Menu

Je možné vystavené faktúry z Omegy naimportovať do Alfa plus?

V programe Omega export vystavených faktúr vytvorte nasledovne:

 • v programe vyberte Firma – Export v časti Formát exportu zakliknite Export do textového súboru,
 • v poli Výstupný súbor vyberte vytvorený textový dokument kliknutím na lupku (napr. pracovná plocha),
 • v poli Čo exportovať vyberte Fakturácia,
 • v časti Fakturácia vyberte čo má byť exportované,
 • kliknite na tlačidlo Štart. Zobrazenú otázku „Skutočne chcete exportovať (všetko)“, potvrďte tlačidlom Áno,
 • informáciu o ukončení exportu potvrďte tlačidlom OK.

V programe Alfa plus naimportujte faktúry nasledovne:

 • v programe vyberte Evidencie – Pohľadávky,
 • v spodnej časti kliknite na tlačidlo Import faktúr a vyberte Import faktúr z Omegy.
 • V zobrazenom formulári v časti Umiestnenie importného súboru kliknutím na žltú ikonu vyberte cestu k exportnému súboru txt (napr. pracovná plocha),
 • voľba Importované pohľadávky označiť farbou je automaticky zakliknutá. Vyberte farbu, akou budú importované pohľadávky označené. V časti Pohľadávky zapísať do stĺpca PD vyberte konkrétny stĺpec PD. Potvrďte Ďalej.

 

 • Po dokončení importu sa zobrazí oznam o počte úspešné naimportovaných pohľadávok a informácia o vykonaní
  kontroly riadkov DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči,
 • v evidencii pohľadávok budú naimportované pohľadávky označené žltou farbou.

V prípade, ak po importe pohľadávok nie je vyplnený predmet fakturácie je potrebné tento údaj skontrolovať
v Omege. Cez Oprav vstúpte na konkrétny faktúru a údaj skontrolujte v časti Texty – Predmet
fakturácie.

 • Automatický zápis importovaných pohľadávok do evidencie DPH vykonajte kliknutím na tlačidlo Zapíš do DPH,
 • v zobrazenom formulári vyberte farbu naimportovaných pohľadávok a kliknite na Zapíš označené. Po dokončení zápisu do evidencie DPH bude zobrazený oznam o počte zapísaných záznamov, ktorý uložte. Upozornenie o kontrole evidencie DPH a kontrolného výkazu potvrďte OK.

Údaje o doplnených oddieloch kontrolného výkazu skontrolujte cez Evidencie – DPH.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty