Menu

Auto na lízing

Daňovník – platiteľ DPH v apríli 2022 obstaral osobný automobil formou finančného lízingu.

Podrobnosti lízingu:

 • doba trvania prenájmu: 48 mesiacov,
 • cena automobilu (istina): 24 000 eur s DPH (základ 20 000 eur, DPH 4 000 eur) platená ako:
 • faktúra za 1. zvýšenú splátku (akontácia): 8 400 eur s DPH (základ 7 000 eur, DPH 1 400 eur),
 • súčet istiny z mesačných splátok: 13 000 eur bez DPH,
 • poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy: 144 eur s DPH (základ 120 eur a DPH 24 eur),
 • kúpna cena po skončení nájomnej zmluvy: 120 eur s DPH (základ 100 eur a DPH 20 eur),
 • súčet splátok poistenia za auto: 1 805,28 eur (48 splátok x 37,61 eur).

Účtovanie v knihe záväzkov

Do záväzkov zaevidujte istinu vrátane kúpnej ceny auta po skončení lízingu v N-sadzbe DPH (Riadok DPH – N) v sume 20 100 eur, ktorú tvorí:

 • suma všetkých splátok istiny podľa splátkového kalendára vo výške 13 000 eur bez DPH,
 • suma 1. zvýšenej splátky vo výške 7 000 eur bez DPH,
 • suma kúpnej ceny auta po skončení lízingu vo výške 100 eur bez DPH,
 • stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • pre lepší prehľad jednotlivých záväzkov, odporúčame vyplniť aj predmet fakturácie, príp. analytické členenie stĺpca PD.

Zaevidovanie DPH z prvej zvýšenej splátky (akontácie)

 • pridajte nový záväzok na sumu 1 400 eur čo je DPH z prvej zvýšenej splátky,
 • keďže evidujete záväzok len vo výške sumy DPH, rozpis upravte pomocou tlačidla (R) Rozpis sumy v bunke Základ nasledovne:
 • v prípade, že budete auto používať výlučne na podnikanie, máte právo na odpočet celej sumy DPH z 1. zvýšenej splátky – riadok DPH – 19A,
 • stĺpec PD vyberte Zaplatená DPH.

Zaevidovanie poplatku za uzatvorenie lízingovej zmluvy

 • Vytvorte nový záväzok – poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy vo výške 144 eur s DPH,
 • stĺpec PD vyberte Nákup DM, keďže poplatok za uzatvorenie zmluvy je súčasťou obstarávacej ceny auta.

Zaevidovanie DPH z kúpnej ceny auta po skončení lízingu

 • Pridajte nový záväzok na DPH z kúpnej ceny auta (kúpna cena po skončení lízingovej zmluvy) vo výške 20 eur,
 • keďže evidujete záväzok len vo výške sumy DPH z kúpnej ceny auta, rozpis upravte pomocou tlačidla (R),
 • stĺpec PD vyberte Zaplatená DPH.

Zaevidovanie poistenia za auto

 • Pridajte nový záväzok za poistenie za auto vo výške 1 805,28 eur (48 splátok x 37,61 eur), ktorú budete postupne v mesačných splátkach splácať,
 • stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane

Zaevidovanie úhrady prvej zvýšenej splátky a poplatku za lízing v peňažnom denníku

Cez Banka – Výdavok zaúčtujte úhradu 3 záväzkov:

 • úhrada zvýšenej splátky vo výške 7 000 eur (čiastočná úhrada záväzku vo výške 20 100 eur),
 • úhrada DPH z 1. zvýšenej splátky vo výške 1 400 eur,
 • úhrada poplatku za uzatvorenie lízingovej zmluvy vo výške 144 eur s DPH.

Evidovanie mesačných splátok

Splákový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých splátok, pričom výška mesačnej splátky je 430 eur.

Splákový kalendár – príklad prvých piatich splátok:

Do záväzkov pridajte nový doklad v sume:

 • mesačnej splátky bez poistenia vo výške 392,39 eur,
 • pomocou tlačidla “R” do riadku pre 20% sadzbu DPH uveďte mesačnej bez poistenia. Do bunky spolu pre N – sadzbu DPH uveďte sumu mesačnej istiny bez DPH mínusom.

Úhradu mesačnej splátky zaúčtujte v peňažnom denníku ako banka – výdavok. Pri úhrade zaúčtujte 3 záväzkov:

 • úhradou čiastočne uhraďte I. záväzok – splátka istiny v sume 221,38 eur,
 • úhradou uhraďte mesačnú splátku – DPH z istiny a úrok s DPH v sume 171,01 eur,
 • úhradou čiastočne uhraďte záväzok – poistenie auta v sume 37,61 eur.

 Rovnakým spôsobom budete účtovať aj zvyšných 47 splátok, vždy k určenému dátumu splatnosti podľa splátkového kalendára.   

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2023
Už 15. mája odštartujeme 4. ročník jedinečného Online festivalu vzdelávania. Tento rok bude iný. Okrem trojdňového online vysielania sa môžeme vidi...

Online festival vzdelávania 2023

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu
Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Exekučné zrážky v OLYMPE
V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.

Exekučné zrážky v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE
V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Verejná správa v OLYMPE

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne
Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu
Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021
E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate
Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Daňové výdavky živnostníka
Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...

Daňové výdavky živnostníka

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty