Ako dočerpať položky po ukončení všetkých prác?

Ako dočerpať položky po ukončení všetkých prác?

Pri ukončovaní niektorých prác je potrebné položky dočerpať. Aby ste nemuseli pre každú položku jednotlivo počítať, koľko výkonu ešte ostáva, použite funkciu Dočerpať.

Funkciu nájdete pri ostatných funkciách v hornej lište Priebehu výstavby:

Dočerpať môžete:

  • Jednotlivé položky – postavením sa na danú položku v priebehu výstavby a spustením funkcie
  • Diely/objekty/stavby – postavením sa na diel/objekt/stavbu a spustením funkcie
  • Označené položky – označením položiek, postavením sa na ľubovoľnú z nich, spustením funkcie a potvrdením, že chcete dočerpať za označené.

Info: Dočerpaním celej stavy sa dočerpá aj Krycí list.

 

Pozor: Položka sa dopočíta vždy v poslednom období.

 

Info: Pri dočerpaní automatických prirážok sa automatický výpočet vypne a položka sa nastaví na 100%.

 

Dôležitou novinkou v Priebehu výstavby je fakt, že položky sa dopočítajú tak, aby celková cena po sčítaní všetkých splátok bola rovnaká s rozpočtom. Nevznikajú tak centové rozdiely, ktoré boli spôsobované zaokrúhľovaním jednotlivých splátok.

Percento čerpania je  graficky znázornené aj v stĺpci  za popisom.  Rôzne stavy čerpania sú navyše farebne odlíšené:

  • Sivý graf – nečerpané položky
  • Modrý graf – čerpané položky
  • Červený graf – prečerpané položky
  • Zelený graf – dočerpané položky

Po dokončení stavby odovzdáte investorovi všetky podklady jedným klikom.

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link