Menu

V programe Omega evidujem skladové hospodárstvo a vystavujem faktúry. Je možné vystavené faktúry z Omegy naimportovať do Alfa plus?

Import faktúr z Omegy do Alfy plus

Do programu Alfa plus (od verzie 5,50) je možné z programu Omega naimportovať vystavené faktúry tuzemské, zahraničné a vystavené dobropisy. Export – import faktúr je vytváraný v textovom dokumente (txt).
Napr. na ploche monitora vytvorte textový dokument s príponou txt (kliknutím pravého tlačidla myši Nový/Textový dokument).
V programe Omega export vystavených faktúr vytvorte nasledovne:

 • z hlavného menu v programe vyberte Firma/Export v časti Formát Exportu zakliknite Export do textového súboru,
 • vo formulári Export v poli Výstupný súbor vyberte vytvorený textový dokument kliknutím na lupku (napr. pracovná plocha),
 • v poli Co exportovať vyberte Fakturácia,
 • v časti Fakturácia vyberte co má byt exportované (Všetko/Označené/Neoznačené)
 • kliknite na tlačidlo Štart. Zobrazenú otázku „Skutočne chcete exportovať (všetko)“, potvrďte tlačidlom Áno,
 • informáciu o ukončení exportu potvrďte tlačidlom Ok.

V programe Alfa plus naimportujte faktúry nasledovne:

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Pohľadávky,
 • v spodnej časti kliknite na tlačidlo Import faktúr a vyberte Import faktúr z Omegy,

 • v zobrazenom formulári v časti Umiestnenie importného súboru kliknutím na žltú ikonu vyberte cestu k exportnému súboru txt (napr. pracovná plocha),
 • voľba Importované pohľadávky označiť farbou je automaticky zakliknutá. Vyberte farbu, akou budú importované pohľadávky označené. V časti Pohľadávky zapísať do stĺpca PD vyberte konkrétny stĺpec PD,
 • potvrďte tlačidlo Ďalej,

 

 • po dokončení importu sa zobrazí oznam o pocte úspešné naimportovaných pohľadávok a informácia o vykonaní
  kontroly riadkov DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči,
 • v evidencii pohľadávok budú naimportované pohľadávky označené žltou farbou.

V prípade, ak po importe pohľadávok nie je vyplnený Predmet fakturácie je potrebné tento údaj skontrolovať
v programe Omega. Tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétny faktúru a údaj skontrolujte v časti Texty/Predmet
fakturácie.

 • Automatický zápis importovaných pohľadávok do evidencie DPH vykonajte kliknutím na tlačidlo Zapíš do DPH,
 • v zobrazenom formulári vyberte farbu naimportovaných pohľadávok a kliknite na tlačidlo Zapíš označené. Po dokončení zápisu do evidencie DPH bude zobrazený oznam o pocte zapísaných záznamov, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Upozornenie o kontrole evidencie DPH a kontrolného výkazu potvrďte OK.

Údaje o doplnených oddieloch kontrolného výkazu skontrolujte v programe výberom z hlavného menu Evidencie/DPH.

KROS
Copy link