Menu

Došlú faktúru v evidencii záväzkov potrebujem rozúčtovať do viacerých stĺpcov peňažného denníka a aj do rôznych sadzieb DPH. Ako mám pri evidovaní faktúry postupovať?

Sumu na došlej faktúre rozúčtujte do viacerých stĺpcov peňažného denníka alebo do rôznych sadzieb DPH pomocou tlačidla R (Rozpis).

Rozúčtovanie dokladu do viacerých sadzieb DPH a stĺpcov peňažného denníka

Dodávateľ Vám vystavil a zaslal faktúru v celkovej sume 371,50 EUR. Faktúra obsahuje položky za tovar v sume 361,- EUR s DPH a ostatné služby, ktoré sú bez DPH v sume 10,50 EUR.

Sumy na faktúre je potrebné rozúčtovať do dvoch sadzieb DPH, pričom tovar bude v 20% sadzbe DPH a ostatné služby v sadzbe DPH – N (Neobsahuje DPH). Rovnako je potrebné rozúčtovať stĺpce peňažného denníka z pohľadu dane z príjmov. Tovar do stĺpca PD Výdavok za zásoby a služby do stĺpca PD Výdavok za služby.

Došlú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:

 • vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
 • v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • v zobrazenom formulári Rozpis sumy zadajte v časti pre 20% sadzbu DPH do poľa Spolu sumu 361,- EUR s rozpisom na základ a DPH. Riadok DPH je doplnený 21A – Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
 • sumu 10,50 EUR bez DPH zaevidujte v časti pre % DPH – N. Riadok DPH je doplnený N – Nevstupuje do DPH. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

 • Na záložke Zápis do rozúčtujte stĺpce peňažného denníka z pohľadu dane z príjmov,
 • v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis). Vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie je celá suma základu rozúčtovaná do jedného stĺpca peňažného denníka. Kliknite na tlačidlo Rozdeľ pre rozdelenie sumy na dve časti,
 • nastavte sa na prvý riadok a pomocou tlačidla Oprav upravte v poli Základ sumu za tovar 300,83 EUR. V poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby, prípadne doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • nastavte sa na druhý riadok a pomocou tlačidla Oprav upravte v poli Základ sumu za služby 10,50 EUR. V poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby, prípadne doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • vo vrchnej časti formulára skontrolujte pole Zostáva rozpísať, v ktorom by mala byť uvedená nula, čo znamená, že celá suma základu faktúry je správne rozpísaná. Formulár uložte tlačidlom OK,

 • v poli Stĺpec PD a Riadok DPH je uvedený informatívny údaj (Rozpis),
 • vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje suma za tovar do oddielu KV B2,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

Rozúčtovanie sadzieb DPH, stĺpcov peňažného denníka a prípadne členení môžete v programe rozpísať pri účtovaní dokladov v peňažnom denníku, v evidencii záväzkov a v evidencii pohľadávok. V poliach, ktoré sa na dokladoch dajú rozúčtovať je uvedené tlačidlo R (Rozpis).

Záväzok uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:

 • vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma záväzku, formulár uložte tlačidlom OK,
 • údaje zo záväzku sa preniesli do výdavkového dokladu spolu s rozpisom stĺpca peňažného denníka, sadzieb DPH a riadkov DPH,
 • doklad uložte tlačidlom OK.

 

KROS
Copy link