Menu

Zakúpili sme automobil na lízing. Ako postupovať pri účtovaní lízingu z pohľadu DPH a z pohľadu dane z príjmov?

Lízing automobilu

Firemné vozidlo bolo zakúpené formou lízingu. Rozpis jednotlivých splátok lízingu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Do evidencie záväzkov zaevidujte dva záväzky voči lízingovej spoločnosti:

 • prvý záväzok bude obsahovať sumu všetkých splátok istiny podľa splátkového kalendára,
 • druhý záväzok bude obsahovať prvú zvýšenú splátku + poplatok za uzatvorenie zmluvy.

I. záväzok – súčet splátok istiny (podľa splátkového kalendára) v sume 16 792,14 EUR.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky a tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli % DPH vyberte N a v poli Základ doplňte sumu istiny,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v poli DPH je N (Neobsahuje),
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

II. záväzok – prvá zvýšená splátka + poplatok za uzatvorenie zmluvy, v sume 8 923,86 EUR.

 • V evidencii záväzkov tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Spolu doplňte sumu s rozpisom na základ a DPH,
 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Nákup DM,
 • v poli DPH je doplnený riadok 21A,
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu záväzku v sume 8 923,86 EUR zaúčtujte v evidencii peňažného denníka.

 • V evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok a kliknite na Vybrať,
 • suma faktúry je doplnená do formulára Úhrada dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Evidovanie a účtovanie mesačných splátok.

Splátkový kalendár obsahuje rozpis dohodnutých splátok, pričom výška mesačnej dohodnutej splátky je 527,76 EUR: 379,46 EUR (Istina + DPH) + 148,30 EUR (Úrok + DPH). Mesačné splátky sú splatné vždy 6. deň v mesiaci.

 

Mesačné splátky istiny a úroku účtujete do daňových výdavkov vo výške a v čase, ako boli zaplatené. Sumu istiny účtujete do stĺpca PD Nákup DM a úrok do stĺpca PD Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

 

Suma istiny bude uhrádzaná nadväznosťou na I. prvý záväzok – v sume 16 792,14 EUR.
Prvú mesačnú splátku zaevidujte v evidencii záväzkov nasledovne:

 • tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R. Vo formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH doplňte sumu istiny a úroku s rozpisom na základ a DPH. V poli N doplňte sumu základu istiny mínusom (-316,22 EUR). Vyplnený formulár potvrďte tlačidlom OK.

 • na záložke Zápis do v poli Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
 • v poli DPH je doplnené Rozpis,
 • záväzok uložte tlačidlom OK.
 • Po uložení záväzku je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV –
  B2. Formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Úhradu mesačnej splátky v sume 527,76 EUR zaúčtujte v evidencii peňažného denníka dvoma samostatnými dokladmi.
Prvým výdavkovým dokladom v sume 316,22 EUR (splátka istiny) čiastočne uhraďte záväzok, ktorý je zaevidovaný ako Nákup DM (záväzok v sume 16 792,14 EUR). Druhým výdavkovým dokladom v sume 211,54 EUR (úrok + DPH) uhraďte záväzok – I. mesačnú splátku.

Prvá úhrada záväzku – istina:

 • v evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok (záväzok v sume 16 792,14 EUR) a kliknite na Vybrať. Vo formulári Úhrada dokladu, v časti Uhradiť, prepíšte sumu úhrady na sumu 316,22 EUR a potvrďte tlačidlo OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Druhá úhrada záväzku – úrok:

 • v evidencii peňažného denníka v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte na uhrádzaný záväzok (záväzok I. mesačná splátka) a kliknite na Vybrať. Zobrazený formulár Úhrada dokladu potvrďte tlačidlo OK. Údaje zo záväzku sa doplnia do výdavkového dokladu,
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

Rovnakým spôsobom budete účtovať predpis a úhradu istiny každý mesiac (prípadne v intervaloch, ktoré máte ustanovené v zmluve). Sumu istiny účtujete do stĺpca Nákup DM a sumu úroku do stĺpca Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link