Menu

Došlú faktúru v evidencii záväzkov potrebujem rozúčtovať do viacerých stĺpcov peňažného denníka a aj do rôznych sadzieb DPH. Ako mám pri evidovaní faktúry postupovať?

Sumu na došlej faktúre rozúčtujte do viacerých stĺpcov peňažného denníka alebo do rôznych sadzieb DPH pomocou tlačidla R (Rozpis).

Rozúčtovanie dokladu do viacerých sadzieb DPH a stĺpcov peňažného denníka

Dodávateľ Vám vystavil a zaslal faktúru v celkovej sume 371,50 EUR. Faktúra obsahuje položky za tovar v sume 361,- EUR s DPH a ostatné služby, ktoré sú bez DPH v sume 10,50 EUR.

Sumy na faktúre je potrebné rozúčtovať do dvoch sadzieb DPH, pričom tovar bude v 20% sadzbe DPH a ostatné služby v sadzbe DPH – N (Neobsahuje DPH). Rovnako je potrebné rozúčtovať stĺpce peňažného denníka z pohľadu dane z príjmov. Tovar do stĺpca PD Výdavok za zásoby a služby do stĺpca PD Výdavok za služby.

Došlú faktúru zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Záväzky pomocou tlačidla Pridaj:

 • vyplňte Externé číslo, Partnera a dátumy Vyhotovené, Prijaté, Splatnosť a DVDP,
 • v poli Typ dokladu ponechajte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • v zobrazenom formulári Rozpis sumy zadajte v časti pre 20% sadzbu DPH do poľa Spolu sumu 361,- EUR s rozpisom na základ a DPH. Riadok DPH je doplnený 21A – Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň,
 • sumu 10,50 EUR bez DPH zaevidujte v časti pre % DPH – N. Riadok DPH je doplnený N – Nevstupuje do DPH. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.

 • Na záložke Zápis do rozúčtujte stĺpce peňažného denníka z pohľadu dane z príjmov,
 • v poli Stĺpec PD kliknite na tlačidlo R (Rozpis). Vo formulári Rozpis – Interné rozúčtovanie je celá suma základu rozúčtovaná do jedného stĺpca peňažného denníka. Kliknite na tlačidlo Rozdeľ pre rozdelenie sumy na dve časti,
 • nastavte sa na prvý riadok a pomocou tlačidla Oprav upravte v poli Základ sumu za tovar 300,83 EUR. V poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za zásoby, prípadne doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • nastavte sa na druhý riadok a pomocou tlačidla Oprav upravte v poli Základ sumu za služby 10,50 EUR. V poli Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby, prípadne doplňte Členenie. Vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • vo vrchnej časti formulára skontrolujte pole Zostáva rozpísať, v ktorom by mala byť uvedená nula, čo znamená, že celá suma základu faktúry je správne rozpísaná. Formulár uložte tlačidlom OK,

 • v poli Stĺpec PD a Riadok DPH je uvedený informatívny údaj (Rozpis),
 • vyplnený záväzok uložte tlačidlom OK.
 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje suma za tovar do oddielu KV B2,
 • formulár uložte tlačidlom OK.

Rozúčtovanie sadzieb DPH, stĺpcov peňažného denníka a prípadne členení môžete v programe rozpísať pri účtovaní dokladov v peňažnom denníku, v evidencii záväzkov a v evidencii pohľadávok. V poliach, ktoré sa na dokladoch dajú rozúčtovať je uvedené tlačidlo R (Rozpis).

Záväzok uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Výdavok:

 • vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
 • v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať,
 • vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma záväzku, formulár uložte tlačidlom OK,
 • údaje zo záväzku sa preniesli do výdavkového dokladu spolu s rozpisom stĺpca peňažného denníka, sadzieb DPH a riadkov DPH,
 • doklad uložte tlačidlom OK.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link