujete cez Exporty/Alfa plus.

 


Mzdu v Alfe plus naimportujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky. V spodnej časti vo formulára kliknite na Import z Olympu.

Vo formulári v poli Umiestnenie exportu z Olympu bude cesta doplnená automaticky v prípade ak program Olymp je nainštalovaný v rovnakom PC ako program Alfa plus. Ak Olymp je nainštalovaný v inom PC cestu pre exportný súbor vyberte ručne.

Vyberte Názov firmy a Obdobie a kliknite na Importuj.

Mzdy budú v evidencii záväzkoch naimportované a úhradu zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.


Odvody do sociálnej poisťovne a rovnako aj odvody do zdravotnej poisťovne budú naimportované ako dva samostatné záväzky a to z dôvodu, že odvody za zamestnanca smerujú do stĺpca peňažného denníka Mzdy a odvody za zamestnávateľa do stĺpca peňažného denníka Odvody do fondov.

Príspevok na stravné smeruje do stĺpca peňažného denníka Mzdy a to z dôvodu, že v tomto stĺpci má byť zaúčtovaná skutočne vypočítaná čistá mzda zamestnanca. Úhradu v peňažnom denníku zaúčtujte pomocou Interného dokladu.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link