Menu

Pri dovoze tovaru z tretích štátov sme z colnice dostali JCD, ktoré potrebujeme zaúčtovať. Akým spôsobom v programe postupovať?

Zaevidovanie JCD

Dňa 13.6.2016 ste od colného úradu prijali JCD v sume 692,40 EUR. JCD zahŕňa: DPH v sume 652,- EUR a Clo v sume 40,40 EUR. JCD ste uhradili dňa 14.6.2016 z bankového účtu.

 

Doklad JCD zaevidujte do evidencie záväzkov.

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Záväzky. Tlačidlom Pridaj, pridajte nový záväzok,
 • vyplňte pole Extérne číslo, Partner a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte JCD – JCD a vyplňte Predmet fakturácie,
 • v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis),
 • vo formulári Rozpis sumy v riadku pre 20% DPH doplňte v poli DPH sumu DPH. Clo doplňte do riadku N,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK,
 • zobrazenú otázku „Uložiť záznam“, potvrďte tlačidlom Áno.

 • Vo formulári Záväzok – Pridaj bude v poli % DPH uvedené (R) – Rozpis,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD, prípadne Členenie,
 • záväzok uložte tlačidlom OK.

Nárok na odpočet DPH vzniká až dňom zaplatenia a zaúčtovania úhrady JCD v peňažnom denníku.

 

Úhrada JCD

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Výdavok,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad pomocou tlačidla s tromi bodkami vstúpte do evidencie záväzkov. Nastavte sa na uhrádzaný záväzok a kliknite na tlačidlo Vybrať. V zobrazenom formulári Úhrada dokladu je načítaná celá suma záväzku. Formulár uložte tlačidlom OK,
 • vo výdavkovom doklade je v poli Základ doplnená suma CLA a v poli DPH suma DPH,
 • na záložke Zápis do je voľba DPH zakliknutá a v poli DPH je doplnený (Rozpis),
 • výdavkový doklad uložte tlačidlom OK.

 • Vo formulári Záznam DPH – Pridaj na záložke Zápis do DPH doplňte informáciu, že suma nevstupuje do
  kontrolného výkazu. Kliknite na tlačidlo Oprav,

 • v poli Oddiel KV DPH vyberte Nevstupuje do KV a potvrďte OK. Zobrazenú otázku „Uložiť záznam? DPH nie je 20% zo základu“ potvrďte Áno,
 • vyplnený formulár uložte tlačidlom OK.
KROS
Copy link