Menu

Odberateľ mi časť tovaru vrátil a na reklamovanú časť potrebujem vystaviť dobropis. Ako postupovať?

Pri vystavení dobropisu je dôležité vybrať správny typ dokladu, ktorý predvolí riadky DPH a dobropisované položky zaevidovať mínusom.

Vystavený dobropis a jeho úhrada

Odberateľovi ste v júni 2018 dodali tovar, na ktorý ste vystavili faktúru – daňový doklad. Časť tovaru Vám odberateľ reklamoval a vrátil späť. Na reklamovaný tovar ste vystavili dobropis v sume -300,- EUR s DPH.

 

Zaevidovanie dobropisu v evidencii faktúr
Z hlavného menu ALFY plus vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad:

 • vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
 • Typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte názov položky, množstvo, a predajnú jednotkovú cenu uveďte mínusom,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD a Členenie,
 • Riadok DPH je doplnený 03o/04o,
 • formulár uložte.

 • na záložke Texty doplňte v časti Úvod informáciu napr.: Dobropisujeme Vám nasledujúci tovar k faktúre číslo:
 • doklad uložte.

 • Na Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1,
 • v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený,
 • formulár evidencie DPH uložte.

Úhrada vystaveného dobropisu v evidencii peňažného denníka

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom  vstúpte do evidencie pohľadávok,
 • vyberte uhrádzaný dobropis,
 • zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z vystaveného dobropisu sú doplnené do príjmového dokladu,
 • príjmový doklad uložte.

Keďže suma vystaveného dobropisu bola zaúčtovaná ako Príjem – mínusom, suma dobropisu bude z bankového účtu odpočítaná.

KROS
Copy link