Menu

V programe Omega evidujem skladové hospodárstvo a vystavujem faktúry. Je možné vystavené faktúry z Omegy naimportovať do Alfa plus?

Import faktúr z Omegy do Alfy plus

Do programu Alfa plus (od verzie 5,50) je možné z programu Omega naimportovať vystavené faktúry tuzemské, zahraničné a vystavené dobropisy. Export – import faktúr je vytváraný v textovom dokumente (txt).
Napr. na ploche monitora vytvorte textový dokument s príponou txt (kliknutím pravého tlačidla myši Nový/Textový dokument).
V programe Omega export vystavených faktúr vytvorte nasledovne:

 • z hlavného menu v programe vyberte Firma/Export v časti Formát Exportu zakliknite Export do textového súboru,
 • vo formulári Export v poli Výstupný súbor vyberte vytvorený textový dokument kliknutím na lupku (napr. pracovná plocha),
 • v poli Co exportovať vyberte Fakturácia,
 • v časti Fakturácia vyberte co má byt exportované (Všetko/Označené/Neoznačené)
 • kliknite na tlačidlo Štart. Zobrazenú otázku „Skutočne chcete exportovať (všetko)“, potvrďte tlačidlom Áno,
 • informáciu o ukončení exportu potvrďte tlačidlom Ok.

V programe Alfa plus naimportujte faktúry nasledovne:

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Pohľadávky,
 • v spodnej časti kliknite na tlačidlo Import faktúr a vyberte Import faktúr z Omegy,

 • v zobrazenom formulári v časti Umiestnenie importného súboru kliknutím na žltú ikonu vyberte cestu k exportnému súboru txt (napr. pracovná plocha),
 • voľba Importované pohľadávky označiť farbou je automaticky zakliknutá. Vyberte farbu, akou budú importované pohľadávky označené. V časti Pohľadávky zapísať do stĺpca PD vyberte konkrétny stĺpec PD,
 • potvrďte tlačidlo Ďalej,

 

 • po dokončení importu sa zobrazí oznam o pocte úspešné naimportovaných pohľadávok a informácia o vykonaní
  kontroly riadkov DPH. Formulár potvrďte tlačidlom Dokonči,
 • v evidencii pohľadávok budú naimportované pohľadávky označené žltou farbou.

V prípade, ak po importe pohľadávok nie je vyplnený Predmet fakturácie je potrebné tento údaj skontrolovať
v programe Omega. Tlačidlom Oprav vstúpte na konkrétny faktúru a údaj skontrolujte v časti Texty/Predmet
fakturácie.

 • Automatický zápis importovaných pohľadávok do evidencie DPH vykonajte kliknutím na tlačidlo Zapíš do DPH,
 • v zobrazenom formulári vyberte farbu naimportovaných pohľadávok a kliknite na tlačidlo Zapíš označené. Po dokončení zápisu do evidencie DPH bude zobrazený oznam o pocte zapísaných záznamov, ktorý potvrďte tlačidlom OK. Upozornenie o kontrole evidencie DPH a kontrolného výkazu potvrďte OK.

Údaje o doplnených oddieloch kontrolného výkazu skontrolujte v programe výberom z hlavného menu Evidencie/DPH.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link