Menu

V ALFA plus potrebujem vystaviť faktúru za službu (prepravu) do Českej republiky, ako postupovať?

Pri vystavení faktúry za službu do krajín EÚ je potrebné vybrať správny Typ dokladu Faktúra – EÚ služba.

Faktúra za službu do členských štátov EÚ

Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 7.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za prepravu tovaru v sume 1 025,- EUR. Miestom dodania služby je miesto, kde sídli príjemca služby (§ 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Vystavenie faktúry

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad,
 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumoch,
 • v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba a doplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu,
 • sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová),
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie,
 • Riadok DPH je Osv – Dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte pre platiteľa DPH, pri ktorých daň platí príjemca, vstupuje do súhrnného výkazu,
 • položku uložte,

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.

 

 • na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
 • vyplnenú faktúru uložte,

 • vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV a nevykazuje sa ani v daňovom priznaní DPH,
 • suma faktúry vstupuje do súhrnného výkazu,
 • záznam uložte.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link