Menu

Ako vystaviť faktúru za poľnohospodárske plodiny (§ 69 ods.12 písm. f až i) ak suma faktúry je vyššia ako 5 000,- EUR?

Vystavenie faktúry s tuzemským prenosom daňovej povinnosti

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z . z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá okrem iného priniesla zmeny aj v tuzemskom prenose daňovej povinnosti. Podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona sa vypúšťa podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti, ktorou bola suma základu dane vo výške 5 000 EUR pri predaji obilnín a kovových predmetov. (Pri mobilných telefónoch a integrovaných obvodoch limit základu dane 5 000 EUR a viac zostáva zachovaný).

Odberateľovi – platiteľovi DPH – ste vystavili faktúru za predaj 86 kg pšenice v cene 1,50 EUR/1 kg.

 

Z hlavného menu účtovného softvéru ALFA plus vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad:

 • vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemský prenos daňovej povinnosti – § 69,
 • vyplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • % DPH je 0,
 • Riadok DPH je O – Dodanie služieb podľa osobitných pravidiel § 16 a iné dodania, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 2, 9 -12,
 • položku uložte,

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 Zákona o DPH musí faktúra obsahovať slovnú informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby – „prenesenie daňovej povinnosti“.

 

 • na záložke Texty v časti Záver doplňte informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
 • faktúru uložte.
 • Vo formulári DPH doplňte ďalšie údaje tlačidlom Oprav,
 • v strednej časti zakliknite voľbu Dodanie tovaru, pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia (§ 69 ods. 12, písm. f) až i) a zobrazené upozornenie so znením zákona potvrďte,
 • v ďalšej časti vyplňte Číselný kód tovaru, Množstvo tovaru a Mernú jednotku,
 • vo vrchnej časti Oddiel KV DPH vyberte A2 a formuláre uložte.

Druh tovaru sa vypĺňa iba v prípade fakturovania mobilných telefónov a integrovaných obvodov.

 

Od verzie Alfy plus 9,50 je vo výstupnej zostave faktúry sumár platby uvedený ako Prenos DP.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link