V ALFA plus potrebujem vystaviť faktúru za službu (prepravu) do Českej republiky, ako postupovať?

Pri vystavení faktúry za službu do krajín EÚ je potrebné vybrať správny Typ dokladu Faktúra – EÚ služba.

Faktúra za službu do členských štátov EÚ

Českému odberateľovi – platiteľovi DPH v ČR, ste dňa 7.5.2018 vystavili ako platiteľ DPH v SR faktúru za prepravu tovaru v sume 1 025,- EUR. Miestom dodania služby je miesto, kde sídli príjemca služby (§ 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Vystavenie faktúry

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a pridajte nový doklad,
 • vyplňte údaje o odberateľovi a dátumoch,
 • v poli Typ dokladu vyberte Faktúra – EÚ služba a doplňte Predmet fakturácie,
 • na záložke Položky pridajte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky, Množstvo a Predajnú jednotkovú cenu,
 • sadzba DPH – % DPH je 0 (nulová),
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD, prípadne Členenie,
 • Riadok DPH je Osv – Dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte pre platiteľa DPH, pri ktorých daň platí príjemca, vstupuje do súhrnného výkazu,
 • položku uložte,

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – § 74, je povinnou náležitosťou faktúry slovná informácia o oslobodenom dodaní alebo prenesení daňovej povinnosti.

 

 • na záložke Texty doplňte v časti Záver informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“,
 • vyplnenú faktúru uložte,

 • vo formulári Záznam DPH – Pridaj je zobrazená informácia, že takáto faktúra Nevstupuje do KV a nevykazuje sa ani v daňovom priznaní DPH,
 • suma faktúry vstupuje do súhrnného výkazu,
 • záznam uložte.

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link