Menu

Odberateľ mi časť tovaru vrátil a na reklamovanú časť potrebujem vystaviť dobropis. Ako postupovať?

Pri vystavení dobropisu je dôležité vybrať správny typ dokladu, ktorý predvolí riadky DPH a dobropisované položky zaevidovať mínusom.

Vystavený dobropis a jeho úhrada

Odberateľovi ste v júni 2018 dodali tovar, na ktorý ste vystavili faktúru – daňový doklad. Časť tovaru Vám odberateľ reklamoval a vrátil späť. Na reklamovaný tovar ste vystavili dobropis v sume -300,- EUR s DPH.

 

Zaevidovanie dobropisu v evidencii faktúr
Z hlavného menu ALFY plus vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad:

 • vyplňte odberateľa, číslo faktúry a dátumy,
 • Typ dokladu vyberte Dobropis – Tuzemsko a vyplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte názov položky, množstvo, a predajnú jednotkovú cenu uveďte mínusom,
 • na záložke Zápis do vyberte Stĺpec PD a Členenie,
 • Riadok DPH je doplnený 03o/04o,
 • formulár uložte.

 • na záložke Texty doplňte v časti Úvod informáciu napr.: Dobropisujeme Vám nasledujúci tovar k faktúre číslo:
 • doklad uložte.

 • Na Zázname DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – C1,
 • v poli P. č. pôvodného dokladu uveďte číslo faktúry, ku ktorej bol dobropis vystavený,
 • formulár evidencie DPH uložte.

Úhrada vystaveného dobropisu v evidencii peňažného denníka

 • Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník,
 • v časti Banka zvoľte Príjem,
 • vyplňte Dátum vyhotovenia,
 • v poli Uhrádzaný doklad tlačidlom  vstúpte do evidencie pohľadávok,
 • vyberte uhrádzaný dobropis,
 • zobrazený formulár Úhrada dokladu uložte tlačidlom OK. Údaje z vystaveného dobropisu sú doplnené do príjmového dokladu,
 • príjmový doklad uložte.

Keďže suma vystaveného dobropisu bola zaúčtovaná ako Príjem – mínusom, suma dobropisu bude z bankového účtu odpočítaná.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link